De Lijn betreurt kortzichtige vakbondsacties tegen voorstel nieuwe CAO

Staking mogelijk vanaf vrijdag 30 juni

Maandag 26 juni 2017 — De directie van De Lijn betreurt dat de vakbonden actie gaan voeren tegen het voorstel voor de nieuwe cao. Het voorstel dat de directie op tafel had gelegd, houdt rekening met de loonkostenstijging die de loonnorm voorziet. Door de aanzegging van de bonden zijn acties mogelijk vanaf vrijdag 30 juni.

 

De voorstellen van de directie omvatten drie luiken: een versterking van de tweede pensioenpijler, een loonsverhoging en de toekenning van een eenmalige, resultaatsgebonden bonus voor alle medewerkers. Het tweede en derde luik zorgen voor de koopkrachtverhoging. Wat de directie vraagt om deze bonus uit te keren, is enkel een akkoord over meer flexibiliteit in de arbeidsorganisatie. Dit is ook voorzien in het Interprofessioneel Akkoord (IPA). Samen zorgen de bonus en de loonstijging in 2018 trouwens voor een koopkrachtverhoging van 1 procent.  

 

Directeur-generaal Roger Kesteloot: 

‘In budgettair moeilijke tijden hebben we een voorstel gedaan om de koopkracht van het personeel te verhogen volgens de mogelijkheden van de loonnorm. Daarom vind ik de reactie van de vakbonden kortzichtig. In het licht van de nakende vergelijking van De Lijn met de privésector moet het voortbestaan van De Lijn als performant overheidsbedrijjf op langere termijn onze hoofdbekommernis zijn. Ik betreur dan ook dat de vakbonden naar het actiewapen grijpen en hoop dat we de gesprekken binnenkort opnieuw kunnen aanknopen om  een akkoord te bereiken. De vakbonden blijven alleszins welkom voor nieuw overleg.’