De Lijn investeert in intelligente software voor laad- en stelplaatsmanagement

De Lijn investeert in intelligente software voor laad- en stelplaatsmanagement

De raad van bestuur van De Lijn heeft de gunning goedgekeurd van een geïntegreerd stelplaats- en laadmanagementsysteem aan de Duitse tijdelijke maatschap ‘PSI eBus for De Lijn’. “Dit softwarepakket zal een vitale rol spelen bij de vergroening van de vloot: het stuurt de laadprocessen aan van de e-bussen en controleert de bewegingen van alle bussen op hun stelplaatsen. De waarde van het contract bedraagt € 11,16 miljoen.

In het kader van een duurzaam en leefbaar Vlaanderen zal De Lijn tegen 2035 volledig emissievrij openbaar vervoer aanbieden. Dat betekent dat ongeveer 2100 bussen en ruim 50 stelplaatsen in eigen regie vergroend moeten worden.

De sterke prijsstijging van elektriciteit van het afgelopen jaar toont aan hoe belangrijk het optimaliseren van het laden van e-bussen wel is. Bovendien wacht ons in de toekomst een andere prijsberekeningsmethode, die bepaald wordt door de piekafname en het ogenblik van de dag waarop elektriciteit wordt afgenomen. De Lijn heeft het voordeel dat de e-bussen ’s nachts, wanneer er meer elektriciteit beschikbaar is en de elektriciteitsprijs dus lager is, kunnen geladen worden op hun stelplaats. Een ander voordeel van ’s nachts gespreid laden is dat dankzij lagere piekafname de kostprijs van de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk lager is. Zeker op de grotere stelplaatsen, waar elke dag 100 e-bussen en meer geladen worden, is het onbegonnen werk om het laadproces manueel efficiënt te beheren.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “De gegunde software is een belangrijke schakel om straks te zorgen dat de e-bussen vlot rijden en worden opgeladen op de e-stelplaatsen. Het systeem bepaalt op het einde van de dag welke dagtaak elke bus ’s anderendaags toegewezen krijgt. In functie van deze dagtaak worden de bussen naar hun correcte positie op de stelplaats geleid, zodat zij ’s morgens op het juiste moment kunnen uitrijden. Deze gunning van de raad van bestuur brengt ons terug een stap dichter bij onze vergroeningsdoelstellingen.”

Bovendien bepaalt Depot+ aan de hand van de SOC (state of charge, huidige batterijlading) het volledige laadproces om ervoor te zorgen dat de bussen zo kostenefficiënt mogelijk voldoende geladen worden om hun volgende dagtaak te kunnen afleggen. Het automatisch laadproces wordt opgestart zodra de chauffeur de CCS2-stekker op de juiste parkeerplaats aansluit.

‘PSI eBus for De Lijn’ was de inschrijver die de economisch voordeligste offerte heeft ingediend. “Met ‘PSI eBus for De Lijn’ halen we een leverancier in huis die kan bogen op ruime ervaring bij andere West-Europese openbarevervoersbedrijven,” zegt Ann Schoubs, directeur-generaal van De Lijn. “Bij de beoordeling van de dossiers viel op hoe goed deze toepassing kan anticiperen op onverwachte situaties. Bij De Lijn staat de reiziger centraal. Met dit systeem willen we ook in de toekomst streven naar nog betere dienstverlening. Die begint voor een e-bus ’s morgens, wanneer de bus precies op tijd en met de juiste batterijlading kan vertrekken.”
“Vergroening doorvoeren is meer dan enkel e-bussen kopen, de software die alles begeleidt erachter is even cruciaal,” voegt minister Peeters toe. “De Lijn zet hierop in dankzij deze investering in software, die absoluut noodzakelijk is willen we op een performante manier tegen 2035 volledig emissievrij openbaar vervoer kunnen aanbieden.”

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.