De Lijn vraagt éénmalige verlenging exploitatievergunning stelplaats en onderhoudscentrum Zurenborg

De Lijn vraagt éénmalige verlenging exploitatievergunning stelplaats en onderhoudscentrum Zurenborg

In afwachting van de verhuizingvan de huidige stelplaats naar de nieuwe locaties aan de luchthaven van Deurne en in Rumst, vraagt De Lijn een verlenging aan van haar vergunning voor de exploitatie in stelplaats Zurenborg in Berchem.

De suboptimale ligging van de huidige stelplaats en de nood aan meer stallingscapaciteit in functie van de toekomstige groei en samenstelling van de vloot, deden De Lijn uitkijken naar een nieuwe busstelplaats in het oosten van de stad Antwerpen ter vervanging van haar huidige stelplaats Zurenborg. Er werd een geschikte locatie gevonden op de site aan de Luchthaven van Deurne. De onderhoudsactiviteiten die in Zurenborg gebeuren, zullen verhuizen naar een nieuw te realiseren onderhoudscentrum in Rumst.

Stand van zaken nieuwe stelplaats Luchthaven Deurne

Na de beslissing over de locatie in 2018 werden er afspraken gemaakt met het departement Mobiliteit en Openbare Werken om het betreffende terrein aan de luchthaven van Deurne in beheer te geven aan De Lijn.  Een ontwerp werd uitgetekend, een architecturaal plan opgemaakt.  Het dossier is nu in voorbereiding voor vergunningen, aanbesteding en financiering, dit in goed overleg met de stad Mortsel, het Agentschap Wegen en Verkeer, de Luchthaven Antwerpen, VLAIO en Fluvius.

In het gebied komen er in een latere fase naast een nieuwe stelplaats van De Lijn nog andere ontwikkelingen. Daarom legt De Lijn legt al haar gewicht in de schaal om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat het gebied een goede lokale mobiliteitsontsluiting krijgt.

De nieuwe stelplaats wordt de thuis van 130 standaardbussen en 20 gelede bussen. Daarnaast zal de stelplaats aan de luchthaven ook voorzien worden van een kantoorgebouw, een tank- en wasplaats, de mogelijkheid om kleine onderhoudstaken uit te voeren en parkeervoorzieningen voor het personeel. Daarenboven wordt de stelplaats ontworpen en gerealiseerd om een vlotte integratie van de laadinfrastructuur voor elektrische bussen mogelijk te maken.

De aanbestedingsprocedure voor de studieopdracht (inclusief opvolging van de uitvoering van de werken) is momenteel lopende. Dit jaar wordt het studiebureau aangesteld om het ontwerp te finaliseren richting een vergunningsaanvraag en een uitvoeringsdossier om begin 2022 de bouwwerken te starten met een aannemer die volgend jaar geselecteerd zal worden. Het benodigde budget is voorzien vanaf 2021 om de werken vanaf 2022 te kunnen uitvoeren.

Stand van zaken onderhoudscentrum Rumst

In Rumst wordt werk gemaakt van een nieuw onderhoudscentrum om de onderhoudsactiviteiten van Zurenborg naartoe te verhuizen. Daarenboven werkt De Lijn samen met de gemeente Rumst om de nieuwe ontsluitingsweg voor de nieuw site zo spoedig mogelijk te kunnen realiseren. Ook voor het nieuwe onderhoudscentrum Rumst zijn de voorbereidingswerken en benodigd budget in 2021 voorzien om de werken te kunnen opstarten vanaf 2022. 

Stelplaats Zurenborg verlaten

De nieuwe stelplaats aan de luchthaven in Deurne in combinatie met het onderhoudscentrum in Rumst zal de stelplaats Zurenborg in Berchem volledig vervangen. Om de periode tot de effectieve verhuizing naar Deurne te overbruggen, blijft De Lijn de stelplaats Zurenborg verder gebruiken voor een beperkte periode. De stelplaats Zurenborg is nodig om de stadsbusexploitatie in Antwerpen te kunnen uitvoeren. Daarom vraagt De Lijn een éénmalige verlenging aan bij de stad Antwerpen voor de omgevingsvergunning voor deze stelplaats. De verlenging zou, zoals dat gebruikelijk is, gelden voor een maximale periode van 10 jaar. Door de vorderingen in de dossiers van Deurne en Rumst verwacht De Lijn wel sneller Zurenborg te kunnen verlaten. De verlengingsaanvraag wordt deze week ingediend bij de stad Antwerpen. Wanneer de aanvraag ontvankelijk zal worden verklaard, zal de Stad Antwerpen een openbaar onderzoek organiseren. Daarbij krijgen burgers inzage in de plannen en kunnen zij hierop reageren. 

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.