De Lijn en ACV-OD starten onderhandelingen over werking nieuwe structuur en impact op personeel

Onderhandelingen in belang werknemers en reizigers

Woensdag 9 mei 2018 — De directie van De Lijn en de christelijke vakbond ACV-OD gaan de komende dagen onderhandelen over de werking van de nieuwe structuur van de vervoermaatschappij en de impact op het personeel. In het belang van de werknemers en de reizigers willen beide partijen spoedig tot een akkoord komen. Met een meer wendbare structuur en uniformere manier van werken wil De Lijn zich klaarstomen voor 2020. Dan moet de vervoermaatschappij de vergelijking met de privésector door de Vlaamse overheid kunnen doorstaan.

 

Betere omkadering chauffeurs, geen ontslagen, minder managementfuncties

Om ook na 2020 het openbaar vervoer in Vlaanderen te blijven verzorgen, wil De Lijn haar werking en structuur hertekenen. Er liggen voorstellen op tafel voor een betere omkadering van de chauffeurs met teamcoaches, een plattere managementstructuur en werkprocessen die over heel Vlaanderen gelijk zijn. Dit alles zal gebeuren zonder collectieve of naakte ontslagen. Een aantal medewerkers blijven decentraal en dichtbij het terrein werken, maar worden voortaan centraal aangestuurd vanuit de hoofdzetel in Mechelen. Er zijn ook plannen om o.a. de mogelijkheid tot thuiswerk uit te breiden en compensatie te voorzien voor de extra verplaatsingstijd van werknemers met een andere vaste werkplek.   

 

Snel duidelijkheid geven en klaarmaken voor de toekomst

De Lijn had ook de socialistische (ACOD) en liberale vakbond (ACLVB) opnieuw aan de onderhandelingstafel uitgenodigd om alsnog een staking te vermijden. De Lijn en ACV-OD hopen nu spoedig tot een akkoord te komen, zodat de werknemers in kwestie snel duidelijkheid kunnen krijgen en de vervoermaatschappij zich kan klaarmaken voor de toekomst.