Alternatief op komst voor vertraging op tramlijnen 2 en 4

Nieuwe regeling start op 13 juni

 

De Lijn heeft een alternatief uitgewerkt voor de dienstverlening naar aanleiding van de ​ de snelheidsvertraging op de tramlijnen 2 en 4 in Hoboken. Dit zal ervoor zorgen dat de impact van deze noodzakelijke snelheidslimiet maximaal wordt beperkt voor de reiziger waardoor het comfort verhoogt. Deze alternatieve dienstverlening voorziet in een inkorting van lijn 2 en een aanpassing van de frequentie op lijn 4. De nieuwe regeling gaat van start op 13 juni.

ANTWERPEN - De Lijn rijdt sinds vrijdag 6 mei aan een lagere snelheid op de tramlijnen 2 en 4, op het traject tussen Zwaantjes en Steynstraat op de Antwerpsesteenweg. De Lijn besliste tot deze snelheidsaanpassing van 10 kilometer per uur uit voorzorg omwille van de slechte staat van de tramsporen op dit traject. Door jarenlange structurele onderinvesteringen zijn grote delen spoor op het einde van hun levensduur en dringend aan vernieuwing toe.

VERBETERING PERFORMANTIE

Door de verlaagde snelheid op dit traject is de dienstregeling van beide tramlijnen lang en onregelmatiger geworden, wat voor ongemakken bij de reizigers zorgt. De vertragingen op beide lijnen zorgen voor een gemiddelde extra rijtijd van 7 minuten per rit. Omdat dit ongemakken voor de reiziger en de chauffeurs met zich meebrengt, heeft De Lijn nu een alternatief uitgewerkt. Om de dienstverlening van beide tramlijnen aanzienlijk te verbeteren, gaat vanaf 13 juni een alternatieve dienstregeling van start. Hierdoor zal de performantie van beide tramlijnen aanzienlijk verhogen, zowel voor de reizigers van en naar Hoboken als voor de reizigers op het overige traject van beide tramlijnen. ​ ​

AANPASSINGEN

Zo wordt tramlijn 2 ingekort tot aan het knooppunt Zwaantjes. De trajecten en frequenties van beide tramlijnen zullen er als volgt uit zien:

*Tramlijn 2 (Hoboken Lelieplaats – Zwaantjes – Harmonie – Centraal Station – Sportpaleis – Merksem) wordt ingekort tot Zwaantjes –Harmonie – Centraal Station - Sportpaleis - Merksem. De Lelieplaats wordt dus niet meer bediend. Lijn 2 behoudt haar normale frequentie van vandaag.

*Tramlijn 4 (Hoboken Lelieplaats – Zwaantjes – Zuid – Groenplaats – Berchem Station – Silsburg) behoudt het volledige traject. De frequentie blijft behouden op weekdagen en in het weekend. Enkel tijdens de spitsuren op schooldagen, telkens van 7u tot 9u en van 15u30 tot 17u30, ​ daalt de frequentie van deze tramlijn van 8 minuten naar 10 minuten. ​

De Lelieplaats blijft dus bediend door tramlijn 4. Bovendien blijft de rechtstreekse verbinding naar de Groenplaats behouden via tramlijn 4. De rechtstreekse tramverbinding vanuit Hoboken Lelieplaats met lijn 2 naar de omgeving van het Centraal Station verdwijnt, maar blijft sowieso mogelijk mits een overstap aan Zwaantjes van lijn 4 op lijn 2. De buslijnen 13 Opera-Hoboken-Polderstad en 14 Opera-Hoboken-Hemiksem blijven alleszins de rechtstreekse verbinding tussen Hoboken en de buurt van het Centraal Station verzekeren. De overige tram- en buslijnen in Hoboken blijven ongewijzigd.

TOT VERNIEUWING

Deze alternatieve dienstverlening tussen Zwaantjes en Lelieplaats blijft van kracht tot de heraanleg van de sporen op dit traject. De Lijn bekijkt, samen met de stad Antwerpen, hoe de noodzakelijke heraanleg van de sporen zo snel mogelijk kan worden ingepland en uitgevoerd.De Lijn zal hierover tijdig communiceren.

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.