De Lijn stelt jaarresultaten 2019 voor

De Lijn stelt jaarresultaten 2019 voor

Traditiegetrouw stelt VVM De Lijn op de laatste dinsdag van mei haar jaarresultaten voor. U vindt een overzicht van de jaarresultaten van 2019 in dit persbericht.

 

2019, een moeilijk jaar

Voor De Lijn was 2019 een moeilijk jaar. En jammer genoeg hebben onze reizigers dat ook ondervonden. Met 31,5 stakingsdagen en 2,36 procent niet-gereden ritten bleven ze – soms ook letterlijk – in de kou staan.  De Lijn maakte ook intern een moeilijke periode door. Enerzijds was er het personeelstekort bij de chauffeurs, anderzijds was er een omvangrijke reorganisatie die de nodige tijd vergde om te stabiliseren. Uiteindelijk is 2019 ook het jaar van de ommekeer geworden, met bijzondere klemtonen op personeelsbezetting, performantie van voertuigen en infrastructuur, versnelde verduurzaming van de vloot, en een verdere verdieping van de samenwerking met alle onze partners op lokaal en Vlaams niveau. De Lijn heeft de rug gerecht, en is klaar voor de toekomst. Een toekomst die staat voor kwaliteitsvol en betrouwbaar openbaar vervoer in Vlaanderen, gecombineerd met een maatschappelijk verantwoorde verdere uitbouw van de combimobiliteit. 

2019 in cijfers

  • 7.734, het totale aantal medewerkers bij De Lijn, waarvan 1.402 vrouwen
  • 745.632 abonnementen in omloop  
  • 195.306.473 euro aan netto-vervoerontvangsten
  • 138 nieuwe hybride bussen en trambussen werden geleverd
  • 201.265.506 kilometer in totaal afgelegd door onze bussen en trams
  • 2.693 voertuigen vormen de totale vloot, zijnde 2.295 autobussen, 48 kusttrams, 137 PCC-trams, 125 Hermelijnen, 88 Albatrossen
  • 624 nieuwe chauffeurs aangeworven
  • 70 nieuwe technici aangeworven

Nieuwe voertuigen

In 2019 zetten we de vergroening en verduurzaming van onze vloot verder. We plaatsten een recordbestelling van 200 hybride bussen tbv 92 miljoen euro – tevens de eerste grote bestelling ooit zonder dieselbussen. De levering wordt verwacht in 2020. Verder werd er een selectiedossier opgestart voor de eerste levering van 970 elektrische bussen en de bijbehorende installaties. Deze e-bussen zullen gefaseerd worden ingezet vanaf 2023. Zo willen we de stadskernen tegen 2025 emissievrij bedienen. Totale prijskaartje: ruim 1 miljard euro.  Verder werd 44 miljoen euro vrijgemaakt voor de bestelling van 23 lagevloertrams die vanaf de tweede helft van 2022 zullen worden ingezet in Antwerpen. De bestelling maakt deel uit van de grootste trambestelling ooit bij De Lijn, goed voor 146 gloednieuwe trams (kostprijs 294 miljoen euro). In Leuven worden dit jaar nog de eerste e-bussen in dienst genomen. Eind 2020 worden de eerste nieuwe kusttrams verwacht.
 

Realisaties en innovaties

- Noorderlijn: het Antwerpse tramnet werd uitgebreid met zo’n 2 kilometer nieuwe tramsporen, kaderend binnen het stadsontwikkelingsproject Noorderlijn. Dankzij tramlijn 1 zijn het noorden en het zuiden van de stad eindelijk met elkaar verbonden. Centraal knooppunt in het vernieuwde tramnet is de aangepaste halte Operaplein en het vernieuwde premetrostation Opera, waar bijna de helft van de Antwerpse tramlijnen passeert. Op 8 december 2019 werd het vernieuwde tramnet officieel ingehuldigd.
- Ringtrambus: de finale fase werd gestart voor het nieuwe tracé dat het UZ Jette en Brussels Airport vanaf 28 juni 2020 met elkaar zal verbinden door middel van nieuwe trambussen in eigen rijbedding, de Ringtrambus. De 14 geleverde voertuigen combineren het comfort en de capaciteit van een tram met de wendbaarheid van een bus. Dankzij de hybride aandrijving rijden ze een kwart stiller en zuiniger dan klassieke dieselbussen. Er werden al heel wat obstakels aangepakt om de vlotte doorgang van de trambussen te verzekeren op hun traject.  De komende jaren volgen er nog een aantal ingrepen.

Digitalisering

Ook op het vlak van digitalisering zat De Lijn niet stil. Onze De Lijn-app werd grondig vernieuwd zodat reizigers voortaan makkelijk een multimodale reis kunnen plannen, vervoerbewijzen kopen, de dienstregeling raadplegen en real time info checken.
Nadat in 2018 alle abonnementen op een elektronisch kaart – MOBIB- werden gezet, volgden nu ook de tickets, Lijnkaarten, dagpassen, groeps-, fiets- en evenemententickets. De oude magneet-kaarten zijn nog bruikbaar tot eind juni 2020.
Cashless betalen: dit voorjaar start De Lijn met cashless betalen op de voertuigen. Het project cEMV (‘contactloos Europay, Mastercard, Visa’) maakt contactloos betalen met bankkaarten of smart-phones mogelijk. Een eerste pilootproject startte al in april 2020 op de Kusttram, in mei werd cashless betalen ook op de Gentse en Antwerpse trams uitgerold. Na positieve evaluatie van deze pilootfase wordt cashless betalen uitgerold over alle voertuigen in Vlaanderen. 

Rekrutering

Er werden in 2019 liefst 624 nieuwe chauffeurs en 70 technici aangeworven. Ook in 2020 wordt er volop ingezet op de aanwerving van minstens evenveel chauffeurs en technici. Door de uitbraak van het coronavirus stapte De Lijn voor het traditionele sollicitatiegesprek deels over op rekruterings-gesprekken via online apps zoals onder meer Skype, Zoom, Whatsapp,…  Zowel recruiters als sollicitanten zijn hier erg enthousiast over. De Lijn toont zich meer dan ooit een organisatie die vlot en snel overschakelt op een aangepaste aanpak in een veranderende omgeving.

Vooruitblik 2020

De coronacrisis die in maart 2020 wereldwijd uitbarstte, zal ook grote gevolgen hebben voor het resultaat van het boekjaar 2020. Ten gevolge van de ‘lockdown light’ , daalde het aantal reizigers op bus en tram aanzienlijk. Tijdens deze periode telden we gemiddeld slechts zo’n 10% van het aantal reizigers in een normaal voorjaar. De Lijn nam een heel gamma aan maatregelen om een rit met het openbaar vervoer vlot en veilig te kunnen maken. Door het gefaseerd afbouwen van een aantal lockdown-maatregelen neemt ook het aantal reizigers op bus en tram stilaan weer toe.  Er bestaat geen twijfel dat de coronapandemie haar sporen zal nalaten op de netto-vervoerontvangsten en kosten voor het jaar 2020.

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.