De Lijn controleert recordaantal reizigers

Hogere boetes voor zwartrijders vanaf 1 september

De Lijn heeft de eerste jaarhelft een recordaantal reizigers gecontroleerd. 2,3 procent daarvan kon geen geldig vervoerbewijs voorleggen. Daarmee zit het aantal zwartrijders op het laagste niveau sinds 2008. Om zwartrijden verder te ontmoedigen, gaan de boetetarieven van De Lijn fors omhoog op 1 september.

 

Zwartrijden op bodemniveau
De eerste 6 maanden van dit jaar werden 1 159 238 reizigers gecontroleerd. Dat zijn er ruim 45 000 (+ 4 %) meer dan dezelfde periode in 2014. Nooit eerder werd op een half jaar tijd zo vaak nagekeken of iemand een geldig vervoerbewijs had. In deze periode verbaliseerden de controleurs 27 170 zwartrijders. Door meer te controleren, is zwartrijden gedaald tot het laagste niveau sinds 2008. De eerste zes maanden van dit jaar liep 1 reiziger op 43 (2,3 %) tegen de lamp. In 2008 was dat nog 1 reiziger op 31 (3,2 %). 

 

15 % pv’s voor sms-tickets
De meeste processen-verbaal worden opgesteld voor reizigers die geen vervoerbewijs op zak hebben. In 13 procent van de gevallen (3 542 pv’s) werd een reiziger geverbaliseerd omdat de reiziger zijn sms-ticket had aangevraagd nadat de controleur was opgestapt. Om in orde te zijn, moet een reiziger zijn sms-ticket aanvragen vóór het opstappen. Daarnaast werden 454 pv’s (1,7 % van alle pv’s)  opgesteld voor vervalsing van een sms-ticket. Daaronder valt bijvoorbeeld het doorsturen van een sms-ticket. 

 

Hogere boetes vanaf september
Wie op de bus of tram betrapt wordt op zwartrijden of ongepast gedrag, moet vanaf 1 september dieper in de buidel tasten. De Lijn verhoogt dan haar boetetarieven. Zwartrijden of ongepast gedrag kost vanaf dan 107 euro bij de eerste inbreuk. Nu is dat nog 75 euro. Een tweede betrapping binnen de 12 maanden zal 294 euro kosten, tegenover 200 euro nu. De derde en alle volgende boetes binnen het jaar kosten 400 euro. Aan fraude met vervoerbewijzen en gevaarlijk gedrag hangt voortaan een prijskaartje van 250 euro, tegenover 150 euro nu.

De nieuwe boetetarieven staan meer in verhouding met de huidige tarieven van De Lijn. Een eerste boete komt overeen met de prijs van een Omnipas (= abonnement 25-64 jaar) voor 3 maanden, de tweede met een jaarabonnement. Met de link tussen het tarief voor een boete en een abonnement wil De Lijn zwartrijders doen beseffen dat het absoluut beter is om een geldig vervoerbewijs te kopen.

 

‘Strijd tegen zwartrijden opgevoerd’ 
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: 

‘Het is belangrijk dat de strijd tegen zwartrijden wordt opgevoerd. Met veel controles en hoge boetes willen we het aantal zwartrijders en mensen dat zich asociaal gedraagt op een bus of tram nog kleiner maken. De grote meerderheid van reizigers betaalt en gedraagt zich zoals het hoort, een kleine groep niet. De pakkans gaat nu omhoog, en de gevolgen worden groter voor wie zich niet aan de regels houdt. Voor mij is dit een kwestie van rechtvaardigheid.’

 

Directeur-generaal Roger Kesteloot: 

‘Met intensieve controles en hogere boetetarieven willen we zwartrijders op andere gedachten brengen. Zwartrijders die volharden en betrapt worden, betalen minstens de prijs van een abonnement voor drie maanden. Zo wordt zwartrijden een pak minder aantrekkelijk, en maken we het systeem rechtvaardiger voor wie wél correct betaalt. Uiteraard blijven we ook gericht controleren op ritten en tijdstippen waarop zwartrijden het meeste voorkomt. Omdat onze controleurs geen gemakkelijke job hebben, vragen we dat mensen het nodige respect voor hen opbrengen.’

Contacteer ons
Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks een of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 36 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar circa 11 miljoen ritten. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grootste werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.