De Lijn herbevestigt gunning grootste tramcontract ooit

CAF en Bombardier maken afspraken over commerciële samenwerking

De raad van bestuur van De Lijn heeft de bestelling van 24 lagevloertrams opnieuw gegund aan de Spaanse constructeur CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles). Het gaat om de eerste van mogelijk 7 schijven, goed voor een investering van 295 miljoen euro in 146 nieuwe trams. Omdat de voorstellen van CAF en Bombardier kwalitatief gelijkwaardig waren, gaf de betere prijs van CAF de doorslag. Beide fabrikanten maken intussen afspraken over een commerciële samenwerking. Daar bovenop krijgt de Brugse vestiging van Bombardier ook een nieuwe opdracht: het ombouwen van 53 Antwerpse Hermelijntrams, zodat deze gekoppeld kunnen worden. Deze opdracht heeft een waarde van ongeveer 23 miljoen euro. 

 

‘Alles gedaan voor de werkgelegenheid in Brugge’

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts:

‘We hebben binnen de wettelijke mogelijkheden alles gedaan om de werkgelegenheid in Brugge te garanderen. Zowel de samenwerking tussen CAF en Bombardier voor het grote tramcontract als de nieuwe opdracht om de Antwerpse Hermelijntrams in Brugge aan te passen, betekenen nieuwe en concrete perspectieven voor de werknemers.’

 

‘Grootste aanbesteding in de geschiedenis van De Lijn’

Directeur-generaal Roger Kesteloot benadrukt het grote belang van de bestelling:

‘Deze aanbesteding van 146 trams is de grootste ooit in de geschiedenis van De Lijn en is broodnodig. De trams zijn een alternatief voor de verkeersdrukte in de grootsteden en vervangen de oude Kusttrams en PCC’s. Om niet over één nacht ijs te gaan, hebben we ons huiswerk helemaal opnieuw gemaakt en second opinions gevraagd. Door onze beslissing uit te stellen, heeft het overleg tussen CAF en Bombardier over een mogelijke samenwerking kansen gekregen.’

 

‘Twee weken om commerciële samenwerking te formaliseren’

Voorzitter van de raad van bestuur Marc Descheemaecker licht de volgende stappen toe:

‘Nu de raad van bestuur de opdracht voor de bouw van 146 trams heeft gegund aan CAF, kan de contractuele afsluiting plaatsvinden na de standstill van twee weken. Intussen kunnen CAF en Bombardier hun commerciële afspraak officialiseren volgens de normen van De Lijn en met respect voor de belangen van alle betrokken stakeholders.’

 

CAF goedkoper qua aankoop, verbruik en onderhoud

Door het grote belang van de nieuwe trams voor haar reizigers en de nood aan een snelle levering, heeft De Lijn de gunning van 146 trams opnieuw grondig geëvalueerd en uitgebreider gemotiveerd. De nieuwe toewijzing komt tegemoet aan de bezwaren van de Raad van State. De Canadese constructeur Bombardier had daar beroep aangetekend tegen de vorige gunning.

Voor het aanvullend gunningsverslag werd de bedrijfszekerheid van de trams uit beide offertes opnieuw gevalideerd en werd de zogenaamde ‘total cost of ownership’ andermaal grondig doorgelicht. Deze omvat zowel de aankoopprijs als de kosten voor onderhoud en verbruik. Omdat de kwaliteit van beide trams gelijk liep, gaf de TCO de doorslag. Het voorstel van CAF was circa 25 miljoen of 5 procent goedkoper. CAF wil de trams bouwen in Spanje. Bombardier schreef in zijn voorstel dat bij de bouw van de trams een vijftal sites in Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië betrokken zijn. De coördinatie, eindassemblage en tests waren voor Brugge.

 

Alle trams rolstoeltoegankelijk na levering

De bestelling bestaat uit 7 schijven voor alles samen 146 trams: 66 voor Antwerpen, 18 voor Gent en 57 voor de kust. Daar komen er nog 5 bij als de Kusttram wordt doorgetrokken naar Veurne.

De eerste schijf bestaat uit 24 Kusttrams en heeft een waarde van 56,3 miljoen euro. Afhankelijk van de financiering door de Vlaamse regering kunnen nog 6 schijven volgen. Als het voorstel van gunning kan worden omgezet in een contract, worden de eerste trams geleverd na de zomer van 2019.

Met de aanbesteding wil de vervoermaatschappij haar tramvloot drastisch verder vernieuwen. Dat is nodig voor de geplande tramuitbreidingen, een hogere betrouwbaarheid en betere toegankelijkheid. De Kusttrams zullen 36 jaar zijn tegen de levering van hun opvolgers, de oudste PCC’s dateren van de jaren zestig van vorige eeuw.

 

Bombardier bouwt 53 Antwerpse Hermelijntrams om

De Lijn zal de Bombardier ook 53 Antwerpse Hermelijntrams laten ombouwen. De bedoeling is om de bestaande Hermelijntrams te koppelen. Zo kunnen er met evenveel ritten veel meer plaatsen aangeboden worden en stijgt het aantal reizigersplaatsen in de drukke premetro, de ruggengraat van het Antwerpse tramnet. Tegen eind 2020 moeten 53  trams klaar zijn. Deze opdracht heeft een waarde van ongeveer 23 miljoen euro en zal worden uitgevoerd door de Brugse vestiging van Bombardier, in samenwerking met Siemens België. De opdracht kan later uitgebreid worden met nog eens 31 trams. 

Contacteer ons
Tom Van de Vreken Woordvoerder VVM De Lijn / De Lijn Antwerpen, De Lijn
Tom Van de Vreken Woordvoerder VVM De Lijn / De Lijn Antwerpen, De Lijn
Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.