Busverkeer in Vlaamse Rand ook morgen nog verstoord door vakbondsactie

De directie van De Lijn betreurt dat de geboden oplossingen als onvoldoende beschouwden werden door de vakbonden

Het busverkeer in de Vlaamse Rand  zal ook morgen verstoord zijn door een vakbondsactie. Het urenlange overleg tussen de directie van De Lijn en de vakbonden is ondertussen afgelopen maar er werd helaas geen akkoord bereikt. De directie van De Lijn betreurt dat de vakbondsactie voortgezet wordt en dat de geboden oplossingen en antwoorden als onvoldoende beschouwden werden door de vakbonden. De directie benadrukt dat er ondertussen al heel wat stappen gezet zijn en ook verschillende investeringen gebeurd zijn om de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs te vereenvoudigen. Niet alle inspanningen zijn evenwel op korte termijn zichtbaar.

 

De directie van De Lijn en de vakbonden zaten deze namiddag urenlang samen. Hieruit is evenwel geen akkoord voortgevloeid. De directie betreurt dat de vakbonden de vakbondsactie, waarvan de reizigers de dupe zijn, voortzetten. De directie wil ook benadrukken dat er al heel wat maatregelen genomen zijn door De Lijn, o.a. op vlak van digitalisering, om de arbeidsomstandigheden van chauffeurs te vereenvoudigen en comfortabeler te maken. Een aantal maatregelen zijn evenwel niet meteen zichtbaar maar zullen binnenkort resultaat opleveren.

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks een of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 36 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar circa 11 miljoen ritten. De eigen vloot telt 2250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met ruim 8000 werknemers is De Lijn een van de grootste werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.

De Lijn
Motstraat 20
B-2800 Mechelen