14 % minder zwartrijders bij De Lijn in 2013

Kwart meer reizigers gecontroleerd op twee jaar

Het aantal betrapte zwartrijders bij vervoermaatschappij De Lijn is vorig jaar met 14 procent gedaald. Om het zwartrijden terug te dringen, heeft De Lijn het aantal controles sinds 2011 sterk opgedreven. Op twee jaar tijd steeg het aantal gecontroleerde reizigers met 24 procent. Met een campagne voor jongeren over het tijdig aanvragen van sms-tickets en door nog meer te controleren, wil de vervoer-maatschappij in 2014 het zwartrijden verder terugdringen, in het bijzonder bij jongeren. 62 procent van de zwartrijders is jonger dan 25 jaar.

 

Recordaantal reizigers gecontroleerd in 2013
Nooit eerder controleerde De Lijn zo veel reizigers als vorig jaar. Het aantal steeg in 2013 met 7,5 procent tot 1 860 563. Dat zijn er 129 700 meer dan in 2012, en zelfs 366 088 (+ 24 %) meer dan in 2011. Daarmee doet De Lijn in 2013 bijna 200 000 reizigers beter dan de beheerovereenkomst met de Vlaamse regering: die legt een jaarlijkse toename met vijf procent op.

In totaal werden vorig jaar 46 349 PV’s opgesteld voor zwartrijden. In 2012 waren dat er 50 383.

 

'Zwartrijden op laagste peil in 6 jaar'
Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn:

'De intensievere controles werpen vruchten af. Door meer te controleren en sommige controles aan te kondigen, is het aantal betrapte reizigers gedaald tot het laagste niveau sinds 2008. In 2013 liep 1 reiziger op 40 (2,5 %) tegen de lamp, in 2008 was dat nog 1 reiziger op 31 (3,2 %). Dat betekent dat bijna 98 procent van de reizigers wel correct betaalt. Ook in 2014 zullen we meer controleren. Zo willen we de reizigers danken die correct betalen, en tonen dat we optreden tegen de mensen die dat niet doen.'

 

12 % PV’s voor fraude met sms-ticket
In 12 procent van de gevallen werd een PV uitgeschreven omdat de reiziger zijn sms-ticket had aangevraagd nadat de controleur was opgestapt. Om in orde te zijn, moet een reiziger zijn sms-ticket aanvragen vóór het opstappen. 753 PV’s werden opgesteld voor vervalsing van een sms-ticket. Daaronder valt bijvoorbeeld het doorsturen van een sms-ticket. Op vervalsing staat een boete van minstens 150 euro.

 

Meer sms-tickets afgeleverd met vertraging 
Om de fraude met het sms-ticket verder terug te dringen, zullen sms-tickets in 2014 regelmatig met vertraging worden afgeleverd. Door het sms-ticket 60 seconden later af te leveren, vallen zwartrijders die het pas aanvragen als ze de controleur zien opstappen meteen door de mand. Ze kunnen immers geen sms-ticket tonen. Uit tests met een vertraagd sms-ticket bleek dat de verkoop van sms-tickets de dag nadien merkelijk hoger lag.

 

62 % zwartrijders jonger dan 25 jaar 
Jongeren onder de 25 jaar zijn goed voor bijna twee derde (62 %) van de PV’s voor zwartrijden, terwijl ze minder dan de helft (49 %) van het aantal ritten voor hun rekening nemen. Een opvallende online campagne moet zwartrijders ontmoedigen en jongeren bewustmaken van het feit dat sms-tickets geregeld vertraagd worden afgeleverd. De boodschap: vermijd een boete, koop een sms-ticket vóór je opstapt.

De campagnesite www.zwartrijden.be maakt duidelijk waarom het soms even duurt voor je een sms-ticket ontvangt. Vier filmpjes tonen hoe een vreemdsoortig bedrijf de aanvragen voor een sms-ticket op wel heel bijzondere manieren verwerkt. Zo is te zien hoe een geitje eerst een hindernissenparcours moet afleggen alvorens een sms-ticket wordt verstuurd. De filmpjes tonen telkens een ander afleveringsproces, het ene al absurder dan het andere.

 

Controles ook aangekondigd op Twitter
Een aantal controles kondigt de vervoermaatschappij aan op haar Twitteraccount (www.twitter.com/delijn of @delijn). Daarnaast staan ze ook op www.delijn.be en de laatste woensdag van de maand in de gratis krant Metro. Uiteraard zijn er ook onaangekondigde controles. Hoewel de controles zich toespitsen op de meest fraudegevoelige lijnen en tijdstippen, krijgen alle andere lijnen meerdere keren per jaar controle.

Contacteer ons
Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks een of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 36 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar circa 11 miljoen ritten. De eigen vloot telt 2250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met ruim 8000 werknemers is De Lijn een van de grootste werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.

De Lijn
Motstraat 20
B-2800 Mechelen