De Lijn neemt deelfietsen Blue-bike over van NMBS

Samenwerkingsovereenkomst voor meer deelfietsen aan treinstations

De Lijn neemt de aandelen van NMBS in Blue-Mobility over en wordt zo met 84% van de aandelen de hoofdaandeelhouder van het deelfietsenbedrijf Blue-bike. De Lijn en NMBS hebben daarover een principeakkoord bereikt. Ze blijven wel samenwerken om voor de reizigers extra deelfietsen te voorzien aan de grote treinstations.

 

Extra fietsen aan grote stations

De Lijn heeft de ambitie om extra Blue-bikes te voorzien aan een aantal grote NMBS-stations. Daarnaast wil de vervoermaatschappij nieuwe Blue-bikepunten installeren aan grote haltes van De Lijn en Mobi-punten. De Lijn zal hiervoor overleggen met de steden en gemeenten.


NMBS ziet het als één van haar kerntaken dat haar reizigers in functionele stations snel en eenvoudig kunnen overstappen van het ene vervoermiddel op het andere. Ook deelfietsen en deelauto’s hebben daarin hun plaats, specifiek voor de zogenaamde first and last mile. NMBS verkiest daarbij te werken met partnerschappen, waarbij het plaatsen creëert voor ondernemingen die deelfietsen of deelauto’s willen voorzien aan stations.

 

"Vlaming uit de auto krijgen"

Sophie Dutordoir, CEO NMBS:

“NMBS wil van haar stations intermodale hubs maken, waar de reiziger snel en eenvoudig kan overstappen van het ene vervoermiddel op het andere. Tegen 2020 creëren we daarvoor minstens 10.000 bijkomende plaatsen voor fietsen, ook deelfietsen. De samenwerking met De Lijn voor Blue-bike is een concreet voorbeeld van hoe we dat willen realiseren.

Roger Kesteloot, directeur-generaal De Lijn:

“Met de overname van Blue-bike tonen we dat we een actieve speler willen zijn op vlak van combimobiliteit. Bus of tram is slechts een stuk van de oplossing. Als we de Vlaming uit zijn auto willen krijgen, moeten we inzetten op de volledige keten: te voet, met de fiets, met de tram enzovoort. Zo kunnen onze reizigers makkelijker groene vervoermiddelen combineren. Als vervoermaatschappij dragen we zo ook bij aan minder files en schonere lucht.”

Astrid Hulhoven

Woordvoerster, De Lijn

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.