8 440 boetes voor weggebruikers die dienstverlening De Lijn hinderen

900 000 euro boetes voor parkeren op bushalte

Op 10 maanden heeft De Lijn 8 440 boetes uitgedeeld aan weggebruikers die haar dienstverlening hinderen. Meer dan vier boetes op vijf gingen naar mensen die parkeerden op een bushalte. Om antwoord te geven op veelgestelde vragen over de verkeers-pv’s, lanceren De Lijn en de Vlaams Ombudsman een FAQ.

 

Meeste boetes voor parkeren op een halte

Parkeren op een halte is goed voor 83 procent van de boetes. Deze inbreuk creëert een gevaarlijke situatie voor de reizigers die willen uitstappen. Omdat de bus dan niet vlakbij de stoep kan stoppen, kunnen de uitstappende reizigers worden aangereden door een (brom)fietser die passeert tussen de bus en de stoep. Aan een halte geldt een parkeerverbod voor 15 meter of ongeveer drie parkeerplaatsen aan weerskanten van de haltepaal.

 

322 boetes voor misbruik busbaan en bijzonder overrijdbare bedding

De busbaan of een bijzonder overrijdbare bedding gebruiken om bijvoorbeeld een file voorbij te steken, werd 322 keer geverbaliseerd. Dit gedrag is asociaal tegenover de andere weggebruikers en hindert de doorstroming. Alleen ander collectief vervoer (taxi’s, schoolbussen) en weggebruikers die afslaan aan het volgende kruispunt mogen een busbaan gebruiken. Wie een eigendom wil op rijden, mag de busbaan even dwarsen.

 

903 080 euro aan boetes

Sinds 1 september 2015 staat De Lijn in voor de inning van de zogenaamde verkeers-pv’s. Het gaat om inbreuken die de dienstverlening van De Lijn hinderen of belemmeren. Zo’n overtreding wordt bestraft met een boete van 107 euro. Sinds 1 september 2015 tot en met juni 2016 werd voor 903 080 euro aan verkeersboetes uitgeschreven.

 

Antwoorden op veelgestelde vragen over verkeers-pv’s

Directeur-generaal Roger Kesteloot:

‘Omdat heel wat mensen die geverbaliseerd zijn daarover vragen hebben, hebben we op vraag van Vlaams Ombudsman Bart Weekers een FAQ opgesteld over de verkeers-pv’s. Die geeft een antwoord op veelgestelde vragen over o.a. de  bevoegdheden van de controleurs, de boetes voor parkeren op een halte en de machtiging van De Lijn om de eigenaar van een voertuig op te zoeken op basis van de nummerplaat.’

 

De antwoorden op de veelgestelde vragen zijn te vinden op www.delijn.be/verkeersboetes.

De Lijn zal blijven optreden tegen mensen die persoonlijk gemak belangrijker vinden dan de veiligheid of de stiptheid.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts:

‘Deze boetes zijn broodnodig. Ik steun een kordate aanpak van elke overtreding die de goede dienstverlening van De Lijn –vaak letterlijk – in de weg staat. Ons openbaar vervoer kan alleen het aantrekkelijk alternatief voor de auto zijn, als onze bussen ook vlot kunnen doorstromen’

Roger Kesteloot:

‘De veiligheid van onze reizigers en de doorstroming van onze bussen en trams staan voorop. Daarom zullen we blijven optreden tegen mensen die parkeren op een halte belangrijker vinden dan de veiligheid van zwakke weggebruikers of de busbaan gebruiken zonder daar recht op te hebben. Onze controleurs hebben de wettelijke bevoegdheid om dit respectloze gedrag te verbaliseren.’

2016-08-23---veelgestelde-vragen-boetes-_ombudsman-en-DAB_.pdf

PDF - 249 Kb

Bart Weekers

Vlaamse Ombudsman, Vlaamse Ombudsdienst

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.