Aangepaste plannen voor de stelplaats in Wissenhage (Wondelgem)

Aangepaste plannen voor de stelplaats in Wissenhage (Wondelgem)

De Lijn organiseert infomarkt voor de buurt

De Lijn bereidt zich voor om een nieuwe aanvraag voor omgevingsvergunning voor de nieuwe stelplaats Wissenhage in Gent-Wondelgem in te dienen. Het afgelopen jaar werden de plannen voor de stelplaats geoptimaliseerd. Ze houden zo veel mogelijk rekening met de bezorgdheden van de buurtbewoners en de Stad Gent. Zo werd er een nieuw, gedetailleerd groenplan voorzien, waarbij zoveel mogelijk wordt ingezet op vergroening en ontharden van de site. Er werd ook extra boscompensatie gevonden in Oost-Vlaanderen. Het terrein waar oorspronkelijk het oefen- en examenterrein was ingepland, wordt in overleg met de buurt en in het beheer van Natuurpunt een stukje natuur waar iedereen van kan genieten. De aangepaste plannen werden vandaag voorgesteld aan de buurtbewoners tijdens een infomarkt. De stelplaats is essentieel om de toekomstige vergroening van het openbaar vervoer in het Gentse te kunnen garanderen.

Aangepaste plannen: meer groen, minder verharding

De oude plannen werden hertekend met als doel ontharden waar het kan en meer groen op de site. Zo werd de groenbuffer uitgebreid van 5 naar ruim 22 meter breed. Op de stelplaats komt er zo een ruime haag van streekeigen bomen en struiken. Ook langs het fietspad werd de groenzone breder gemaakt door een enkele busbaan te voorzien in plaats van een tweerichtingsstrook.

Daarnaast wordt ongeveer de oppervlakte van een voetbalveld (circa 6 000 m2) extra onthard. Waar het kan, komen er waterdoorlatende tegels. Het dienstgebouw werd verkleind. Medewerkers zullen parkeren op een van de gebouwen, waardoor er geen parkeerplaatsen nodig zijn op de grond. Ook de kantoorruimte en veel technische installaties (bv. ventilatoren) worden bovenop de werkplaatsen voorzien.

Stukje toegankelijke natuur voor de buurt

Tussen de Hurstweg en de spoorweg bevindt zich op dit moment een stuk bebost gebied van 2,7 hectare of bijna 4 voetbalvelden groot. Dat terrein was in de initiële plannen voorzien als oefenterrein voor de rijschool. Samen met de bouw van de stelplaats willen we dit stuk groen toegankelijk maken voor de buurt. Hoe deze plek er in de toekomst gaat uitzien, bepalen we graag in overleg met de buurt en in samenwerking met Natuurpunt. We organiseren hiervoor op 26 oktober een workshop met de buurt.

Wissenhage wordt een CO2-neutrale stelplaats

Wissenhage wordt een ecologische en klimaatneutrale stelplaats van De Lijn. De nieuwe stelplaats wordt ook de eerste stelplaats van De Lijn die volledig bedoeld is voor elektrische bussen.

Naast de focus op elektrische voertuigen en voorzieningen worden er tal van milieuvriendelijke en duurzame ingrepen voorzien zoals ruim 17 000 m² groendaken, 1 500 zonnepanelen, regenwaterrecuperatiesystemen, en wasstraten met recuperatiewater. Tot slot zal het volledige verwarmings- en ventilatiesysteem draaien op warmtepompen, de site zal dus geen fossiele brandstoffen gebruiken.

Nieuwe stelplaats is noodzakelijk voor de elektrische bussen en de voorziene tramuitbreidingen

Sinds 2019 koopt De Lijn enkel nog emissievrije bussen. Dat betekent dat ook al haar stelplaatsen uitgerust moeten worden met de nodige laadinfrastructuur.

Maar in de huidige Gentse stelplaatsen is er onvoldoende ruimte om elektrische bussen te stallen en de nodige laadinfrastructuur te voorzien. Er is ook geen uitbreidingsmogelijkheid meer voor extra trams. Met de geplande vertramming van de lijnen 4 en 7 heeft De Lijn de nieuwe, grotere stelplaats dus ook nodig. Bovendien zijn de bestaande stelplaatsen niet alleen te klein, maar ook niet langer aangepast aan de huidige standaarden op vlak van milieu.

Wissenhage zal plaats bieden aan 120 bussen en 40 trams, met de mogelijkheid om op termijn onderdak te geven aan 78 trams.

Toekomstbeeld stelplaats Wissenhage
Toekomstbeeld stelplaats Wissenhage

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.