Vanaf 6 januari 2024 reis je vlotter en efficiënter in heel Vlaanderen

Vanaf 6 januari 2024 reis je vlotter en efficiënter in heel Vlaanderen

Nieuwe fase Hoppin

Op 6 januari 2024 zet De Lijn een belangrijke en grote stap in de realisatie van Hoppin, de nieuwe mobiliteitsvisie van de Vlaamse overheid. Begin januari zal 89 % van het nieuwe net ingevoerd zijn. In 6 van de 15 vervoerregio’s is met deze fase het nieuwe net zelfs volledig ingevoerd. In deze fase start bovendien het flexvervoer (de opvolger van de belbus), vraagafhankelijk vervoer dat je reserveert via de Hoppincentrale (app, website en telefooncentrale).

De nieuwe vervoersplannen werden opgesteld en goedgekeurd door de lokale besturen voor hun regio binnen de 15 vervoerregioraden. In de afgelopen maanden werden de maatregelen van fase 2 verder besproken met alle lokale besturen en binnen de vervoerregioraden. De Lijn zal samen met de verschillende vervoerregio’s de transitie monitoren, evalueren en eventueel bijsturen waar nodig.

Vanaf morgen, 15 november kan de reiziger via de website en app van De Lijn alle concrete informatie terugvinden en bekijken of er wijzigingen zijn aan zijn vertrouwde reisroute.

Wat verandert er op 6 januari 2024? De Lijn brengt de principes van Hoppin in praktijk

Principe 1: efficiënter en vraagvolgend

Met Hoppin wordt het netwerk vraagvolgend: het wordt sterker op verbindingen waar er grote vraag is naar openbaar vervoer. Hoppin streeft zo naar een efficiënter gebruik van de bestaande middelen door zich te concentreren op de routes waar de vraag het grootst is. Dit betekent dat het nieuwe netwerk op verschillende locaties de routes 'optimaliseert': de bussen volgen niet langer een omweg door wijken waar slechts een beperkt aantal reizigers instappen, maar blijven op de hoofdwegen, waardoor ze sneller en effectiever meer reizigers kunnen bedienen. Daarnaast vult het nieuwe net gaten in het netwerk, door nieuwe of verbeterde verbindingen te creëren waar momenteel geen of te weinig openbaar vervoer beschikbaar is. Aanpassingen aan het netwerk hebben ook impact op de haltes.

Concreet voorbeeld: een beter netwerk voor de vervoerregio Kortrijk

Het stads- en streeknet van Kortrijk krijgt vanaf 6 januari een serieuze verbetering.

Een greep uit de verbeteringen (het volledige overzicht vind je als bijlage). De bussen tussen de buurgemeenten en Kortrijk zullen bijvoorbeeld frequenter en later rijden. Zo rijden de bussen richting Heule centrum, Bissegem plaats, Kortrijk Evolis en Kuurne voortaan om het kwartier in plaats van om het half uur. En ook de bussen richting Moorsele, Harelbeke station en Zwevegem / Avelgem rijden vanaf 6 januari met een vaste cadans om het half uur. Er komt ook een nieuw avondaanbod op de assen van Kortrijk richting de buurgemeenten, op weekdagen en zondag met bediening tot 23 uur en op vrijdag en zaterdag tot middernacht.

 

Principe 2: flexvervoer in heel Vlaanderen - duurzaam en inclusief

Op specifieke momenten en locaties waar het inzetten van een reguliere bus niet efficiënt is, komt flexvervoer vanaf 6 januari. Dit nieuwe aanbod werd uitgetekend, beslist en wordt gefinancierd met het budget voor vervoer op maat dat elke vervoerregio toegewezen kreeg van de Vlaamse overheid. De huidige belbussen worden vervangen door het nieuwe flexvervoer. Dat flexvervoer zal uitgebreider zijn dan het huidige belbusaanbod, niet alleen omdat het een groter gebied bestrijkt en meer gemeentes bedient, maar ook een ruimere beschikbaarheid biedt. De flexbussen krijgen doorgaans bredere tijdsvensters waarin de reiziger kan rekenen op het vervoer.

Vanaf 6 december kan de reiziger zijn flexrit (voor een rit vanaf 6 januari) reserveren via de Hoppincentrale, zowel via de app, de website of telefonisch. Reserveren is mogelijk vanaf 30 dagen tot 30 minuten voor vertrek via de app of telefonisch. Alle tarieven en vervoerbewijzen van De Lijn zijn ook geldig op de flexbussen.

Concreet voorbeeld: nieuw vanaf 6 januari gebiedsdekkend flexvervoer in heel de vervoerregio Antwerpen

Op zo goed als alle haltes op het volledige grondgebied van de vervoerregio Antwerpen zal de reiziger vanaf 6 januari gebruik kunnen maken van de flexbusjes. Uitzonderingen waar het niet kan zijn het havengebied (wel in de woonzones) en de haltes op de vrije tram- en busbanen.

 

Principe 3: Hoppin is een gelaagd netwerk – beter verbonden en gecombineerd

Hoppin is een gelaagd netwerk. De trein, tram en bus blijven vaste waarden en worden nu nog beter op elkaar afgestemd. Flexvervoer en deelsystemen zijn een goede oplossing voor het voor- of natraject van de verplaatsing met het openbaar vervoer. Hoppin heeft bovendien de ambitie om belangrijke attractiepolen zoals ziekenhuizen beter bereikbaar te maken.

Concreet voorbeeld van de vervoerregio Leuven: vlot van Brussel over N2 naar UZ Gasthuisberg en het station van Leuven

De huidige lijn 358 Brussel-Leuven wordt omgedoopt tot lijn R90 Brussel-Leuven. Het traject over de N2 via Nossegem, Kortenberg, Veltem-Beisem en Winksele blijft ongewijzigd. Vanaf 6 januari zal deze lijn echter rijden via het UZ Gasthuisberg over de Leuvense Ring naar het station. Zo bedient de sterke as voortaan, rechtstreeks twee belangrijke attractiepolen. Voor veel reizigers is het station vandaag al de eindhalte. ​ Door de nieuwe route via de Ring zullen ze nog sneller op bestemming zijn. Wie toch in het centrum moet zijn, kan makkelijk overstappen aan Gasthuisberg of het station.

Bovendien wordt de dienstregeling opgewaardeerd. Op week- en zaterdagen rijdt de lijn vanaf begin volgend jaar de hele dag elke 15 minuten (vandaag rijdt de lijn om het half uur en enkel in de spits om het kwartier). De enige uitzonderingen zijn vroege ochtenden of late avonden, dan rijdt de lijn om het half uur. Tijdens de spits rijden er bovendien extra bussen voor scholieren, die een alternatieve route volgen. De schoollijn rijdt dan wel door het centrum van Leuven, en niet via de Ring. Op zondagen rijdt er elk half uur een bus.

 

Principe 4: logische lijnnummering

Tot slot streeft Hoppin naar een overzichtelijker netwerk waarbij de bediening van een specifieke lijn eenvoudig te begrijpen is aan de hand van het lijnnummer. Daarom maakt De Lijn van deze gelegenheid gebruik om nieuwe lijnnummers toe te wijzen. Een stadslijn met een hoge frequentie zal een enkel cijfer als lijnnummer krijgen. Streeklijnen, waarop je de hele dag kunt rekenen, krijgen twee cijfers. Functionele lijnen, zoals schoollijnen of lijnen die alleen tijdens de spitsuren rijden, krijgen drie cijfers. Tramlijnen worden voorafgegaan door het prefix 'T', of 'M' als ze ook ondergronds rijden. Snellijnen krijgen het prefix 'X' (van expresslijn) en nachtlijnen herken je aan het prefix 'N'. Deze hernummering wordt geleidelijk ingevoerd in overeenstemming met het faseringsschema.

Concreet voorbeeld uit de vervoerregio Vlaamse Ardennen

Lijnenbundels die bij elkaar horen, krijgen gelijkaardige nummers volgens de eerder beschreven principes. Zo komt er een nieuwe lijn Oudenaarde – Everbeek – Brakel – Geraardsbergen met het lijnnummer 30, aangeduid met twee cijfers omdat de lijn een vaste frequentie heeft, namelijk elke dag om het uur. Bij die lijn horen twee nieuwe lijnen die je alleen tijdens de spits op weekdagen kan nemen. Deze lijnen krijgen daarom lijnnummers met drie cijfers: lijn 307 Geraardsbergen - Parike - Brakel – Oudenaarde en lijn 308 Geraardsbergen - Lierde - Brakel – Oudenaarde.

 

Communicatie voor de reiziger start op 15 november

Vanaf morgen, 15 november kunnen reizigers controleren of er wijzigingen zijn in hun reisroute en of ze nieuwe verplaatsingsmogelijkheden krijgen via de routeplanner. Als je je vertrek- en eindbestemming ingeeft en een datum vanaf 6 januari, berekent de routeplanner voor jou de beste reisoptie. Op de gemeentepagina’s op de website van De Lijn (www.delijn.be/gemeenten) vinden reizigers een overzicht per gemeente van alle aanbodsverbeteringen vanaf 6 januari 2024.

Bovendien kregen de betrokken gemeenten alle informatie zodat zij op hun beurt hun inwoners kunnen informeren via hun eigen communicatiekanalen, zoals de gemeentelijke website of het gemeentelijk infoblad. Daarnaast worden affiches en nieuwe dienstregelingstabellen geplaatst bij de betrokken haltes om de reizigers op de hoogte te brengen van de veranderingen. De Lijn en de gemeenten verdelen ook regiofolders met een overzicht van de wijzigingen per regio.

 

____________________________________________________________________________________________

 

Wat is Hoppin?

Hoppin is de ambitieuze mobiliteitsvisie van Vlaanderen die gericht is op het creëren van een vraaggericht, efficiënt en duurzaam openbaar vervoerssysteem. Het doel is om het aanbod van openbaar vervoer beter af te stemmen op de behoeften van reizigers en op de werkelijke vervoersstromen. Hierbij ligt de nadruk op het versterken van het openbaar vervoer op drukke routes en het creëren van herkenbare vervoersknooppunten die de overstap tussen verschillende vervoersmiddelen vergemakkelijken. Via Hoppin kunnen reizigers verschillende vormen van mobiliteit combineren om hun volledige reis op een efficiënte manier af te leggen. Bijvoorbeeld, een trein-, tram- of busrit kan worden gecombineerd met een voor- of natraject met (deel)fiets, (deel)auto, taxi of flexbus.

 

Wat is een vervoerregioraad?

Elke vervoerregio heeft een vervoerregioraad die verantwoordelijk is voor het beheer, de sturing en de evaluatie van Hoppin binnen die specifieke regio. De vervoerregioraad fungeert als het centrale orgaan voor mobiliteitsbeleid in de vervoerregio en heeft niet alleen betrekking op het reguliere openbaar vervoer met bussen en trams, maar ook op de voor- en natrajecten die te maken hebben met (deel)fietsen, (deel)auto's en alle andere vervoerswijzen.

In de vervoerregioraad komen vertegenwoordigers van de belangrijkste belanghebbenden op alle bestuursniveaus bij elkaar. Alle steden en gemeenten in de regio hebben directe vertegenwoordiging, meestal door hun burgemeester of schepen van mobiliteit. Daarnaast zijn ook het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer betrokken bij de vervoerregioraad. De leden van de vervoerregioraad hebben het nieuwe vervoersplan voor hun regio opgesteld en goedgekeurd. De invoering van Hoppin (fase 2) is een uitvoering van dit nieuwe vervoersplan.

 

2023 10 basisbereikbaarheid fase 2 start januari 24.pdf 8 MB 2023 11 14 voorbeeld fase 2 basisbereikbaarheid Kortrijk.pdf 191 KB

 

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.