Bushinder door regionale vakbondsstaking op vrijdag 24/3

Bushinder door regionale vakbondsstaking op vrijdag 24/3

 

Het gemeenschappelijke vakbondsfront ACV/ACOD/ACLVB staakt op vrijdag 24 maart in de Brusselse Rand en Leuven/Mechelen. Dit zal hinder veroorzaken voor de busdienstverlening van De Lijn. De Lijn zorgt voor een aangepaste dienstregeling op vrijdag 24 maart. Vanaf woensdagavond zal deze te raadplegen zijn via de routeplanner in de app en op de website van De Lijn.

Het gemeenschappelijke vakbondsfront ACV/ACOD/ACLVB staakt vrijdag regionaal om hun eis voor maatregelen tegen agressie in de kijker te zetten. De staking vindt enkel plaats in het werkingsgebied van De Lijn in de regio’s Brusselse Rand en Leuven/Mechelen. De busdienstverlening zal hierdoor hinder ondervinden in deze regio’s. Ook sommige Lijnwinkels nemen deel aan de staking.

Hoe groot de impact op de dienstverlening zal zijn, en op welke lijnen die het meest voelbaar wordt, staat momenteel nog niet vast. 

In het kader van het decreet continuïteit van de dienstverlening zorgt De Lijn alleszins voor een aangepaste dienstregeling voor de regio’s Brusselse Rand en Leuven/Mechelen. Deze wordt samengesteld op basis van de werkwillige chauffeurs. Woensdagavond 22 maart zal deze aangepaste dienstregeling bekend zijn, en dus ook de omvang van de hinder. 

De routeplanner zal vanaf woensdagavond 22 maart, zowel op de website als in de app, alle ritten tonen die zullen rijden op vrijdag 24 maart. Ritten die niet rijden, worden niét getoond. De routeplanner toont altijd de meest actuele situatie ; deze kan na woensdag mogelijks nog lichtjes wijzigen, bv. door last-minute ziektemeldingen van chauffeurs. 

De Lijn betreurt de hinder die deze regionale vakbondsstaking veroorzaakt voor haar busreizigers.

​Info op de website: https://www.delijn.be/alternatievedienstregeling

 

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.