1e stap naar afschaffing reservatieplicht voor rolstoelgebruikers

Test op 5 ‘meer mobiele’ lijnen

De Lijn wil komaf maken met de reservatieplicht van rolstoelgebruikers voor bus en tram. Het is de bedoeling dat ze net als iedereen een rit kunnen maken wanneer ze willen. Daarom start de vervoermaatschappij een proefproject op vijf ‘meer mobiele’ lijnen. Dit zijn lijnen met meerdere toegankelijke haltes en uitsluitend toegankelijke voertuigen. Mensen met een visuele of motorische beperking kunnen zelf nagaan of hun halte toegankelijk is. De toegankelijkheid van de halte is de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder.

 

‘Volledige afschaffing reservatie is volgende stap’

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts:

‘Met de afschaffing van de reservatie verdwijnt een enorme drempel die reizigers met een beperking vaak hebben ervaren. Dit is een complexe kwestie, maar we moeten investeren in betere toegankelijkheid. Volwaardig openbaar vervoer is toegankelijk voor iedereen. Hier wordt al lang over gepraat, maar nu worden er eindelijk stappen vooruit gezet op het terrein.’

Directeur-generaal Roger Kesteloot:

‘De test op vijf lijnen is een eerste stap. Op deze meer mobiele lijnen combineren we bussen of  trams met een lage vloer en oprijplaat met duidelijke informatie over de toegankelijkheid van een halte. Zo hoeven rolstoelgebruikers hun rit geen dag op voorhand meer te reserveren. Een belangrijke rol is weggelegd voor de wegbeheerders: zij zijn verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de haltes, wij voor die van onze voertuigen. Samen met ervaringsdeskundigen zullen we onze nieuwe aanpak na drie maanden evalueren en verder verfijnen. Zo kunnen we werk maken van de verdere uitbreiding.’

Meer mobiele lijnen

Op vijf ‘meer mobiele lijnen’ – een per provincie – kunnen rolstoelgebruikers voortaan zonder reservatie meerijden. Het gaat om de Kusttram, tram 1 in Gent (Flanders Expo – Evergem), tram 15 (Boechout – Linkeroever) in Antwerpen, de Ringbus 600 en 601 in Leuven en lijn 51 (Hasselt – Heusden) in Limburg. De Lijn zet op deze trajecten uitsluitend toegankelijke bussen of trams in. De toegankelijke haltes zijn zo goed mogelijk gespreid over het traject. Lokale gebruikersverenigingen krijgen informatie over de proefprojecten.

 

3 symbolen zeggen hoe toegankelijk halte is

Drie symbolen zeggen voor wie de halte toegankelijk is: voor mensen met een visuele beperking, een mobiele beperking zonder assistentie en met assistentie. De symbolen zijn te vinden in de routeplanner en op het haltebord. Deze toegankelijkheidsinformatie is ook online op te vragen voor alle haltes in Vlaanderen via www.delijn.be/mml. Daarnaast is er per meer mobiele lijn een folder met meer informatie.

Of een rolstoelgebruiker mee kan met de bus of tram, hangt af van drie factoren: de toegankelijkheid van de haltes (vertrek en bestemming), van het voertuig en de beschikbaarheid van een plek in de bus of tram waar de rolstoelgebruiker zich veilig kan opstellen.

 

36000 haltes in kaart gebracht

Waar De Lijn verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid van haar voertuigen, zijn de wegbeheerders dit voor de haltes. De wegbeheerders zijn de steden, gemeenten en het Vlaams Gewest. Dit jaar heeft De Lijn al anderhalf miljoen geïnvesteerd om de toegankelijkheid van tramhaltes in eigen bedding te verbeteren.

Om de wegbeheerders te helpen met het toegankelijk maken van de belangrijkste haltes, inventariseerde De Lijn de voorbije maanden haar bijna 36000 haltes. De nieuwe inventaris bundelt informatie over de exacte positie, de uitrusting (bv. schuilhuisje, fietsenrek, vuilnisbak) en de toegankelijkheid van elke halte. Dit laatste gaat over de aanwezigheid van een verhoogd perron, de hellingsgraad naar het voertuig (minder dan 12 % of 12 tot 20 %) en de aanwezigheid van geleidetegels. Uit de inventaris blijkt 26 procent van de haltes (8640 haltes) toegankelijk is met assistentie. Zonder assistentie is dit 10 procent (3312 haltes). Bijna 5 procent (1498 haltes) heeft een tactiele geleiding voor blinden en slechtzienden. In de centrumsteden ligt het aandeel toegankelijke haltes hoger.

 

Alle bussen toegankelijk tegen 2020

Eind dit jaar is 93 procent van de bussen toegankelijk. Daarnaast zorgen toegankelijke trams voor 70 procent van de dienstverlening op de sporen. Tegen 2020 zijn alle bussen toegankelijk voor rolstoelgebruikers, bij de trams is 85 procent toegankelijk tegen 2025.

2017 11 19 - Eerste stap naar afschaffing reservatieplicht rolstoelgebruikers.pdf

PDF - 238 Kb

Tom Van de Vreken

Woordvoerder VVM De Lijn / Antwerpen, De Lijn

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.