De Lijn herschikt tijdelijk het aanbod in de Vlaamse Rand als antwoord op uitval door chauffeurstekort

De Lijn herschikt tijdelijk het aanbod in de Vlaamse Rand als antwoord op uitval door chauffeurstekort

Vanaf maandag 4 november herschikt De Lijn in de vervoerregio Vlaamse Rand* de ritten die dagelijks wegvallen door het personeelstekort. Deze aanpassing wordt beperkt tot een twintigtal buslijnen**, waar het aanbod tijdelijk licht vermindert. Dit laat toe om de rest van de dienstregeling maximaal uit te voeren, wat de betrouwbaarheid voor reizigers sterk verhoogt. De verwachting is dat na de Kerstvakantie opnieuw de volledige dienstregeling kan worden gereden. Reizigers vinden vanaf 1 november meer informatie op www.delijn.be. Ze kunnen hun reis uitstippelen op www.delijn.be/routeplanner.

 

Beperking van de hinder tot een twintigtal buslijnen

In plaats van ad hoc ritten te moeten schrappen op het hele net in de Vlaamse Rand vandaag, laten we nu structureel een aantal ritten wegvallen op een twintigtal buslijnen. Op die lijnen worden één of meerdere ritten tijdelijk niet gereden. Dit laat toe om met het beschikbare personeel de rest van de dienstregeling effectief uit te voeren. De wachtende reiziger krijgt zo veel meer zekerheid dat zijn of haar bus opdaagt. Tijdens het weekend, wanneer de frequenties lager liggen, blijft het aanbod gelijk. Ook alle specifieke schoollijnen met lijnnummers 500-599 worden nog steeds uitgevoerd.

Gerichte en tijdelijke maatregel om impact chauffeurstekort in te dijken

De maatregel is beperkt in de tijd. Na de Kerstvakantie, wanneer er naar verwachting ook in de Vlaamse Rand voldoende chauffeurs zullen zijn, wordt opnieuw de volledige dienstregeling gereden. In enkele andere Vlaamse regio’s die kampten met een personeelstekort leveren de volgehouden intensieve inspanningen om extra chauffeurs aan te werven vandaag al resultaat op. De komende weken en maanden worden die inspanningen onverminderd voortgezet, ook in de rand rond Brussel.

Informatie voor de reiziger

Reizigers kunnen vanaf 1 november hun reis met het aangepaste aanbod uitstippelen met de routeplanner. Meer informatie over de tijdelijke aanpassingen in de Vlaamse Rand vinden ze op www.delijn.be, op de bus via infokaartjes bij de chauffeurs, en in de loop van deze week aan de haltes van de betrokken lijnen. Ook de gemeentebesturen en de mogelijk geïmpacteerde scholen in de regio worden op de hoogte gebracht. Tot slot zien reizigers sinds kort ook de weggevallen ritten in de real-time informatie op de site en in de app.

------------------------

* De vervoerregio Vlaamse Rand bevat de 33 gemeenten van de ruime Noordrand, het Pajottenland, de Zennevallei en de luchthavenregio.

** Betrokken lijnen: 137, 154, 170, 171, 212, 213, 214, 215, 230, 231, 232, 241, 242, 243, 250, 251, 260, 460, 461 en 621.

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks een of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 36 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar circa 11 miljoen ritten. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grootste werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.