3 op de 4 Vlamingen vindt de ander verantwoordelijk voor fileprobleem

De Lijn stuurt aan op gedragsverandering met Mobiele Maandag

Uit een mobiliteitsonderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van vervoermaatschappij De Lijn geeft 93 procent van de Vlamingen aan dat het mobiliteitsprobleem steeds erger wordt en dat er dringend oplossingen moeten komen. Toch voelt 74 procent zichzelf  niet verantwoordelijk voor de files. Met de campagne ‘Mobiele Maandag’ wil De Lijn mensen aansporen om kritisch na te denken over hun verplaatsingsgewoontes en minstens één dag per week te kiezen voor een andere manier om zich te verplaatsen.

 

Om meer inzicht te krijgen in de houding van de Vlaming tegenover (combi)mobiliteit in Vlaanderen, zette De Lijn begin februari met behulp van onderzoeksbureau iVOX een onderzoek op bij 1 000 Vlamingen tussen 15 en 75 jaar. (Combimobiliteit is het combineren van verschillende vervoermiddelen zoals de fiets, te voet, de bus of tram, de auto … om op je bestemming te geraken.) De mobiliteitsfrustraties van Vlamingen kwamen in dit onderzoek duidelijk naar boven: bijna alle ondervraagden (91 %) gaven aan dat we te veel stilstaan in het verkeer. Een op de drie mensen die dagelijks pendelen tussen thuis en hun werk, gaf bovendien aan te veel tijd te verliezen aan het woon-werkverkeer. De Vlaming verwacht niet dat het mobiliteitsprobleem de komende jaren zal verbeteren. Integendeel zelfs: 93 procent vindt dat de verkeersdrukte en het fileleed erger worden en dat het hoog tijd is dat er echte oplossingen komen.

Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn:

De files in Vlaanderen waren nog nooit zo zwaar als in 2017. Het is gemakkelijk om de schuld van de fileproblematiek op een ander te schuiven en naar een ander te kijken om het probleem op te lossen. Helaas zal die mentaliteit ons niet verder helpen. Als we de fileproblematiek en het bijhorend leed écht willen oplossen, moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Ook bij De Lijn willen we onze verantwoordelijkheid daarin nemen en mensen aansporen om meer te kiezen voor combimobiliteit. Daarom lanceren we vanaf volgende week Mobiele Maandag.’

De andere lost het (niet) op

De Vlaming gelooft dat er alternatieven voor de auto nodig zijn om het fileprobleem op te lossen. Zo ziet 60 procent een oplossing in het openbaar vervoer en combimobiliteit. Toch verwachten Vlamingen vooral dat anderen het fileleed zullen aanpakken. 74 procent vindt dat hij zelf niet aan de oorzaak van de files ligt. Opvallend is dat twee op de drie mensen die dagelijks de auto naar het werk nemen deze mening delen.

 

Mobiele Maandag

Met Mobiele Maandag wil De Lijn vanaf volgende maandag (16 april) de Vlamingen aansporen om minstens één dag per week te kiezen voor combimobiliteit. Zo wil De Lijn het fileprobleem en het daaruit voortvloeiende ecologisch, economisch en psychologisch leed aanpakken. Uit het iVOX-onderzoek blijkt dat ongeveer een op de twee ook bereid is om alternatieven te proberen.

Professor Cathy Macharis van de Vrije Universiteit Brussel (hoofd van de onderzoeksgroep MOBI, gespecialiseerd in mobiliteit, logistiek en autotechnologie) gelooft in de impact die de campagne kan teweegbrengen.

Cathy Macharis, professor Duurzame Mobiliteit & Logistiek aan de VUB:

‘Mobiele Maandag kan absoluut op een positieve manier een gedragsverandering teweegbrengen. Door op één dag te focussen vergemakkelijkt de campagne de stap om eraan deel te nemen. Bovendien zorgt de campagne ervoor dat mensen erover nadenken. Wie niet meteen deelneemt, zal door de campagne op een later moment in de file misschien toch  overwegen om de auto eens te vervangen door de bus of de fiets. De impact van Mobiele Maandag kan bovendien gigantisch zijn. Als iedereen één dag de auto thuis laat, zorgt dat al voor 20 procent minder uitstoot door de wagen.’

Via de website www.mobielemaandag.be kan iedereen zich actief engageren en registreren als Mobiele Maandagman of –vrouw.  Op de website vind je heel wat tips over hoe je combimobiel kan zijn. Volgende week maandag (16 april) is de eerste Mobiele Maandag.

 

Perceptie van het mobiliteitsprobleem
We staan met z’n allen te vaak stil in het verkeer. 91 %
Het mobiliteitsprobleem (verkeersdrukte, fileleed) wordt steeds erger en het is dan ook hoog tijd voor oplossingen. 93 %
Ik verlies veel te veel tijd tijdens mijn woon-werkverplaatsing. 33 %
Combimobiliteit draagt bij tot een oplossing van het mobiliteitsprobleem. 60 %
Ik veroorzaak de files niet. 74 %
Door de keuzes die ik maak, kan ik zelf mee het mobiliteitsprobleem oplossen. 60 %

 

Actiebereidheid
Voor elke verplaatsing die ik maak, denk ik steeds na over het beste vervoermiddel. 61 %
Ik wil zelf echt iets doen om verkeers- en fileproblemen op te lossen. 55 %
Ik wil wel andere manieren ontdekken en uitproberen om me te verplaatsen. 42 %
Het zegt me wel wat om 1 dag per week andere manieren uit te proberen om mij te verplaatsen. 39 %

 

Contacteer ons
Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.