De Lijn is op zoek naar 570 chauffeurs in heel Vlaanderen

De Lijn is op zoek naar 570 chauffeurs in heel Vlaanderen

Natuurlijke uitstroom en versterking aanbod scherpen nood aan

De Lijn werft  570 chauffeurs aan, verspreid over heel Vlaanderen, van de Kustregio tot Zuid-Limburg. De meeste vacatures situeren zich in de regio’s Vlaams-Brabant (Dilbeek, Grimbergen, Leuven) en Antwerpen (Centrum en Noord), waar De Lijn op zoek is  naar respectievelijk ca 140 en 200 chauffeurs. Er loopt momenteel een rekruteringscampagne om dit nieuwe talent aan te trekken. Daarin benadrukt De Lijn dat leeftijd van geen tel is: zowel twintigers als vijftigers zijn welkom om zich aan te bieden als kandidaat-chauffeur. Een rijbewijs D is geen verplicht toegangsticket: via haar eigen rijschool biedt De Lijn deze opleiding zelf aan.

Autobuschauffeur: knelpuntberoep

Volgens cijfers van de VDAB waren er over de periode van december 2017 tot november 2018 1179 vacatures voor de beroepscategorie ‘autobuschauffeur’. Daarvan stonden er eind 2018 342 open.
3 op 10 vacatures raakt dus niet ingevuld. De ‘spanningsindicator'*, een instrument waarmee de VDAB de krapte op de arbeidsmarkt meet, toont aan dat de krapte voor ‘autobuschauffeurs’ de laatste vier jaar substantieel is toegenomen. Bedroeg deze eind 2014 nog 8 (lees: 8 beschikbare werkzoekenden per vacature), dan is deze eind 2018 afgekalfd tot 2,77 (het gemiddelde voor alle beroepen situeert zich rond 4,23).

Ruim 570 vacante plaatsen voor chauffeur in heel Vlaanderen

Ook De Lijn stelt vast dat er krapte is in de druk beviste vijver van chauffeurs, nu zij op zoek is naar 570 chauffeurs in heel Vlaanderen. Sinds medio december loopt er hiervoor een rekruteringscampagne op de radio en bussen van De Lijn, binnenkort aangevuld met een bioscoopspot.

De Lijn houdt de instap voor kandidaten daarom bewust laagdrempelig. Ervaring als ‘professioneel chauffeur’ is voor De Lijn geen absolute vereiste. Via haar erkende rijschool biedt De Lijn kandidaat-chauffeurs een opleiding aan tot een Rijbewijs D (zie verder). Doorslaggevend is de juiste attitude en vaardigheden: een klantvriendelijke houding, autonoom kunnen werken, verantwoordelijkheidszin en een goede kennis van het Nederlands.

Door de spreiding van de vacatures over heel Vlaanderen, kan De Lijn kandidaat-chauffeurs een job dicht bij huis aanbieden.

Regionale verdeling van de vacatures
Regio Vacante plaatsen
Antwerpen 204
Vlaams-Brabant 138
West-Vlaanderen 91
Oost-Vlaanderen 90
Limburg 50
Totaal 573

Filip Claes, HR Directeur bij De Lijn:

“De Lijn is een bedrijf in volle verandering dat volop investeert in het verbeteren van haar performantie om een belangrijke rol te kunnen spelen in het mobiliteitslandschap van de toekomst. Een aantrekkelijk en duurzaam openbaar vervoer wordt steeds belangrijker als alternatief voor de auto nu de wegen dichtslibben en de roep om strengere klimaatnormen steeds luider wordt. Onze chauffeurs zijn als eerstelijnsambassadeur een cruciale schakel in het verzekeren van deze kwalitatieve dienstverlening aan de reiziger.”

Natuurlijke uitstroom chauffeurs en de uitbreiding van het aanbod  creëren vraag naar extra chauffeurs

De leeftijdspiramide van De Lijn laat een vergrijzing zien van het rijdend personeel. Dat betekent dat in de eerstvolgende jaren een heel aantal chauffeurs met pensioen zal gaan. De Lijn wil zich nu reeds voorbereiden op deze natuurlijke uitstroom door nieuwe chauffeurs aan te trekken. De behoefte aan extra chauffeurs kadert ook in de gerichte uitbreiding van het aanbod van De Lijn, die zich ook in 2019 zal doorzetten. Met het oog op het realiseren van ‘basisbereikbaarheid’ versterkt De Lijn haar aanbod daar waar de vraag het grootst is. De gerealiseerde en aangekondigde tramverlengingen in Antwerpen en de komst van de trambus in de Vlaamse Noordrand van volgend jaar zijn hier goede voorbeelden van.

1 op 3 chauffeurs is vijftigplusser

1 op 3 van de chauffeurs die vandaag in dienst zijn bij De Lijn zijn vijftigplussers. Indien we er ook de veertigers bijtellen komen we uit bij 65% van de chauffeurs. Veel van deze veertigers of vijftigers komen bij De Lijn in dienst na een heel andere loopbaan of herstructurering.

Filip Claes, HR Directeur bij De Lijn, licht toe: 

Ervaring wijst uit dat profielen die pas op late leeftijd bij De Lijn starten het zeer goed doen.  Om chauffeur te worden bij De Lijn is leeftijd van geen tel: wij heten zowel jonge als oudere kandidaten welkom. We stellen vast dat met name vijftigers heel geschikt zijn voor de job. Ze hebben qua levenswijsheid al wat meer kilometers op de teller en kunnen daardoor beter relativeren. Ze gaan ook goed om met eventuele conflictsituaties of onverwachte omstandigheden op de weg.  Bovendien is het voor hen vaak gemakkelijker om  de familiale context – de kinderen zijn al zelfstandig of het huis uit – en de werkuren op elkaar af te stemmen. Voor velen onder hen is het een zeer bewuste keuze om een carrièreswitch te maken en chauffeur te worden. Vaak hadden ze voorheen al een job met veel sociale interactie. Onder meer een voormalig schooldirecteur, chocolatier, slager bij een warenhuisketen en zelfstandig ondernemer zijn vandaag chauffeur bij De Lijn en voeren hun job met veel arbeidsvreugde uit.”

Rijbewijs D geen must bij de start

Kandidaat-chauffeurs hoeven niet in het bezit te zijn van een Rijbewijs D. Een Rijbewijs B is wel een basisvoorwaarde. De Lijn voorziet namelijk zelf in een opleiding op maat via haar eigen rijschool. Wettelijk is minimum 12u praktijk voorgeschreven voor het behalen van een Rijbewijs D.  Het programma bij De Lijn bestaat uit 7 dagen theorie en 5 dagen praktijk inclusief praktijkexamens. Daarop volgt nog een doorgedreven praktijkopleiding specifiek voor De Lijn. Als eindevaluatie volgt een exploitatierit onder begeleiding van een instructeur. Vervolgens gaat de kandidaat over naar de regio van tewerkstelling voor het volgen van de lijnverkenning.

Met een slaagpercentage van maar liefst 95% heeft de opleiding een hoge succesratio. Na minstens 6 maanden rijervaring kan de kandidaat na positief advies een opleiding gelede bus (bussen met een lengte van 24 m) krijgen.

Ook 120 technische profielen gezocht

Naast chauffeurs werft  De Lijn ook 120 technisch geschoolde profielen aan in heel Vlaanderen. De elektrificatie van de vloot en de bijhorende laadinfrastructuur plaatst De Lijn voor belangrijke uitdagingen in de nabije toekomst. Het strategisch belang van de afdeling Techniek zal daardoor toenemen. De goede staat van de voertuigen en installaties zijn immers cruciaal voor het verzekeren van de betrouwbaarheid van de dienstverlening van De Lijn.

Peter Vanwalleghem, Directeur Techniek De Lijn:

“Tegen 2025 zal De Lijn beschikken over een groene vloot van meer dan 1630 vol-elektrische en hybride voertuigen. Dat zal van ons een van de belangrijkste beheerders van grote elektrische voertuigen in Vlaanderen maken. Daardoor zijn we uitstekend geplaatst om een Vlaams technisch kenniscentrum uit te bouwen waar technische profielen kunnen werken met de nieuwste technologieën en een interessante loopbaan ontwikkelen.”

*De spanningsindicator is de verhouding tussen het gemiddeld aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) van de laatste 12 maanden en het gemiddelde aantal openstaande vacatures in dezelfde periode. Hoe hoger de indicator, hoe hoger het aantal NWWZ per openstaande vacature en dus hoe lager de spanning op de arbeidsmarkt.

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.