De Lijn zet goed voorbereid stap naar nieuwe schooljaar

De Lijn zet goed voorbereid stap naar nieuwe schooljaar

Vanaf 1 september zet De Lijn opnieuw haar volledige vloot bussen en trams in. Met de start van het nieuwe schooljaar gaat de schooldienstregeling weer in.   

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: ‘De uitgewerkte schooldienstregeling voorziet op de meest drukke assen versterkingsritten, net zoals andere jaren. Dat wil zeggen dat er tijdens de schoolspits op de drukste lijnen extra capaciteit wordt voorzien, door één of meer extra bussen in te zetten op dezelfde rit. Vanaf de eerste schooldag zal De Lijn ook haar schooldienstverlening heel nauw opvolgen om eventuele problemen snel te detecteren. Op basis hiervan kan dan bijgestuurd worden.

 

Monitoring en bijsturing

De Lijn vervoerde tijdens de zomermaanden zowat 50% van haar reizigers t.o.v. zomer 2019.  In hoeverre dit verandert vanaf 1 september is moeilijk te voorspellen.  Ervaring leert dat het vanaf dag één wellicht geen stormloop zal worden. Zolang het mooi weer is, nemen jongeren immers vaak nog de fiets om naar school te gaan. Dat verandert meestal wanneer het weer slechter wordt. Daarom volgt De Lijn de bezettingsgraden dagelijks op, bijsturingen kunnen op elk moment doorgevoerd worden. Idem wanneer de universiteiten en hogescholen opstarten en we weer een nieuwe situatie krijgen. Wij moeten wel realistisch blijven: maatwerk afgestemd op specifieke scholen vraagt de nodige organisatietijd en kan niet zomaar van vandaag op morgen worden doorgevoerd. En er is uiteraard het bijhorende prijskaartje.

 

Scholieren hebben inbreng in coronaproof vervoer

Minister Lydia Peeters : “Afstand houden in een drukbezette bus is niet altijd evident, maar net zoals op andere plaatsen waar social distancing moeilijk is, wordt dit opgevangen door het dragen van mondmaskers. Daarom ook dat mondmaskers verplicht zijn op het openbaar vervoer en aan haltes, perrons, enz voor iedereen vanaf 12 jaar.”

De Lijn laat haar lijncontroleurs ook een oogje in het zeil houden, zowel wat sensibiliseren (aan de haltes en op de bus) als wat detecteren van eventuele problemen betreft. Wordt de mondmaskerverplichting niet nageleefd, dan wordt via de dispatching de politie opgeroepen.

De Lijn benadrukt dat ook de scholieren zelf een belangrijke inbreng hebben in coronaproof vervoer: een mondmasker op de correcte manier dragen, afstand bewaren waar mogelijk. Handen wassen! En zich ook in de bus of op de tram wat verdelen. Wij kennen allemaal de situatie waarbij scholieren kost wat kost bij hun vrienden willen zitten of staan en daarom samenklitten in de doorgang in plaats van door te schuiven in bus of tram. Of dat jongeren allemaal op dezelfde bus stappen omdat ze bij hun vrienden willen zitten, terwijl de versterkingsrit die een minuut vroeger of later passeert, zo goed als leeg rijdt. Gezond verstand moet hier primeren. De Lijn rekent hier dan ook op het verantwoordelijkheidsgevoel en gezond verstand van de scholieren, zoals we dat ook bij de andere reizigers doen.

Andere maatregelen

De Lijn neemt sinds het begin van de crisis volop voorzorgsmaatregelen in functie van corona. Zo worden de bussen en trams frequent gepoetst en ontsmet door professionele poetsfirma’s. Waar mogelijk zal de chauffeur zijn voertuig ook extra verluchten. De Lijn blijft hameren op de mondmaskerplicht en het naleven van de basismaatregelen.  De komende dagen gaat De Lijn nog meer sensibiliseren onder meer via een radiocampagne. Achteraan opstappen  en de beschermende folies tussen stuurpost en reizigersgedeelte zijn dan weer vooral belangrijk voor de veiligheid van de chauffeurs.

Leerlingenvervoer

De schooldienstregeling van De Lijn maakt deel uit van het openbaar vervoeraanbod in Vlaanderen.  Dit is niet hetzelfde als het zogenaamde ‘Leerlingenvervoer’ . ‘Leerlingenvervoer’ is geen openbaar vervoer, maar collectief busvervoer waarmee uitsluitend rechthebbende leerlingen uit het buitengewoon onderwijs vervoerd worden. Zij worden opgehaald en teruggebracht (tussen woonplaats en school) met speciale bussen. Voor dit ‘Leerlingenvervoer’ bestaat een aparte regeling (onder de bevoegdheid van Agentschap Onderwijsdiensten )

De Lijn en het departement Onderwijs hebben samen met de kabinetten van Mobiliteit en Onderwijs een kader en methode uitgewerkt voor verschillende scenario’s om te komen tot een regeling per school op het terrein. Zodat alle leerlingen uit het BULO (buitengewoon basisonderwijs) en het BUSO (buitengewoon secundair onderwijs) die gebruikmaken van het leerlingenvervoer, op dagen dat ze naar school moeten, op een veilige manier naar school gebracht worden. Anders dan voorgaande jaren is dat lagere schoolkinderen en secundaire school-leerlingen niet langer in dezelfde bus vervoerd worden.  Voor kinderen uit het buitengewoon basisonderwijs (<12j) wijzigt er verder niets. Zij lopen een minimaal risico en kunnen naast elkaar zittend in de bus veilig vervoerd worden. Van de BUSO-leerlingen (>12j) wordt verwacht dat zij een mondmasker dragen en in de mate van het mogelijke afstand bewaren in de bus.  Niet alle BUSO-leerlingen zijn echter in de mogelijkheid om tijdens de hele busrit een mondmasker te dragen.  In dat geval voorzien de scenario’s dat er extra capaciteit voorzien wordt, hetzij door het inzetten van een groter voertuig of van een extra bus.

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.