De Lijn overlegt met gemeenten over aanbodswijzigingen vanaf mei

Geen verschil voor 95 % reizigers

Donderdag 5 maart 2015 — Volgende week start De Lijn overleg met steden en gemeenten over de wijzigingen in het aanbod vanaf mei. Deze aanpassingen maken deel uit van de maatregelen om de besparingen van de Vlaamse regering te halen. Om zo veel mogelijk reizigers te ontzien, worden vooral vroege en late ritten op zondag geschrapt.

 

34,8 miljoen besparen
Bijna 81 procent van de 34,8 miljoen die De Lijn dit jaar moet besparen, komt uit interne maatregelen en hogere tarieven. Het resterende deel haalt de vervoermaatschappij uit het aanpassen van haar aanbod op laagbezette ritten.

 

Geen verschil voor 95 % reizigers 
Directeur-generaal Roger Kesteloot: 

‘Het is nooit leuk om te moeten besparen in je dienstverlening. Om zo veel mogelijk mensen te ontzien, doen we dat vooral op de vroege en late ritten op zondag. De maatregelen zijn gebaseerd op tellingen en analyses van de bezetting. Hierdoor zal 95 procent van de reizigers geen verschil merken. Het gaat in principe om de ritten voor 10 uur en na 19 uur buiten de centrumsteden. Uitzonderingen kunnen voor bijvoorbeeld lijnen naar markten op zondagochtend of lijnen die veel kotstudenten nemen op zondagavond. Op basis van lage bezettingen zijn ook andere maatregelen mogelijk.’ 

Nieuwe dienstregelingen online na paasvakantie 
Volgende week start De Lijn een overlegronde met de betrokken steden en gemeenten. Daarin geeft de vervoermaatschappij de lokale besturen een overzicht van de voorziene wijzigingen. Eind maart communiceert De Lijn per provincie de definitieve wijzigingen vanaf 1 mei. Na de paasvakantie (vanaf 20 april) zullen de aangepaste dienstregelingen raadpleegbaar zijn in de routeplanner van De Lijn.