Busverkeer in Vlaams-Brabant nog steeds verstoord door vakbondsactie - update 18.00 uur

Busverkeer in Vlaams-Brabant nog steeds verstoord door vakbondsactie - update 18.00 uur

Wellicht ook dinsdagochtend nog hinder.

Het busverkeer in Vlaams-Brabant wordt nog steeds verstoord door een vakbondsactie.  Sinds vanmorgen is 29% van chauffeurs niet uitgereden. Dat zorgt vooral in de Vlaamse Rand voor hinder. In de regio Leuven is de verstoring vandaag eerder beperkt en vallen slechts sporadisch ritten weg. De kans is reëel dat de vakbondsactie dinsdagochtend wordt verdergezet.  Maar hoeveel chauffeurs niet aan de slag zullen gaan en hoe groot of waar de hinder precies zal zijn, is moeilijk te voorspellen.  Dat zal morgenochtend pas blijken.  

Dinsdagochtend is een verzoeningsoverleg met een sociaal bemiddelaar gepland.  De Lijn blijft inzetten op verdere dialoog zowel met het oog op een oplossing voor het personeel als om de dienstverlening aan de klanten zo snel mogelijk te herstellen.

De vakbondsactie bij de chauffeurs van de stelplaatsen Grimbergen, Londerzeel, Asse, Vilvoorde, Dilbeek, Meerbeke, Leerbeek en het Rad ging vandaag haar zevende dag in. Ook chauffeurs van stelplaats Leuven nemen ondertussen deel aan de staking. Na intensieve onderhandelingen vorige week donderdag, werd een ontwerpakkoord bereikt, waarin tegemoetgekomen wordt aan de eisen van de stakers. Maar dat ontwerpakkoord werd uiteindelijk door de vakorganisaties en hun achterban afgewezen.  Toen de directie vorige vrijdag een nieuwe vergadering bijeenriep, kwam  - op de vakbond ACV na - niemand opdagen. Nu is er voor dinsdag 12 november een verzoeningsvergadering gepland met een sociaal bemiddelaar.

De Lijn betreurt dat de vakbonden de actie voortzetten, omdat vooral de reizigers er de dupe van zijn. De Lijn benadrukt dan ook dat ze blijft inzetten op verdere dialoog zowel met het oog op een oplossing voor het personeel als om de dienstverlening aan de openbaar vervoergebruikers zo snel mogelijk volledig te hernemen.

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks een of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 36 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar circa 11 miljoen ritten. De eigen vloot telt 2250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met ruim 8000 werknemers is De Lijn een van de grootste werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.

De Lijn
Motstraat 20
B-2800 Mechelen