259 nieuwe en comfortabele bussen en trams op komst

Meer inkomsten, minder gratis reizigers in 2014

De Lijn heeft het boekjaar 2014 in evenwicht afgesloten. Door het grotere aandeel aan betalende reizigers stegen de inkomsten vorig jaar met 1,8 miljoen. Daarnaast vervoerde De Lijn 532 miljoen reizigers. De daling met 1,4 procent is vooral het gevolg van de besparing van steden en gemeenten op derdebetalercontracten. Om de bestaande reizigers meer comfort te bieden en nieuwe reizigers aan te trekken, blijft De Lijn investeren in comfortabele bussen en trams.

Kostendekking stijgt derde jaar op rij

In 2014 vervoerde De Lijn 532 miljoen reizigers, of 1,4 procent minder dan in 2013. Dat komt vooral door de stopzetting van derdebetalercontracten door steden en gemeenten (- 2,6 miljoen reizigers). Bij een derdebetalerovereenkomst neemt een derde partij de kosten van een biljet, rittenkaart of abonnement gedeeltelijk of helemaal voor zijn rekening.

Ook de aangepaste regels voor het zogenaamde DINA-abonnement leidden tot 2,4 miljoen reizigers minder. (Wie zijn nummerplaat inleverde voor een DINA-abonnement, kreeg vroeger een gratis abonnement voor 3 jaar. Intussen is dat 50 procent korting op een jaarabonnement.)

Het aandeel van de betalende reizigers steeg in 2014 naar 88,3 procent (+ 0,5 %). De vervoerontvangsten stegen met 1,8 miljoen euro (+ 1,2 %) tot 150,3 miljoen. Daardoor neemt de kostendekking voor het derde jaar op rij toe. Die tendens zet zich voort in 2015: de eerste 4 maanden groeiden de ontvangsten met 7,9 procent, tegenover 0,7 procent minder reizigers.

Reizigersaantallen 2014 per provincie
Antwerpen 198,0 miljoen
Limburg 47,9 miljoen
Oost-Vlaanderen 111,2 miljoen
Vlaams-Brabant 108,7 miljoen
West-Vlaanderen 66,4 miljoen
TOTAAL 532,2 miljoen

‘Investeren in comfort, tramlijnen en doorstroming’

Directeur-generaal Roger Kesteloot:

‘In 2014 hebben we onze klantenbasis behouden en onze ontvangsten zien stijgen. Net als in 2013 groeide het aandeel aan betalende reizigers. Door te investeren in nieuwe voertuigen, tramlijnen en betere doorstroming willen we de bestaande reizigers meer comfort bieden en nieuwe reizigers aantrekken. Momenteel worden 386 nieuwe bussen en 48 lagevloertrams geleverd. Een tweede lot van 40 lagevloertrams werd midden mei besteld, in de zomer volgt normaliter een nieuwe bestelling van 113 bussen. Ook de aankoopprocedure voor 146 nieuwe trams loopt.’

 

Grootste bestelling hybride bussen ooit

Met de bestelling van 123 hybride bussen zette De Lijn in 2014 een grote stap in de vergroening van haar voertuigenpark. Binnenkort volgt een nieuwe bestelling van 113 bussen: 31 gelede bussen en 82 streekbussen. Deze voertuigen vervangen de oudste bussen en verschijnen vanaf 2016 in het straatbeeld. Door de investering in nieuwe bussen daalt de gemiddelde leeftijd tegen eind 2017 tot 8 jaar. Eind dit jaar zal 85 procent van de eigen bussen van De Lijn toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Voor het toegankelijk maken van haltes is De Lijn afhankelijk van de wegbeheerder.

 

22 % meer sms-tickets verkocht

Met een verkoopsstijging van 1,8 miljoen was het sms-ticket in 2014 de sterkste groeier bij de vervoerbewijzen. Vorig jaar werden bijna 10 miljoen sms-tickets aangevraagd. Dat is 22 procent of 1,8 miljoen stuks meer dan in 2013. Ook het aantal gebruikers van een sms-ticket is sterk gestegen. In 2014 is vanop 818 000 unieke gsm-nummers een sms-ticket aangevraagd, dat is 17 procent of 120 000 gsm-nummers meer dan een jaar eerder. De groei zet zich door in 2015: de eerste vier maanden lag de verkoop met 3,6 miljoen stuks 15 procent hoger dan dezelfde periode in 2014.

 

Opnieuw meer sociale abonnementen

Ook in 2014 zette de stijging van VT-abonnementen (het vroegere Omnio) zich door. Dat zijn sociale jaarabonnementen van 38 euro (tarief 2014) voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming. Het aantal steeg met 10 365 (+ 8,4 %) tot 133 954. In 2009 waren dat er nog 79 976.

 

Recordopbrengst boetes

Zwartrijden is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau in 7 jaar. 2,3 procent van de gecontroleerde reizigers kon geen geldig vervoerbewijs voorleggen. De vervoermaatschappij verklaart dit door de intensievere controles sinds 2011. Het aantal gecontroleerde reizigers steeg sindsdien met 38 procent. Vorig jaar werden voor het eerst meer dan 2 miljoen reizigers gecontroleerd. In totaal werden 47 779 PV’s opgesteld voor zwartrijden, tegenover 47 560 in 2013. Alle boetes samen (ook die voor overlast) zijn goed voor circa 2,9 miljoen euro aan opbrengsten, tegenover 2,7 miljoen in 2013.

 

Ecologische voetafdruk per reiziger 2 % gedaald

De ecologische voetafdruk (EVA) van De Lijn daalde in 2014 met 3 636 hectare tot 106 525 hectare. Per reiziger is dat een daling met 2 procent. De EVA is een waardemeter voor het verbruik van natuurlijke rijkdommen op aarde door een persoon, regio of organisatie. De lagere EVA van De Lijn is vooral het gevolg van 1,2 procent minder afgelegde kilometers en de eigen inspanningen op vlak van energiebesparing en -productie. De instroom van 386 groene bussen en verdere toepassing van ecorijden door alle chauffeurs zal de EVA verder verlagen. 

Evolutie ecologische voetafdruk (EVA)
  2014 2013 2012 2011 2009

Evolutie

'14-'13

Evolutie

'14-'09

In globale

hectaren

106 525 110 161 112 354 114 666 115 251 - 3,3 % - 7,6 %

Per reiziger in

globale m²

2,002 2,042 2,065 2,088 2,170 - 2,0 % - 7,8 %

 

Contacteer ons
Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks een of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 36 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar circa 11 miljoen ritten. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grootste werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.