De Lijn vindt terrein voor nieuwe stelplaats Asse

De Lijn vindt terrein voor nieuwe stelplaats Asse

De Lijn heeft na een lange zoektocht een geschikt terrein gevonden voor de nieuwe stelplaats in Asse. Het gaat om het perceel op het bedrijventerrein van Mollem waar vandaag Syntra haar opleidingscentrum heeft. De raad van bestuur van De Lijn heeft haar akkoord gegeven voor de aankoop van het nieuwe terrein.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit: “Om goed openbaar vervoer te verzekeren en de modal shift te realiseren, heeft De Lijn stelplaatsen nodig. Ik ben dan ook tevreden dat we in Asse de toekomst van onze openbaarvervoerorganisatie kunnen bestendigen.”

De zoektocht naar een nieuwe site was verre van gemakkelijk. De nieuwe site moest niet alleen groter zijn, een geschikte vorm hebben, planologisch inpasbaar en vergunbaar zijn, maar moest vooral, om de dienstverlening kostenefficiënt te houden, binnen een bepaalde afgebakende zone gelegen zijn. Concreet werd het zoekgebied beperkt tot het bedrijventerrein Mollem Z.5.

Met de steun van het lokale bestuur van Asse viel het oog uiteindelijk op de site van Syntra. Syntra plant in 2025 te verhuizen. In afwachting van de verhuizing kan De Lijn alvast alle voorbereidende stappen nemen: de effectieve aankoop van het terrein, het ontwerp, het bestek, de vergunningsaanvraag en de aanbesteding. Een traject dat doorgaans 24 tot 30 maanden in beslag neemt. Eens Syntra verhuisd is, zal De Lijn er ook alles aan doen om de verhuizing van de oude naar de nieuwe site zo snel mogelijk te laten verlopen, gelet op alle stappen die moeten genomen worden.

De huidige stelplaats moet verlaten worden omdat ze te klein is geworden en is bovendien door een wijziging van het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan niet langer in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften. In afwachting van een nieuwe locatie heeft De Lijn een vergunning gekregen voor de huidige stelplaats tot 2027.

Koen Van Elsen, burgemeester van Asse: “Met de aankoop van de site ‘Syntra’ op de Assesteenweg zal De Lijn zich blijvend vestigen in onze gemeente en dit verheugt ons. De keuze is genomen in volledige transparantie en overleg met de gemeente die al langer vroeg naar een hervestiging van de stelplaats in de Stationsstraat. De plaats kort bij de industriezone en onze eigen werkliedencentrale is ideaal zowel als vestigingsplaats, en als uitvalsbasis voor de drukke lijnen (o.a. Brussel-Aalst ) die Asse passeren.”

Danny Verbeyst, Campusdirecteur Syntra Asse: “Het verlaten van onze Syntra campus in Asse wil daarom niet zeggen dat we ons opleidingsaanbod afbouwen. Een aantal van de in Asse lopende opleidingen zullen geherlocaliseerd worden in de andere campussen van Syntra Midden-Vlaanderen. Voor een aantal opleidingen kijken wij er naar uit deze te laten doorgaan in samenwerkingen met onze collega’s van Syntra-Brussel, maar eveneens in een nauwe samenwerking met een nog te realiseren Mastercampus Vlaams Brabant, waar we in partnership met de VDAB onze intrek zouden nemen. Een gelijkaardige oefening maken wij momenteel eveneens in Oost-Vlaanderen.”

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.