Bussen 213 en 214 van De Lijn beperkt tot Simonis tussen 2 en 31 augustus | Les lignes de bus 213 et 214 de De Lijn limitées à Simonis entre le 2 et le 31 août

Bussen 213 en 214 van De Lijn beperkt tot Simonis tussen 2 en 31 augustus | Les lignes de bus 213 et 214 de De Lijn limitées à Simonis entre le 2 et le 31 août

Door werkzaamheden worden bussen 213 en 214 (Brussel-Aalst) van maandag 2 augustus tot en met dinsdag 31 augustus beperkt tot halte Simonis. Reizigers hebben daar aansluiting met de metro of andere buslijnen.

De MIVB zal namelijk werken uitvoeren voor de aanleg van noodsporen op de Sainctelettebrug. Hierdoor zullen er op die brug minder rijstroken beschikbaar zijn. Deze lijnen worden ook beïnvloed door werken op het grondgebied van Asse. De aanpassing is nodig om vertragingen te beperken die deze lijnen oplopen door de gewijzigde verkeerssituatie.

De niet-bediende haltes zijn Sainctelette, Ribaucourt, Ourthe, IJzer, Albert-II-laan, Rogier en Noord afstaphalte. De vervanghaltes zijn Simonis en Elisabeth Park.
___

En raison de travaux, les lignes de bus 213 et 214 (Bruxelles-Alost) seront limitées à l'arrêt Simonis du lundi 2 août au mardi 31 août. Les voyageurs y ont des correspondances avec le métro ou d'autres lignes de bus.

La STIB réalisera en effet des travaux pour la construction de voies de secours sur le pont Sainctelette. En conséquence, moins de voies seront disponibles sur ce pont. Ces lignes sont également concernées par des travaux sur le territoire d'Asse. Cet ajustement est nécessaire pour limiter les retards que ces lignes subissent en raison de l'évolution de la situation du trafic.

Les arrêts non desservis sont Sainctelette, Ribaucourt, Ourthe, Yser, avenue Albert-II, Rogier et Gare du Nord. Les arrêts de remplacement sont Simonis et parc Elisabeth.

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.