De Lijn voert controles op zwartrijden op

De Lijn voert controles op zwartrijden op

Door corona staat het aantal reizigers op bus en tram dat niet correct betaalt voor zijn rit op een recordhoogte. Het percentage zwartrijders loopt in landelijke regio's op tot 10 à 15 %, in stedelijke tot de helft. En dat heeft uiteraard een grote invloed op de netto-vervoersopbrengsten van De Lijn. Vanaf de paasvakantie gaat De Lijn daarom haar controles opdrijven. Daarnaast loopt er sinds 21 maart een campagne die duidelijk maakt dat een geldig vervoerbewijs verplicht is en dat zwartrijden oneerlijk is tegenover de betalende passagiers.

Extra ticketcontroles

Door de coronapandemie zag De Lijn haar inkomsten dalen. Dit is te wijten aan het dalend aantal reizigers en de toename van zwartrijders. De controleurs stelden bij controles in stedelijke omgeving vast dat tot 1 op 2 reizigers niet correct betaalde voor zijn rit. In landelijke omgeving ligt dit aantal een stukje lager maar nog altijd hoger dan voor corona, tot 10 à 15 %.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “De cijfers betreffende zwartrijden zijn absoluut onaanvaardbaar. De Lijn zal dan ook de komende weken de controles opdrijven. Zo willen we het zwartrijden indijken en de reizigers bedanken die wel correct betalen.”

Tickets moeten altijd voor aanvang van de reis worden gekocht en zo nodig worden gevalideerd. De reiziger moet het vervoerbewijs tot het einde van de reis bewaren en op verzoek direct aan de controleur ter inzage geven of overhandigen.

Ann Schoubs, directeur-generaal van De Lijn: “We stellen vast dat een deel van onze reizigers het achteraan opstappen als een vrijgeleide ziet om niet te betalen. Zwartrijden doet onze ontvangsten dalen en dus ook onze kwaliteit. Met een extra campagne en meer controles maken we nu een vuist: zwartrijden is asociaal gedrag.”

Betaal voor je rit, zo vermijd je boetes

Sinds 21 maart loopt een nieuwe campagne van De Lijn die inspeelt op de verantwoordelijkheid van alle reizigers om zich enkel met een geldig vervoerbewijs te verplaatsen met de voertuigen. Want ze betalen toch ook voor een leuke lippenstift, een verfrissende smoothie of een rondje op café. Voor al die zaken halen ze hun portemonnee boven, en dus ook voor hun bus- of tramrit. Dit zou vanzelfsprekend moeten zijn.

De beste manier om een boete te vermijden is op tijd een vervoerbewijs te kopen. Zo gaan onze reizigers met een gerust hart de bussen en trams van De Lijn op. Er zijn tal van mogelijkheden:

  • een abonnement;
  • een vervoerbewijs op elektronische kaart;
  • een m-vervoerbewijs via de De Lijn-app;
  • een sms-ticket;
  • een ticket via contactloze bankkaarten.

Eens de reiziger het juiste vervoerbewijs op zak heeft moet het alleen nog correct gescand of geactiveerd worden. De Lijn vraagt dus aan haar reizigers om hun abonnement op MOBIB-kaart correct te scannen of hun sms-ticket of m-vervoerbewijs te activeren voor het opstappen.

Rijden zonder geldig vervoerbewijs kan de reiziger duur komen te staan. De boetes kunnen flink oplopen, het bedrag hangt af van de overtreding en kan variëren van 50 tot 400 euro.

De Lijn onderscheidt tussen drie soorten boetes:

  • Type 1: Deze boetes krijgt een reiziger als hij bijvoorbeeld geen geldig vervoerbewijs kan voorleggen.
  • Type 2: Een boete van dit type krijgt men onder andere als men een vervalst vervoerbewijs, bewijsstuk voor gratis vervoer of verminderingskaart gebruikt of als men het vervoerbewijs van iemand anders hanteert.
  • Type 3: Deze boetes zijn voor reizigers die geen geldig abonnement bijhebben tijdens een controle, hun MOBIB-kaart niet scannen op het voertuig of geen bewijsstuk voor gratis vervoer of verminderingskaart aantonen.

De Lijn zet de campagne in de verf door o.m. digitale advertenties op sociale media, advertenties in kranten en stickers op onze voertuigen.

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.