De Lijn stuurt aanbestedingsprocedure e-bussen bij

De Lijn stuurt aanbestedingsprocedure e-bussen bij

De raad van bestuur van De Lijn heeft op vraag van de minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, de aanbestedingsprocedure van de eerste reeks elektrische bussen aangepast. De eerste 200 e-bussen zullen worden aanbesteed via een Europese openbare procedure met ruimere selectiecriteria.

De aanbestedingsprocedure van 200 e-bussen kadert in de strategie van De Lijn om op een verantwoorde en kwaliteitsvolle wijze de Vlaamse doelstellingen rond emissievrij openbaar vervoer te realiseren.

De Lijn heeft op 9 december 2020 gekozen voor een procedure waarbij kandidaat-leveranciers met referenties moesten aantonen dat ze in het verleden ervaring hebben opgedaan met soortgelijke projecten. De minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, heeft De Lijn verzocht deze procedure stop te zetten en zo snel als mogelijk een nieuwe aanbesteding volgens de openbare procedure te lanceren. Minister Peeters vroeg ook dat het nieuwe bestek aan alle Vlaamse busproducenten de kans moest bieden om mee te dingen met andere kandidaten. De raad van bestuur van De Lijn heeft vandaag positief gereageerd op dit verzoek.

Ondanks het positief advies ziet De Lijn wel risico’s bij de procedure. De Lijn is inmiddels gestart met de aanpassing van de oorspronkelijke aanbesteding. De verruiming van de mededinging en het bijsturen van de selectiecriteria houdt in dat meer producenten een offerte kunnen indienen. De beoordeling zal dus waarschijnlijk meer tijd in beslag nemen. De openbare procedure biedt bovendien geen ruimte tot onderhandelen met kandidaat-leveranciers over hun offerte, bijvoorbeeld inzake onderhouden performantie hetgeen in dergelijke ingewikkelde opdrachten aangewezen is om eventuele risico’s beter te identificeren. Uit de contacten van De Lijn met andere Europese openbaarvervoerbedrijven blijkt dat zij vanwege deze beperkingen niet kiezen voor de openbare procedure.  

De garantie voor een succesvolle en tijdige levering  van een technisch bewezen oplossing voor de implementatie van de elektrische bussen, blijft voor De Lijn cruciaal voor de uitfasering van dieselbussen en het bereiken van de vergroeningsdoelstellingen.

De nieuwe aanbesteding zal gepubliceerd worden na goedkeuring door de raad van bestuur wellicht in het tweede kwartaal van dit jaar. De gunning is voorlopig voorzien op het einde van het derde kwartaal van dit jaar.

Contacteer ons
Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.