De Lijn schakelt een versnelling hoger voor de aankoop van nieuwe elektrische bussen

De Lijn schakelt een versnelling hoger voor de aankoop van nieuwe elektrische bussen

De raad van bestuur van De Lijn heeft een nieuwe aanbestedingsprocedure goedgekeurd voor standaard- en HOV e-bussen. In combinatie met de al gegunde aanbestedingen beoogt deze aanbesteding de levering van e-bussen in het kader van de vergroening van de vloot.

Concreet gaat het om het opstarten van twee raamovereenkomsten via onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging:

  • Een eerste voor maximum 500 standaard e-bussen met een looptijd van zes jaar
  • Een tweede voor maximum 100 HOV e-bussen met een looptijd van vier jaar

Hiermee engageert De Lijn zich als partner van het Vlaams Klimaatplan en rolt ze de geplande vergroening van haar vloot verder uit, samen met de uitrol van de nodige e-laadinfrastructuur. Met het Openbaardienstencontract werd tot 2027 in een stijging van de investeringsmiddelen voorzien voor de vergroening van de vloot.  

Deze opdracht loopt parallel met de eerdere raamovereenkomsten die geleid hebben tot de bestelling van 60 standaard e-bussen eind 2021 en 17 HOV e-bussen begin dit jaar. De Lijn beslist later via welke raamovereenkomst ze uiteindelijk verder zal bestellen.

Ter herinnering: in december 2021 bestelde De Lijn 60 standaard e-bussen – 36 exemplaren bij Van Hool en 24 bij VDL. Als gevolg van een verstoorde internationale distributieketen en een algemeen tekort aan onderdelen worden deze e-bussen in de loop van de volgende maanden op de stelplaatsen verwacht. De Lijn zal de geleverde e-bussen uitvoerig testen om na te gaan of ze aan het bestek en de door de leveranciers opgegeven eigenschappen voldoen. Tegelijk houdt De Lijn de optie open om recente technologische verbeteringen aangeboden te krijgen via de nieuwe procedure. De Lijn heeft na een uitvoerige marktbevraging over de afgelopen weken de aanbesteding verder op punt gezet. Dit opent de deur voor bijkomende leveranciers om mee te dingen naar de nieuwe gunning.

De te bestellen e-bussen, die wellicht in de eerste helft van 2025 zullen geleverd worden, zijn niet alleen goed voor het milieu maar verhogen ook het comfort voor de reiziger: een uitnodigende vloerbedekking met houten aanvoeling, elektrische oprijplaat voor kinderwagens en rolstoelen, zetels in kunstleder, extra brede infoschermen met ritinformatie, USB-laders, comfortabele vering, enz. De e-bussen worden uitgerust met zowat alle moderne actieve en passieve veiligheidsfuncties met betrekking tot wegligging, afremmen en zachte weggebruikers. Ook aan de veiligheid en het comfort van de chauffeur is gedacht, met bijvoorbeeld een deels afsluitbare chauffeurspost, camera’s in plaats van zijspiegels en een in alle richtingen verstelbare en geventileerde stoel.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Deze legislatuur schakelen we een versnelling hoger in de vergroening van De Lijn. De elektrificatie van het openbaar vervoer is een absolute noodzaak, we staan immers midden in een klimaatverandering. Niet alleen zorgen deze e-bussen ervoor dat er geen stikstof of fijn stof uitgestoten wordt  – wat de luchtkwaliteit ten goede komt – maar het wegnemen van de dieselmotor zorgt er ook voor dat deze bussen haast geruisloos door stedelijk gebied en daarbuiten rijden.”

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.