De Lijn sluit zich aan bij de Belgian Alliance for Climate Action en onderschrijft ambitieuze klimaatdoelstellingen

De Lijn sluit zich aan bij de Belgian Alliance for Climate Action en onderschrijft ambitieuze klimaatdoelstellingen

De Lijn wil de motor zijn van de verduurzaming van mobiliteit in Vlaanderen

The Shift lanceert vandaag samen met WWF-België een nieuw en uniek Belgisch klimaatinitiatief: de Belgian Alliance for Climate Action. De Lijn sluit zich meteen aan bij de alliantie en verbindt zich ertoe om ambitieuze Science Based Targets (SBT*) te definiëren. De Belgian Alliance for Climate Action is een logische volgende stap in alle initiatieven die De Lijn vandaag al neemt om haar broeikasgasuitstoot te verminderen en om de klimaatdoelstellingen van Parijs te helpen bereiken. Zo wil De Lijn tegen 2025 bijvoorbeeld volledig emissieloos rijden in stadskernen.

Samen met de 53 organisaties die al in de alliantie zijn gestapt, engageert De Lijn zich om haar activiteiten af te stemmen op de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs: de opwarming van de aarde beperken tot 2°C en streven naar een maximum van 1,5°C.

Verder bouwen aan het openbaar vervoer van morgen

De Vlaamse Vervoermaatschappij wil de motor zijn van de verduurzaming van de mobiliteit in Vlaanderen, voor leefbare én bereikbare steden en gemeenten. Mensen kiezen steeds meer bewust voor duurzame verplaatsingen en het openbaar vervoer moet daarin een nog crucialere rol spelen. Het openbaar vervoer is immers bij uitstek duurzaam: één bus vervoert gemiddeld vijftig mensen, en een reiziger die een traject van twaalf kilometer aflegt met de bus i.p.v. met de auto, bespaart ongeveer 800g CO2.

De Lijn zet vol in op de vergroening van haar vloot. Met de ingebruikname van zes emissieloze, volledig elektrische bussen in Leuven zette De Lijn in september een nieuwe, belangrijke stap richting deze grootschalige vergroening. Het proefproject zal later worden uitgebreid naar Antwerpen en nadien naar Gent.

Roger Kesteloot, directeur-generaal De Lijn:

'We hebben niet getwijfeld om aan te sluiten bij de Belgian Alliance for Climate Action. Het is een logische volgende stap die voortbouwt op alle initiatieven die De Lijn al vandaag neemt om haar broeikasgasuitstoot te verminderen en om de klimaatdoelstellingen van Parijs te helpen bereiken. Tegen 2025 wil De Lijn volledig emissieloos rijden in stadskernen.'

Het duurzaamheidsbeginsel maakt integraal deel uit van de strategie van De Lijn. Het stopt immers niet bij de vergroening van de vloot. De Lijn investeert onder meer in groene stelplaatsen en stelt duurzaamheid voorop bij haar leverancierskeuze en bij de ingezette modernisatie van haar infrastructuur. Door het combimobiele aanbod van De Lijn - met onder meer Cambio en Blue-bike - verder uit te breiden, draagt De Lijn bij aan het leefbaarder maken van steden en gemeenten.

Klimaatakkoord van Parijs als leidraad

De Lijn zet de Sustainable Development Goals (SDG’s) uit het klimaatakkoord van Parijs al langer centraal in haar werking. De Lijn concentreert zich daarbij op 3 specifieke SDG’s (11, 12 en 13): maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam; verzeker duurzame consumptie­ en productiepatronen; onderneem dringende acties om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

De Lijn draagt bij tot deze doelstellingen door onder meer:

 • Haar vloot te vergroenen en volop in te zetten op elektrificatie. De Lijn zet verschillende stappen richting een zero-emissie openbaar vervoer:
  • Trams rijden al volledig op groene energie.
  • De Lijn telt 392 hybride bussen - een stijging van 14 % tegenover 2019 - en 13 volledig elektrische bussen.
 • Te investeren in combimobiliteit. Cambio autodelen (actief in 40 Vlaamse steden en gemeenten) en Blue-bike (65 locaties aan NMBS-stations, haltes van De Lijn en Park & Ride parkings) dragen bij tot leefbare én bereikbare steden en gemeenten. Het aantal gebruikers voor Cambio en Blue-bike steeg met ruim 20 % in 2019 en deze stijging zette zich ook verder in 2020.
 • Verder te investeren in duurzame stelplaatsen:
  • Wasinstallaties op regen- en recuperatiewater: na het wassen van de bussen wordt het gebruikte water gezuiverd en bijna volledig opnieuw gebruikt.
  • Efficiënt omgaan met energie door bijvoorbeeld een boorgat-energieopslagveld te integregren (bodem-gekoppelde warmtepompen) en groendaken aan te leggen.
 • Een duurzaam aankoopbeleid, als onmisbaar onderdeel van het duurzaamheidsverhaal. De Lijn voegt sowieso al duurzame labels en criteria toe in al haar bestekken. Zo wordt al het drukwerk van De Lijn (denk maar aan folders, brochures maar ook de affiches) gedrukt door een ‘klimaatneutraal’ gelabelde drukkerij.

Omwille van de centrale rol die duurzaamheid inneemt in de strategische keuzes van De Lijn werd in 2019 beslist om het duurzaamheidsverslag, dat voorheen deel uitmaakte van het jaarverslag, voor te stellen als afzonderlijk rapport. Meer informatie over de duurzaamheidsinspanningen van De Lijn vindt u in dit Duurzaamheidsverslag.

 

* SBT’s bieden bedrijven een duidelijk omschreven traject naar duurzame groei door aan te geven hoeveel en hoe snel zij hun broeikasgasemissies moeten verminderen. https://sciencebasedtargets.org/what-is-a-science-based-target/

Contacteer ons
Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.