Antwerpsesteenweg, Hoboken: trams worden tijdelijk vervangen door pendelbussen

Antwerpsesteenweg, Hoboken: trams worden tijdelijk vervangen door pendelbussen


​ANTWERPEN/HOBOKEN – De trambediening door lijn 4 op de Antwerpsesteenweg stopt vanaf 1 juli. Pendelbussen nemen vanaf dan het traject Lelieplaats-Zwaantjes over. De Lijn neemt deze maatregel in afwachting van de integrale heraanleg van de tramsporen.

Door jarenlange structurele onderinvesteringen zijn de tramsporen op de Antwerpsesteenweg op het einde van hun levensduur, en dringend aan vernieuwing toe. Om die reden rijdt tramlijn 4 sinds mei 2022 aan een lagere snelheid van 10 kilometer/uur op het traject tussen Zwaantjes en de Steynstraat op de Antwerpsesteenweg. De snelheidsaanpassing resulteerde naderhand in een alternatieve dienstverlening waarbij tijdens de spitsuren aan een lagere frequentie werd gereden om de betrouwbaarheid van de dienstverlening te garanderen. Deze regel zou van kracht blijven totdat de sporen vernieuwd zouden zijn.

​Wanneer de geplande vernieuwing van de tramsporen kan starten, staat voorlopig nog niet vast. De riolering onder de tramsporen is immers eveneens aan een grondige vernieuwing toe. Om de hinder van deze grootschalige werken zoveel mogelijk te beperken, is het wenselijk dat ze gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd.

PENDELBUSSEN

De slijtage van de tramsporen gaat ondertussen evenwel gewoon door. Door de verdere degradatie van de sporen kiest De Lijn er uit voorzorg voor om vanaf 1 juli te stoppen met de trambediening op het traject Lelieplaats-Zwaantjes. Dit trajectgedeelte zal vanaf dan worden bediend door pendelbussen.

De pendelbussen rijden van de Julius De Geyterstraat, De bruynlaan, Antwerpsesteeenweg, Kioskplaats naar de Lelieplaats. In de andere richting rijden de pendelbus van Hoboken Lelieplaats via Oudestraat, Antwerpsesteenweg, De Bruynlaan naar de Julius De Geyterstraat. Deze pendelbussen zullen rijden met een frequentie van 15 minuten, en bovendien kunnen de pendelbussen sneller rijden dan 10 km/u (wat de huidige maximumsnelheid van tram 4 is). ​ Tijdens de zomermaanden zal deze frequentie grondig worden gemonitord en geëvalueerd. Indien nodig zullen er aanpassingen worden voorzien tegen de start van het nieuwe schooljaar, begin september.

​De pendelbussen zullen van de Lelieplaats naar de Zwaantjes rijden, en halteren ter hoogte van de bestaande tramhalten. Reizigers van en naar de Lelieplaats moeten een extra overstap maken van de pendelbus op de tram aan de Zwaantjes, of omgekeerd, maar met deze maatregel garandeert De Lijn wel het openbaar vervoer van de Hobokenaars.

TRAMS 2 EN 4

​Trams 2 en 4 blijven alleszins tot aan de Zwaantjes rijden. Aan de Zwaantjes kunnen de reizigers overstappen op zowel tramlijn 2 (Zwaantjes – Olympiade – Centraal Station – Sportpaleis – Merksem) als op tramlijn 4 (Zwaantjes – Zuidstation – Groenplaats – Nationale Bank – Berchem Station). Beide lijnen zullen hier hun eindpunt nemen. Bovendien passeert ook tram 10 (Schoonselhof – Zwaantjes – Zuidstation – Leien – Centraal Station – Deurne – Wijnegem) aan de Zwaantjes. Ook de buslijnen 290/295 komen hier langs. In Hoboken centrum passeren bovendien de buslijnen 13/14, 33, 140/141 en 298, die voor langere afstanden een alternatief voor een verplaatsing naar Hoboken kunnen zijn.

Eens de tramsporen op de Antwerpsesteenweg vernieuwd zullen zijn, vermoedelijk in 2025, zal de gebruikelijke bediening door de lijnen 2 en 4 kunnen worden hervat. ​ ​

EXTRA INFORMATIE

Meer info op de website van De Lijn. De Lijn voorziet de komende weken nog uitgebreide communicatie over de pendelbusbediening.

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.