Akkoord tussen De Lijn en vakorganisaties rond problematiek stelplaats Asse

Akkoord tussen De Lijn en vakorganisaties rond problematiek stelplaats Asse

Vanaf zaterdagochtend rijden de chauffeurs van stelplaats Asse weer normaal uit

In het kader van de spontane staking in stelplaats Asse zijn De Lijn en de vakorganisaties tot een akkoord gekomen.  De Lijn engageert zich om, in overleg met personeel en vakbonden, tot een structurele oplossing te komen.  De volgende dagen en weken worden een aantal pistes  bekeken die moeten leiden tot:

  • - het wegwerken van fouten in de planning
  • - de mogelijkheid om alle verlofdagen die nog voor het einde van het jaar moeten opgenomen worden, toe te kennen
  • - meer ademruimte voor de chauffeurs
  • - betere communicatie naar de reizigers toe

 

De chauffeurs van stelplaats Asse weigerden vanmorgen uit te rijden uit ongenoegen over de chauffeursplanning.  Aan de basis ligt het aanslepende tekort aan chauffeurs, wat in combinatie met een hoog ziekteverzuim voor extra druk zorgt.  De Lijn blijft zich inspannen om bijkomende chauffeurs aan te werven en er wordt wel degelijk sterke vooruitgang geboekt. Maar De Lijn beseft ook dat we er  - ondanks alle inspanningen - nog lang niet zijn.  Chauffeur is nu eenmaal een knelpunt en de hele transportsector heeft het moeilijk om vacatures ingevuld te krijgen.  Asse ligt dan ook nog eens in een regio waarbinnen het extra moeilijk is, omdat vele grote bedrijven er in een kleine vijver vissen.

De nieuwe afspraken moeten de druk voor de chauffeurs verlichten. Nu er een akkoord is, volgt ook de garantie dat de dienstverlening vanaf zaterdagochtend weer normaal zal verlopen.  Vandaag rijden de chauffeurs echter niet meer uit.  Er zal dus nog de hele dag hinder zijn op de streeklijnen in de regio rond Asse:

  • Op lijn 214  Aalst- Brussel rijdt ongeveer de helft van de bussen. Dat is ook het geval voor de lijnen 241 en 355.
  • Op de lijnen 240, 242, 243 en 625 rijden zo goed als geen bussen.
Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks een of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 36 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar circa 11 miljoen ritten. De eigen vloot telt 2250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met ruim 8000 werknemers is De Lijn een van de grootste werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.

De Lijn
Motstraat 20
B-2800 Mechelen