Directeur-generaal Ann Schoubs geeft toelichting in de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaamse parlement over de stand van zaken bij De Lijn

Directeur-generaal Ann Schoubs geeft toelichting in de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaamse parlement over de stand van zaken bij De Lijn

Vanmiddag, 9 november, gaf Ann Schoubs, directeur-generaal van De Lijn, toelichting in de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement, over de stand van zaken bij De Lijn.

Grote projecten bovenop de dagelijkse operaties

De Lijn rolt vandaag aan een aantal grote projecten uit, die zeer ingrijpend zijn voor de werking van het bedrijf:

  • De gefaseerde invoering van basisbereikbaarheid, de grootste verandering aan het netwerk van De Lijn sinds haar oprichting,
  • De uitrol van het Vervoer Op Maat (VOM), waarvan de regie vorig jaar terug aan De Lijn werd toegewezen (aanbesteding & aansturing van de exploitanten én operationele aansturing van de Hoppincentrale),
  • Het voorzien van leerlingenvervoer voor een sterk gestegen (en blijvend stijgende) groep van rechthebbende leerlingen, met het streefdoel om een leerling maximaal 90 minuten op de bus te laten zitten
  • De uitrol van de vergroening van het buspark, inclusief de nodige laadinfrastructuur met al zijn uitdagingen (vergunningen, installatie hardware, software…),
  • Het wegwerken van de investerings- en onderhoudsachterstand op de infrastructuur (sporen, tractiesystemen, etc.).

Deze projecten passen in de uitvoering van het Openbaredienstencontract (ODC) 2023-2027 dat De Lijn vorig afsloot met de Vlaamse Regering. Uitgangspunt daarin is dat De Lijn een efficiënt, klantvriendelijk en duurzame dienstverlening levert aan de klant. Er zijn ook duidelijke afspraken over de financiële middelen, opgenomen in het ODC voor de looptijd van de overeenkomst.

Historische investeringsachterstand

Dat De Lijn kampt met een historische investerings- en onderhoudsachterstand is geen geheim. Dat speelt zowel op vlak van busvloot, infrastructuur (bijvoorbeeld tramsporen) als op vlak van stelplaatsen.

Met de middelen die voorzien zijn in het ODC is er een inhaaloperatie gestart, maar die kan op korte termijn niet alle achterstand goed maken. ​ De transitie is evenwel ingezet. Sinds de ondertekening van het ODC in 2022 kreeg De Lijn ook een aantal nieuwe of gewijzigde taken toegewezen zoals de fasering van basisbereikbaarheid of de regie over het VOM, de maximale rittijd van 90 minuten in het leerlingenvervoer.

Daarnaast veranderde ook de wereld rondom ons: we werden geconfronteerd met een ongeziene inflatie, met impact op prijzen van voertuigen, materialen, contracten met exploitanten, etc, een zeer gespannen arbeidsmarkt waar chauffeur en technicus een knelpuntberoep blijven. Dit alles zet de nodige middelen in verhouding tot wat voorzien is in het ODC onder druk.

Ann Schoubs, directeur-generaal: “De Lijn engageert zich volkomen voor de doelstellingen uit het ODC: een efficiënter, duurzamer en klantvriendelijker openbaar vervoer. Daarvoor ondernemen we ook heel wat acties vandaag. Om deze doelstellingen te realiseren en zo een significante bijdrage te leveren aan het bereiken van de vooropgestelde modal shift in Vlaanderen, en de klant daadwerkelijk centraal te plaatsen met een betrouwbare, stipte en comfortabele dienstverlening, zijn er voldoende middelen nodig. En die staan vandaag onder druk.”

 

 

 

 

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.