De Lijn past haar aanbod aan vanaf 1 juli 

De Lijn zet in op een betrouwbaar, vraagvolgend en efficiënt aanbod dat iedereen zo vlot mogelijk op zijn of haar bestemming brengt. De vervoersmaatschappij volgt daarom de reacties van haar reizigers en stakeholders nauw op: ze verzamelt alle meldingen, onderzoekt en stuurt bij waar dat nodig, wenselijk maar ook haalbaar is. De dienstverlening staat onder druk door een oververhitte arbeidsmarkt en een verouderd bussenpark waardoor De Lijn lokaal moet bijschakelen. Om een meer betrouwbare dienstverlening te garanderen aan de reizigers wordt het aanbod zo lokaal en tijdelijk gewijzigd 

Vanaf 1 juli 2024 voert De Lijn een beperkt aantal aanpassingen door. Het kan gaan om een frequentieverhoging of -verlaging, een extra halte, een extra rit in functie van een school, een verandering in de avondbediening, een extra marktbus… Deze aanpassingen kunnen ook effect hebben op de dienstregeling vanaf september, voor bijvoorbeeld een aantal schoolritten.  

Een overzicht vind je vanaf vandaag via de website van De Lijn www.delijn.be/aanpassingen. Reizigers kunnen hun route ook checken in de routeplanner.  

Monitoren, evalueren en bijsturen 

Een openbaarvervoernetwerk is geen statisch, maar wel een levend gegeven dat regelmatig aanpassingen nodig heeft. In cocreatie met de partners in de vervoerregio’s ​ gaat De Lijn blijvend aan de slag om de beste oplossing te bieden voor de reiziger. ​ Daarvoor baseert De Lijn zich op data: op vragen en meldingen van klanten, stakeholders en personeel, en in evenwicht met de beschikbaarheid van voertuigen en personeel bij De Lijn en haar exploitanten. ​ ​ 

Betrouwbare dienstverlening 

De dienstverlening staat onder druk door de moeilijke arbeidsmarkt en een verouderde busvloot door onderinvestering. ​ Bovendien loopt de instroom van nieuw bestelde elektrische bussen veel vertraging op. Tot slot is de service na verkoop van Van Hool bussen niet meer gegarandeerd na het faillissement. Door het aanbod waar nodig lokaal en tijdelijk af te stemmen op de beschikbare voertuigen en chauffeurs, kan De Lijn de reiziger een meer betrouwbare dienstverlening bieden. ​ 

Communicatie voor reizigers 

De aanpassingen die we voorzien vanaf 1 juli en 1 september zijn vanaf vandaag raadpleegbaar op de website. Reizigers kunnen via de routeplanner controleren of er wijzigingen zijn in hun reisroute en, of ze nieuwe verplaatsingsmogelijkheden krijgen. Op de website van De Lijn (www.delijn.be/aanpassingen) vinden ze eveneens een overzicht per provincie. Er worden ook nieuwe dienstregelingstabellen geplaatst bij de betrokken haltes. ​ 

 

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.