2 700 bussen en 210 trams uitgerust met nieuw ticketingsysteem en boordcomputer

Bijna kwart miljoen MOBIB 65+-kaarten uitgereikt

De uitrol van het nieuwe registratie-, ticketing- en boordcomputer – systeem voor De Lijn (ReTiBo) zit op schema. Bijna 500 000 65-plussers werden al uitgenodigd om hun MOBIB-kaart aan te vragen. Bijna de helft deed dat ondertussen. In april start de test om de MIVB-10-rittenkaart op te laden op de MOBIB-65+. Vandaag is bovendien al 72 % van het voertuigenpark uitgerust met de nieuwe technologie: 2 700 bussen en 210 trams. Zo zijn tegen eind dit jaar alle voertuigen volledig uitgerust met het nieuwe systeem.

 

Vier deelprojecten op schema
Sinds september worden de MOBIB-kaarten 65+ uitgereikt. Vandaag hebben 493 315 65-plussers een brief gekregen die hen uitnodigt om hun oude kaart te vervangen. 232 594 hebben de MOBIB-kaart al aangevraagd.  De uitrol zit met 30 000 uitnodigingen per week op kruissnelheid. In april starten de eerste testen of de MOBIB-kaarten van De Lijn compatibel zijn met de kaarten van de MIVB.

De uitrusting van de voertuigen ligt voor op de afgesproken timing: tegen eind dit jaar zullen alle bussen en trams  voorzien zijn van de nieuwe technologie. Tot slot hebben De Lijn en AWV in het najaar van vorig jaar met succes verkeerslichtenbeïnvloeding via korteafstandsradio (KAR) getest via de nieuwe boordcomputer. Tien bussen op het traject tussen Brussel en Leuven testen het systeem momenteel.

 

Project afgerond begin 2016
Vanaf midden 2015 ontvangen klanten bij aankoop of verlenging van een abonnement een nieuwe MOBIB-kaart. Tegen begin 2016 zullen alle abonnementen, Lijnkaarten en biljetten vervangen zijn door de nieuwe kaarten. Dan zullen ook alle verkoopsautomaten vernieuwd zijn. Eind dit jaar zullen alle 4 500 voertuigen volledig uitgerust zijn. Het oude, huidige systeem en het nieuwe ReTiBo-systeem  (Registratie-, ticketing- en boordcomputer) zullen in de overgangsfase naast elkaar bestaan. In de loop van 2016 verdwijnt het oude systeem.

 

ReTiBo achtergrond en historiek
In augustus 2011 werd het bestek voor het ReTiBo-project toegekend aan het consortium THV Prodata Systems – Prodata Mobility Systems – Fabricom GDF Suez. De Tijdelijke Handelsvereniging (THV) Profa kreeg zo de opdracht om in te staan voor de installatie van de apparatuur voor de MOBIB-kaart in de voertuigen van De Lijn, de verkoopsautomaten, de ontwikkeling van de bijhorende software en de nodige opleidingen voor het personeel. Het gaat om 4 500 boordcomputers, 4 500 touchscreens (aanraakschermen) voor de chauffeurs, 12 000 contactloze kaartlezers voor de reizigers en 65 verkoopautomaten. Daarnaast moeten alle reizigers van De Lijn een nieuwe MOBIB-kaart krijgen.

Vanaf het voorjaar van 2012 werd duidelijk dat de vooropgestelde timing om het project volledig afgerond te hebben tegen begin 2015, niet gehaald werd door de leverancier. Zowel de ontwikkeling van de software als de uitrusting van de voertuigen liep vertraging op. Een aantal onvoorziene omstandigheden zorgden eveneens voor een moeizame start. Gezien het belang van dit strategische project voor De Lijn, werd gezocht naar een haalbare, realistische oplossing met als prioriteit snelle resultaten op het terrein. De nieuwe overeenkomst vorige zomer heeft nu al geleid tot snel en zichtbaar resultaat.

De kaartlezer voor de nieuwe MOBIB-kaart (credit foto: De Lijn)
De kaartlezer voor de nieuwe MOBIB-kaart (credit foto: De Lijn)
Contacteer ons
Arnold Meirlaen Co-Chairman , THV Profa
Katrien Rosseel woordvoerder, Kabinet Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits
Arnold Meirlaen Co-Chairman , THV Profa
Katrien Rosseel woordvoerder, Kabinet Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits
Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks een of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 36 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar circa 11 miljoen ritten. De eigen vloot telt 2250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met ruim 8000 werknemers is De Lijn een van de grootste werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.

De Lijn
Motstraat 20
B-2800 Mechelen