Beter openbaar vervoer voor Ronse en de regio Vlaamse Ardennen vanaf 6 januari

Beter openbaar vervoer voor Ronse en de regio Vlaamse Ardennen vanaf 6 januari

Op 6 januari 2024 krijgt Ronse een volledige nieuw stadsnet. Ook de streeklijnen van en naar onder andere Ronse, Oudenaarde, Geraardsbergen of Zottegem krijgen een upgrade met meer bediening in het weekend. In de volledige Vlaamse Ardennen worden de belbussen vervangen door de flexbussen. In het hele gebied, aan alle haltes van De Lijn zal je van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat kunnen rekenen op de flexbus. Alle informatie over het nieuwe netwerk vind je via www.delijn.be.

Met Hoppin, de nieuwe mobiliteitsvisie (het decreet basisbereikbaarheid) zet de Vlaamse overheid in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. In de afgelopen maanden werden de aanpassingen besproken en afgestemd met alle lokale besturen en binnen de vervoerregioraad*. De Lijn zal samen met de vervoerregioraad de verandering opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen waar nodig.

Principes nieuwe net

Met Hoppin wordt het netwerk vraagvolgend en meer gelaagd. Hoppin streeft naar een efficiënter gebruik van de bestaande middelen door zich te concentreren op de routes waar de vraag het grootst is. Daarnaast vult het nieuwe net gaten in het netwerk, door nieuwe of verbeterde verbindingen te creëren waar momenteel geen of te weinig openbaar vervoer beschikbaar is. De trein en bus blijven vaste waarden en worden nu nog beter op elkaar afgestemd. Dat betekent dat er maximaal wordt ingezet op goede aansluitingen. Op plaatsen waar het niet efficiënt is om een gewone bus in te zetten, komt flexvervoer. Het vervangt de huidige belbussen. De Vlaamse Ardennen worden één groot flexgebied.

Hoppin streeft ook naar een overzichtelijker netwerk waarbij de bediening van een specifieke lijn eenvoudig te begrijpen is aan de hand van het lijnnummer. Daarom maakt De Lijn van deze gelegenheid gebruik om nieuwe lijnnummers toe te wijzen. Een stadslijn met een hoge frequentie zal een enkel cijfer als lijnnummer krijgen. Streeklijnen, waarop je de hele dag kunt rekenen, krijgen twee cijfers. Functionele lijnen, zoals schoollijnen of lijnen die alleen tijdens de spitsuren rijden, krijgen drie cijfers.

Nieuw ​ stadsnet Ronse

Op 6 januari krijgt Ronse een volledig nieuw stadsnet. Twee nieuwe stadslijnen met nieuwe, betere trajecten en een hogere frequentie. Lijn 1 Ronse Ziekenhuis – Station – Scheldekouter en lijn 2 Ronse Germinal – Station – Stookt zullen om het half uur rijden op week- en zaterdagen, vandaag is om de 40 minuten. Lijn 2 zal ook op zondag zorgen voor bediening om de 60 minuten.

Schepen van Mobiliteit voor de stad Ronse Joris Vandenhoucke: “In plaats van het huidige lusvormige traject zal de bus over hetzelfde traject heen en terug rijden waardoor je rit tussen 2 haltes even lang duurt in beide richtingen. De huidige frequentie van 40 minuten wijzigt naar 30 of 60 minuten waardoor het uurrooster van de bus veel makkelijker wordt."

Streeklijnen in de Vlaamse Ardennen worden opgewaardeerd

Ook de streeklijnen worden verbeterd. Zo zal lijn 61 Oudenaarde – Schorisse – Ronse zal vanaf het station van Ronse doorrijden tot Floréal en via Hogerlucht rijden om zo het ziekenhuis van Ronse (AZ Glorieux) elk uur te bedienen.

En deze lijnen in de Vlaamse Ardennen krijgen allemaal een opwaardering in het weekend, waarbij deze op zaterdag én zondag hele dag door om het uur zullen rijden. Verschillende lijnen kregen ook conform de logische lijnhernnummering een nieuw lijnnummer. ​

 • Lijn 2 Ronse Germinal – Station – Stookt
 • Lijn 20 Zottegem – Erwetegem – Brakel – Ronse
 • Lijn 25 Aalst – Erpe-Vijfhuizen – Burst – Zottegem
 • Lijn 30 Geraardsbergen – Everbeek – Oudenaarde
  • Dit is een nieuwe verbinding die ook in de week elk uur rijdt.
 • Lijn 40 Oudenaarde – Nederename – Zottegem
 • Lijn 45 Wetteren – Oosterzele – Zottegem
 • Lijn 58 Oudenaarde – Wortegem-Petegem – Waregem
 • Lijn 59 Waregem – Kruishoutem – Gavere
 • Lijn 61 Oudenaarde – Schorisse – Ronse
 • Lijn 70 Deux-Acren – Geraardsbergen – Ninove
  • Deze lijn wordt bovendien in beide richtingen verlengd: aan de kant van Overboelare tot Deux-Acren en aan de kant van Appelterre tot Ninove. Tussen ​ Overboelare en Deux-Acren volgt de lijn een nieuwe reisweg zodat ze zorgt voor extra bediening.
 • Lijn 83 Oudenaarde – Kruishoutem – Deinze

Op 6 januari starten ook de flexbussen, de opvolgers van de huidige belbussen. Omdat de Vlaamse Ardennen een uitgestrekt gebied is, is het niet zo duurzaam en efficiënt om overal vaste lijnen in te leggen. Het flexvervoer, flexibel vervoer dat alleen rijdt als je het reserveert, vormt een goede oplossing. Het aanbod flex in de Vlaamse Ardennen is groot: het is gebiedsdekkend, alle haltes van De Lijn in de regio zijn flexhaltes en het tijdsvenster waarin je kan rekenen op de flexbus is ruim.

In alle 15 gemeenten van de Vlaamse Ardennen (Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Lierde, Maarkedal, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm) kan je een flexbus reserveren en dat van maandag tot vrijdag van 5.30 tot 22.30 uur, op zaterdag van 6.30 tot 22.00 uur en op zon- en feestdagen van 8.30 tot 20.00 uur. De flexbus reserveren kan via de Hoppincentrale via de telefooncentrale, de app of de website. De tarieven en vervoerbewijzen van De Lijn zijn geldig op de flexbussen.

Tot slot wordt het aanbod aan functionele lijnen, lijnen die enkel tijdens de spits rijden in functie van de scholen of het woon-werkverkeer uitgebreid. Alle functionele lijnen krijgen ook volgens de nieuwe lijnhernummering een herkenbaar lijnnummer met drie cijfers.

 • Lijn 307 Geraardsbergen - Parike - Brakel – Oudenaarde (nieuwe lijn)
 • Lijn 308 Geraardsbergen - Lierde - Brakel – Oudenaarde (nieuwe lijn)
 • Lijn 309 Oudenaarde – Mater – Sint-Denijs-Boekel
 • Lijn 400 Oudenaarde – Boekel – Sint-Denijs – Zottegem
 • Lijn 414 Oudenaarde – Zingem – Gavere – Beerlegem – Baaigem (nieuwe lijn)
 • Lijn 418 Oudenaarde – Zingem – Ouwegem – Nazareth – Eke (nieuwe lijn)
 • Lijn 419 Oudenaarde – Zingem – Huise – Lozer (nieuwe lijn)
 • Lijn 611 Snelbus: Oudenaarde – Nukerke – Ronse NIEUW. Deze lijn zorgt voor een snelle verbinding tussen Oudenaarde en Ronse via de N60.
 • Lijn 612 Oudenaarde – Etikhove - Nukerke – Ronse (nieuwe lijn)
 • Lijn 613 Oudenaarde – Etikhove – Louise-Marie – Ronse (nieuwe lijn)
 • Lijn 657 Oudenaarde – Melden – Berchem – Kerkhove – Avelgem
 • Lijn 658 Oudenaarde – Melden – Berchem – Zulzeke – Ronse
 • Lijn 812 Oudenaarde – Zingem – Ouwegem – Nazareth – Deinze (nieuwe lijn)

Communicatie voor de reiziger

Sinds 15 november kunnen reizigers controleren via de routeplanner (www.delijn.be) of er wijzigingen zijn in hun route en, of ze nieuwe verplaatsingsmogelijkheden krijgen. Als je je vertrek- en eindbestemming ingeeft met een datum vanaf 6 januari, berekent de routeplanner voor jou de beste reisoptie. Info over de nieuwe flexbussen vind je ook via de Hoppincentrale, telefonisch en binnenkort via www.hoppin.be of de Hoppin app.

Op de gemeentepagina’s op de website van De Lijn (www.delijn.be/gemeenten) vinden reizigers een overzicht per gemeente van alle wijzigingen vanaf 6 januari 2024.

Bovendien kregen de betrokken gemeenten alle informatie zodat zij op hun beurt hun inwoners kunnen informeren via hun eigen communicatiekanalen, zoals de gemeentelijke website of het gemeentelijk infoblad. Daarnaast worden affiches en nieuwe dienstregelingstabellen geplaatst bij de betrokken haltes om de reizigers op de hoogte te brengen van de veranderingen. De Lijn en de gemeenten verdelen ook regiofolders met een overzicht van de wijzigingen per regio.

 

_____________________________________________

Wat is Hoppin?

Hoppin is de ambitieuze mobiliteitsvisie van Vlaanderen die gericht is op het creëren van een vraaggericht, efficiënt en duurzaam openbaar-vervoerssysteem. De mobiliteitsvisie brengt de principes van het decreet basisbereikbaarheid in de praktijk. Het doel is om het aanbod van openbaar vervoer beter af te stemmen op de behoeften van reizigers en op de werkelijke vervoersstromen. Hierbij ligt de nadruk op het versterken van het openbaar vervoer op drukke routes en het creëren van herkenbare vervoersknooppunten die de overstap tussen verschillende vervoersmiddelen vergemakkelijken. Via Hoppin kunnen reizigers verschillende vormen van mobiliteit combineren om hun volledige reis op een efficiënte manier af te leggen. Bijvoorbeeld, een trein-, tram- of busrit kan worden gecombineerd met een voor- of natraject met (deel)fiets, (deel)auto, flextaxi of flexbus.

*Wat is een vervoerregioraad?

Elke vervoerregio heeft een vervoerregioraad die verantwoordelijk is voor het beheer, de sturing en de evaluatie van Hoppin binnen die specifieke regio. De vervoerregioraad fungeert als het centrale orgaan voor mobiliteitsbeleid in de vervoerregio en heeft niet alleen betrekking op het reguliere openbaar vervoer met bussen en trams, maar ook op de voor- en natrajecten die te maken hebben met (deel)fietsen, (deel)auto's en alle andere vervoerswijzen. ​ De vervoerregioraad werkt ook rond mobiliteit in het algemeen in de regio, waaronder ook de toekomstvisie.

In de vervoerregioraad komen vertegenwoordigers van de belangrijkste belanghebbenden op alle bestuursniveaus bij elkaar. Alle steden en gemeenten in de regio hebben directe vertegenwoordiging, meestal door hun burgemeester of schepen van mobiliteit. Daarnaast zijn ook het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer betrokken bij de vervoerregioraad. De leden van de vervoerregioraad hebben het nieuwe openbaar-vervoerplan voor hun regio opgesteld en goedgekeurd.

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.