De Lijn betreurt kortzichtige vakbondsacties tegen voorstel nieuwe CAO

Staking mogelijk vanaf vrijdag 30 juni

De directie van De Lijn betreurt dat de vakbonden actie gaan voeren tegen het voorstel voor de nieuwe cao. Het voorstel dat de directie op tafel had gelegd, houdt rekening met de loonkostenstijging die de loonnorm voorziet. Door de aanzegging van de bonden zijn acties mogelijk vanaf vrijdag 30 juni.

 

De voorstellen van de directie omvatten drie luiken: een versterking van de tweede pensioenpijler, een loonsverhoging en de toekenning van een eenmalige, resultaatsgebonden bonus voor alle medewerkers. Het tweede en derde luik zorgen voor de koopkrachtverhoging. Wat de directie vraagt om deze bonus uit te keren, is enkel een akkoord over meer flexibiliteit in de arbeidsorganisatie. Dit is ook voorzien in het Interprofessioneel Akkoord (IPA). Samen zorgen de bonus en de loonstijging in 2018 trouwens voor een koopkrachtverhoging van 1 procent.  

 

Directeur-generaal Roger Kesteloot: 

‘In budgettair moeilijke tijden hebben we een voorstel gedaan om de koopkracht van het personeel te verhogen volgens de mogelijkheden van de loonnorm. Daarom vind ik de reactie van de vakbonden kortzichtig. In het licht van de nakende vergelijking van De Lijn met de privésector moet het voortbestaan van De Lijn als performant overheidsbedrijjf op langere termijn onze hoofdbekommernis zijn. Ik betreur dan ook dat de vakbonden naar het actiewapen grijpen en hoop dat we de gesprekken binnenkort opnieuw kunnen aanknopen om  een akkoord te bereiken. De vakbonden blijven alleszins welkom voor nieuw overleg.’

Contacteer ons
Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks een of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 36 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar circa 11 miljoen ritten. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grootste werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.