De Lijn boekt 19,4 miljoen extra inkomsten in 2015

Kostendekking stijgt vierde jaar op rij

De Lijn heeft het boekjaar 2015 in evenwicht afgesloten. Door de tariefhervorming van begin vorig jaar stegen de inkomsten met 12,9 procent. Vooral het succes van de 65+-abonnementen en sms-tickets speelde daarin een grote rol. Het aantal reizigersritten bleef vrijwel stabiel op 530 miljoen. 

 

332 600 65+-abonnementen zorgen voor extra inkomsten

In 2015 waren er 530 miljoen reizigersritten, tegenover 532 miljoen in 2014. De tariefhervorming deed de inkomsten uit vervoerbewijzen groeien met 19,4 miljoen euro (+ 12,9 %) tot 169,8 miljoen. Vooral het abonnement voor 65-plussers zorgde voor heel wat inkomsten. Intussen kochten al 344 000 Vlaamse senioren een jaarabonnement. Dat is veel meer dan verwacht.

Door de afschaffing van gratis abonnementen steeg het aandeel van betalende reizigers van 88,3 procent naar 94,5 procent. Daardoor neemt de kostendekking voor het vierde jaar op rij toe. Deze tendens zet zich voort in 2016: de eerste 4 maanden stegen de ontvangsten met 17,4 procent.

 

‘Investeren in comfort, voertuigen en doorstroming’

Directeur-generaal Roger Kesteloot:

‘In 2015 hebben we onze klantenbasis behouden en onze ontvangsten sterk zien stijgen. Door te investeren in nieuwe voertuigen en betere doorstroming willen we de bestaande reizigers meer comfort bieden en nieuwe reizigers aantrekken. We bereiden de aanbesteding voor van 146 nieuwe trams (voor Antwerpen, Gent en de kust) en bekijken hoe we extra hybride bussen kunnen kopen. Om het de reizigers makkelijker te maken, lanceren we na de zomer het m-ticket. Dat is een vervoerbewijs dat je via een app op je smartphone kan kopen. Ook betalen met de bankkaart via het EMV-systeem zit in de pijplijn.’

EMV (Europay, Mastercard en Visa) is een internationale standaard voor chipkaarten. Via het systeem kan je met een betaalkaart met chip (bankkaart of kredietkaart) betalen zonder de kaart in een kaartlezer te steken. In België heeft de bank KBC al bijna 700 000 EMV-kaarten in omloop.

 

13 % meer sms-tickets verkocht

Met een verkoopsstijging van 1,3 miljoen was het sms-ticket in 2015 de sterkste groeier bij de losse vervoerbewijzen. Vorig jaar werden 11,2 miljoen sms-tickets aangevraagd, een toename met 13 procent. Ook het aantal gebruikers van een sms-ticket is opnieuw sterk gestegen.

In 2015 is vanop 983 052 unieke gsm-nummers een sms-ticket aangevraagd, dat is 20 procent of 164 781 gsm-nummers meer dan een jaar eerder. De groei zet zich door in 2016: de eerste vier maanden lag de verkoop met 3,9 miljoen stuks 8 procent hoger dan dezelfde periode een jaar eerder.

In het najaar kunnen de reizigers hun rit met de bus of tram betalen met een m-ticket. Het mobile ticket is een vervoerbewijs dat je via een app koopt. De Lijn zoekt momenteel leveranciers die haar m-ticket zullen aanbieden. Het m-ticket zal 1,80 euro kosten. Dat is 1,2 euro minder dan een biljet bij de chauffeur en 15 cent goedkoper dan een sms-ticket. De telecomkosten vallen immers weg.

 

5 % meer sociale abonnementen

Ook in 2015 zette de stijging van sociale abonnementen zich door. Het aantal steeg met 7 204  (+ 4,6 %) tot 163 397. In 2009 waren dat er nog 102 901. Het gaat om jaarabonnementen voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming (51 euro / jaar) of vervoersgarantie (41 euro / jaar).

 

Recordopbrengst boetes

Vorig jaar kon 2,4 procent van de gecontroleerde reizigers geen geldig vervoerbewijs voorleggen. De vervoermaatschappij verklaart dit door de intensievere controles sinds 2011. Het aantal gecontroleerde reizigers steeg sindsdien met 43 procent. In 2015 werden 2,1 miljoen reizigers gecontroleerd.

Er werden vorig jaar 51 745 PV’s opgesteld voor zwartrijden, tegenover 47 779 in 2014. Alle boetes samen (ook die voor overlast) zijn goed voor circa 3,3 miljoen euro, tegenover 2,9 miljoen in 2014. Door meer te controleren en sommige controles aan te kondigen, is het aantal betrapte reizigers de voorbije jaren gedaald tot het laagste niveau sinds 2008. In 2015 liep 1 reiziger op 42 (2,4 %) tegen de lamp, in 2008 was dat nog 1 reiziger op 31 (3,2 %). Bijna 98 procent van de reizigers betaalt dus correct.

 

Ecologische voetafdruk daalt 5e keer op rij

Door haar ecologische voetafdruk (EVA) per reiziger voor het vijfde jaar op rij te verkleinen, droeg De Lijn bij aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen. In 2015 daalde de EVA voor het eerst onder de 2 000 globale vierkante meter. De EVA is een waardemeter voor het verbruik van natuurlijke rijkdommen op aarde door een persoon, regio of organisatie. De lagere EVA van De Lijn is vooral het gevolg van inspanningen om de eigen milieu-impact te verminderen. Zo verbruiken hybride bussen tot een kwart minder diesel en zorgen nieuwe stelplaatsen voor minstens 25 procent hernieuwbare energie. 

2016-05-31---persbericht-De-Lijn---jaarresultaten-2015.pdf

PDF - 343 Kb

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.