De Lijn zet respectvol gedrag van reiziger en chauffeur in de kijker

De Lijn zet respectvol gedrag van reiziger en chauffeur in de kijker

Nieuwe campagne pleit voor meer hoffelijkheid

De Lijn pakt uit met een hoffelijkheidscampagne. Positieve ervaringen en complimenten aan chauffeurs en reizigers staan daarin centraal. Vorig jaar telde de Vlaamse Vervoermaatschappij op haar bussen en trams bijna 2800 incidenten die van weinig respect getuigen. Dat zijn er gemiddeld zeven per dag. Het gaat dan om beledigingen, verbale agressie en pesterijen tegenover chauffeurs en andere reizigers.

 

Complimentenplatform voor meer wederzijds respect

Chauffeurs en reizigers hebben allebei te maken met een gebrek aan respect. 72 procent van de 2789 meldingen in 2017 gaat over verbale agressie (roepen of tieren), 17 procent over beledigingen die persoonlijk van aard zijn (bijvoorbeeld racistisch of seksueel intimiderend) en 11 procent over pesterijen als belletjetrek. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van De Lijn. Gevallen van fysieke agressie zijn niet opgenomen in de telling.

De Lijn pleit daarom voor meer respect op bus en tram en lanceert een hoffelijkheidscampagne. Hiermee wil de vervoermaatschappij haar 8000 chauffeurs en miljoenen reizigers meer naar elkaar te laten toegroeien. Dat kunnen ze door elkaar complimenten te geven via de website www.delijn.be/dankje. Deze complimenten verschijnen de komende weken in het straatbeeld en op sociale media.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts benadrukt het maatschappelijk belang van deze campagne:

“7 incidenten per dag lijkt veel, maar De Lijn verzorgt per dag meer dan 30 000 ritten. De kleine minderheid die geen respect kan opbrengen voor de chauffeur of voor de medereizigers mag dus niet het beeld bepalen. We willen met deze campagne al die positieve en aangename ervaringen op de bus en de tram onder de aandacht brengen. Het goede voorbeeld is sterker dan het vermanende vingertje.”

Roger Kesteloot, directeur-generaal De Lijn:

“Volgens de laatste tevredenheidsenquête geeft 70 procent van de reizigers onze chauffeurs een onderscheiding of meer. (23 % is neutraal, 7 % ontevreden). Door de complimenten extra in de verf te zetten, willen we nog meer reizigers en chauffeurs met een glimlach de bus of tram in doen stappen. Op deze manier hopen we hen bovendien bewust te maken en willen we wederzijds respect stimuleren. Zo kunnen we een positieve vibe creëren bij De Lijn.”

Niet doorschuiven is grootste ergernis

De Lijn benadrukt het belang van wederzijds respect. Dit kan door meer inzicht te krijgen in wat we van elkaar verwachten en wat ons frustreert als we het openbaar vervoer nemen. Zo blijkt dat veel reizigers en chauffeurs zich eraan storen wanneer anderen zich niet aan bepaalde huisregels houden. De laatste tevredenheidsenquête geeft aan dat reizigers zich vooral ergeren aan andere reizigers die niet doorschuiven in een volle bus of tram (41 %). Daarnaast zegt zowat één op de drie zich te storen aan mensen die hun zitplaats niet afstaan aan anderen (36 %), lawaai maken tijdens hun traject (32 %) of reizigers die afval achterlaten (30 %).

Dezelfde punten komen ook naar boven na een rondvraag bij chauffeurs. Zij verwachten daar bovenop dat reizigers hun vervoerbewijs klaar houden bij het opstappen, tijdig aan de halte staan en hun hand opsteken als ze willen meerijden. De Lijn brengt daarom naast de positieve verhalen ook enkele huisregels opnieuw onder de aandacht.

Reizigers verwachten bovendien dat de chauffeur een veilige rijstijl heeft en vriendelijk is. Meer dan de helft van de reizigers is op dit moment tevreden over deze aspecten. De Lijn blijft daarom volop investeren in opleidingen om dit cijfer te verbeteren.

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.