Akkoord over nieuwe cao bij De Lijn

Sociaal conflict van de baan

Vrijdag 7 juli 2017 — De directie en vakbonden van De Lijn hebben vrijdagochtend een akkoord bereikt over de cao voor 2017-2018. Het personeel krijgt in 2018 een loonsverhoging van 1 procent. Daarnaast hebben de vakbonden zich onder het oog van de sociale bemiddelaar formeel geëngageerd om constructief te overleggen over een soepeler arbeidsorganisatie. Het akkoord wordt volgende week ter bekrachtiging voorgelegd aan de raad van bestuur van De Lijn.

 

'Rust is teruggekeerd'

Directeur-generaal Roger Kesteloot is tevreden dat de rust is teruggekeerd met het akkoord, maar vindt het jammer dat er vier dagen is gestaakt:

‘De nieuwe cao is goed nieuws voor onze reizigers, onze medewerkers en De Lijn als bedrijf. Met de twee afgesloten akkoorden keert eerst en vooral de rust terug. Het personeel krijgt in 2018 een loonsverhoging van 1 procent. Daarnaast werken we aan een nieuwe overeenkomst over een soepeler arbeidsorganisatie. Dit is een belangrijke stap met het oog op de vergelijking van De Lijn met de privésector in 2020. Op basis daarvan beslist de Vlaamse regering of ze De Lijn behoudt als interne operator voor het openbaar vervoer of de dienstverlening uitbesteedt aan de privé. Ik ga er vanuit dat beide akkoorden evenzeer worden nageleefd qua inhoud en timing.’ 

 

Nieuwe overeenkomst over soepeler arbeidsorganisatie

De loonsverhoging van 1 procent bestaat uit 0,5 procent op 1 januari 2018 en 0,5 procent op 1 november 2018. Daarnaast zullen de vakbonden en directie constructief overleggen om te komen tot een soepeler arbeidsorganisatie. Tegen 30 juni 2018 moet dit leiden tot een nieuwe overeenkomst hierover. Deze moet De Lijn o.a. helpen om makkelijker nieuwe werknemers aan te trekken en haar concurrentiekracht te bevorderen. In 2018 en 2019 moet daarenboven telkens 7 miljoen euro bespaard worden.

 

Sociale vrede

De vakbonden verbinden zich er ook toe om de afspraken over de sociale vrede na te leven. Dit houdt in dat er geen wilde stakingen zijn en dat ze kiezen voor de weg van het overleg.