Belangrijke stap in aanbesteding Tram Maastricht-Hasselt: start gunningsfase

Belangrijke stap in aanbesteding Tram Maastricht-Hasselt: start gunningsfase

 

De Lijn meldt namens de samenwerkende partijen in het dossier Tram Maastricht - Hasselt dat de gunningsfase van de aanbesteding van zowel de traminfrastructuur als het trammaterieel opgestart wordt. De gunningsfase is een belangrijke fase in de aanbestedingsprocedure en bedoeld om tot de economisch meest voordelige inschrijving te komen. Hiermee wordt opnieuw een belangrijke stap gezet in de realisatie van een grensoverschrijdende en duurzame openbaar vervoersverbinding tussen Vlaanderen en Nederland.

 

De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn geeft namens de samenwerkende partijen in het tramdossier het startsein voor de belangrijke gunningsfase van de aanbesteding van traminfrastructuur én trammaterieel van het project Tram Maastricht-Hasselt. De gunningsfase is een belangrijke fase in de aanbestedingsprocedure en bedoeld om tot de economisch meest voordelige inschrijving te komen. Prijs én kwaliteit spelen hierbij een belangrijke rol. Voor deze gunningsfase worden de consortia uitgenodigd die eerder via een procedure zijn geselecteerd.

Afgesproken is dat tijdens deze gunningsfase het definitieve tracé door het centrum van Hasselt - waarover de studies nog lopende zijn - zal worden ingebracht.

De gunningsfase heeft een looptijd van ongeveer 18 tot 20 maanden. Een eerste offerte wordt verwacht rond de jaarwisseling.  In 2021 zullen onderhandelingen plaatsvinden. Vervolgens kan dan bekend worden gemaakt welke consortia de traminfrastructuur en het trammaterieel mogen bouwen. De doorlooptijden van de bouw zijn nog onderwerp van gesprek met de consortia, maar verwacht wordt dat de bouwfase ongeveer drie jaar zal duren. 

Met de start van de gunningsfase is opnieuw een belangrijke stap genomen om te komen tot een grensoverschrijdende en duurzame openbaar vervoerverbinding tussen Vlaanderen en Nederland.

 

-------------------------------------

Noot voor de redactie:

Dit is een gezamenlijk persbericht van de samenwerkende partijen Vlaams Gewest, VVM De Lijn, Provincie Limburg (NL) en de gemeente Maastricht (NL)

 

Voor meer informatie en bij vragen over het persbericht kan contact worden opgenomen met:

Woordvoering Vlaamse zijde:
Sonja Loos, woordvoerder De Lijn
T:+ 32 479 40 60 48
E: pers@delijn.be

Woordvoering Nederlandse zijde:
Guid Bartholomée, Tram Maastricht-Hasselt, Gemeente Maastricht
T: +31 6 29 56 14 49 
E: guid.bartholomee@maastricht.nl

 

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.