De Lijn bedankt alle medewerkers voor hun inzet tijdens Corona

De Lijn bedankt alle medewerkers voor hun inzet tijdens Corona

Het nieuwe centrale aansturingssysteem bewijst efficiëntie in crisistijden

De eerste maanden van 2020 hebben geleerd dat de centrale aansturing, gevolg van de grote reorganisatie die De Lijn in 2018-2019 doorvoerde, essentieel was om de Coronacrisis bij De Lijn efficiënt aan te pakken. De Lijn kon snel schakelen bij het begin van de crisis en bleef gedurende de hele periode rijden. Ook bij de geleidelijke heropstart vanaf begin mei kon snel actie genomen worden om tijdig mondmaskers te bezorgen aan alle medewerkers en afschermingsfolies te voorzien in meer dan 4000 voertuigen. Onze chauffeurs stonden achter deze aanpak en onze reizigers stuurden heel wat blijken van appreciatie voor het opnemen van onze maatschappelijke rol in deze bijzondere tijd. De Lijn wil uitdrukkelijk alle medewerkers bedanken voor hun niet aflatende inzet in deze moeilijke periode.

 

Versnelde aanwervingen, een significante daling van het aantal niet-gereden ritten, betere reisinformatie en realtime reizigersinformatie. Dit is het goede rapport dat De Lijn sinds het begin van 2020 kan voorleggen, ondanks de Coronacrisis. Op alle vlakken een verbetering na het moeilijke 2019 waarbij De Lijn een grote interne reorganisatie verwerkte van gedecentraliseerde naar gecentraliseerde aansturing. Met deze nieuwe structuur en het versterkte managementteam kon snel en uniform geschakeld worden in Coronatijden, wat resulteerde in vlot en veilig verkeer voor medewerkers en reizigers. 

Marc Descheemaecker, voorzitter raad van bestuur: “Natuurlijk zijn alle problemen nog niet opgelost en is er nog werk aan de winkel. Het Coronavirus is nog niet weg en zal onze aandacht blijven vragen. We moeten ook blijven inzetten op het aanwerven van (technisch) personeel, er is een versnelling nodig in het vervangen van ons verouderde voertuigenpark en de spoorinfrastructuur heeft dringend een opfrissing nodig. 2019 was een bijzonder moeilijk jaar voor De Lijn, maar ik ben tevreden om te zien dat de ommekeer is ingezet en het harde werk van iedereen in onze organisatie zijn vruchten afwerpt.”

 

Verdrievoudiging van de aanwervingen

Tijdens de tweede helft van 2019 werd er massaal ingezet op het aanwerven van nieuwe chauffeurs, wat resulteerde in een record van 624 nieuwe chauffeurs die bij De Lijn startten in 2019. Dit had op zijn beurt onmiddellijk een positieve impact op het aantal niet-gereden ritten dat eind 2019 begon te dalen. 

Gezien de vergrijzing van ons medewerkersbestand is ook in 2020 een flinke inspanning nodig op vlak van aanwervingen van chauffeurs én technici.  Het jaar startte goed en ook tijdens de lockdown bleven we aanwerven dankzij een digitale sollicitatieprocedure. De komende maanden blijft het aantrekken van nieuwe medewerkers, zowel chauffeurs als technici, een absolute prioriteit.

(grafiek aanwervingen: zie bijlage 1)

 

Niet-gereden ritten gedaald met 30%

Het aantal niet-gereden ritten, een groot pijnpunt in 2019, is sinds eind vorig jaar gestaag aan het dalen.  Ook de eerste maanden van 2020 kenden een verdere daling.  In maart tekenden we een nieuwe piek op, gevolg van het hoge aantal zieke collega’s tijdens het begin van de lockdown.  Daarna stabiliseerde de situatie zich terug en alle lichten staan inmiddels op groen om tegen eind 2020 terug te keren naar een normaal niveau van niet-gereden ritten.

(grafiek Evolutie niet-gereden ritten: zie bijlage 2)

 

Reisinformatie in real time en betrouwbaar

Ook op vlak van realtime info schakelden we de voorbije maanden een versnelling hoger. Zowel de beschikbaarheid van realtime info over alle ritten, als de betrouwbaarheid van deze info werden de voorbije maanden aanzienlijk verhoogd.  Bovendien zijn ondertussen alle stationsborden aangesloten op het systeem en kwamen er op het terrein heel wat nieuwe borden die deze info tonen. Betrouwbare realtime info speelt een belangrijke rol in de reiservaring van klanten.  De Lijn blijft hier dan ook stappen zetten om tegen eind van het jaar de doelstelling te bereiken van beschikbare realtime info voor 95% van alle ritten en 90% betrouwbaarheid.

Voor de tweede helft van het jaar zal De Lijn verder inzetten op het aanwerven van chauffeurs en technici, het in exploitatie brengen van nieuwe voertuigen, voorbereiden van de elektrificatie van het voertuigenpark, de volledige uitrol van contactloos betalen, het verder verbeteren van de realtime info en het aanpakken van de gevolgen van de Corona-crisis.

Roger Kesteloot, directeur-generaal De Lijn: “Ook overmorgen moet De Lijn haar maatschappelijke rol kunnen blijven invullen. Een functie die - zeker in crisistijden -  haar noodzakelijkheid bewees. Ik ga er in de laatste maanden van mijn mandaat voluit voor om deze organisatie, samen met alle personeelsleden en een versterkt managementteam klaar te stomen voor de toekomst.”

 

 

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.