Directeur-generaal De Lijn vraagt personeel om steun bij besparingen

Werkzekerheid, maar minder zondagswerk

Om de besparingen te realiseren en de toekomst van De Lijn als overheidsbedrijf veilig te stellen, vraagt directeur-generaal Roger Kesteloot het personeel meer soepelheid en de afbouw van een aantal historische, vaak voorbijgestreefde regels. Daar tegenover stelt De Lijn werkzekerheid en de garantie van het basisloon. De maatregelen zijn ook nodig met het oog op 2019: de Vlaamse regering moet tegen dan van Europa beslissen of ze het openbaar vervoer in Vlaanderen wil blijven toevertrouwen aan De Lijn.

 

‘3 grote uitdagingen’

Directeur-generaal Roger Kesteloot:

‘De Lijn staat de komende jaren voor een reeks belangrijke en moeilijke opdrachten. Eerst en vooral vraagt de Vlaamse regering De Lijn om tussen 2015 en 2019 fors te besparen. Tegen 2019 lopen deze besparingen op tot 65 miljoen euro per jaar. Daarnaast wil de nieuwe Vlaamse regering de aanbodgerichte basismobiliteit vervangen door een vraaggestuurde dienstverlening. Tot slot moet ze van Europa tegen 2019 beslissen of ze het openbaar vervoer in Vlaanderen wil blijven toevertrouwen aan De Lijn. We moeten dus bewijzen dat De Lijn voor de Vlaamse regering de beste optie is en blijft.’

 

3 pistes voor besparingen

De helft van de besparingen in 2015 en 2016 wil de vervoermaatschappij realiseren via hogere tarieven. De andere helft komt uit besparingen op de uitgaven. Omdat dit niet volstaat, vraagt directeur-generaal Roger Kesteloot het personeel van De Lijn om samen de schouders te zetten onder maatregelen die de toekomst van De Lijn veilig moeten stellen.

Het gaat om de afschaffing of versoepeling van een aantal historische werkregels, zodat er bijvoorbeeld deeltijdse chauffeurs kunnen worden aangeworven, en de annualisering van de arbeidstijd. Dit betekent dat de periode waarin overuren gerecupereerd moeten worden of afwijkingen tegenover de normale arbeidstijd in evenwicht moeten zijn, een jaar is in plaats van een kwartaal. Het personeel van De Lijn heeft een hoge anciënniteit, waardoor de stijgende loonkosten een groot deel van het werkingsbudget innemen.

 

Beperkte maatregelen in aanbod onvermijdelijk

Tot slot zijn ook beperkte maatregelen in het aanbod onvermijdelijk. Om de reizigers maximaal te ontzien, wil De Lijn het zondagsaanbod op laagbezette lijnen in de vroege en late uren aanpassen. Drukke assen worden ontzien. Concreet betekent dit dat belbussen en streeklijnen vanaf 1 mei op zondag zullen rijden van 10 tot 19 uur. De impact op reizigers is beperkt: 95 procent van de reizigers op zondag zal geen verschil merken. De besparing hierdoor wordt geraamd op 5,4 miljoen. 85 procent van de besparingen wordt elders gerealiseerd.

 

Werkzekerheid en behoud basisarbeidsvoorwaarden

In de onderhandelingen voor de nieuwe cao wil De Lijn werkzekerheid en behoud van basis-arbeidsvoorwaarden garanderen. Met minder zondagsdiensten in het vooruitzicht kan De Lijn haar chauffeurs niet beloven dat ze evenveel loon voor zondagwerk zullen krijgen als nu het geval is. Daar tegenover staat wel dat iedereen zijn job houdt.

Directeur-generaal Kesteloot hamert erop dat zelfs in zeer moeilijke besparingstijden er geen naakte ontslagen zullen vallen en dat aan de lonen niet wordt geraakt.

‘We hebben de vraag van de vakbonden om de huidige cao te verlengen ernstig genomen en grondig overwogen, maar zijn tot de vaststelling gekomen dat we bij deze nieuwe besparingsronde de garantie op evenveel zondagsloon onmogelijk kunnen geven’, aldus Kesteloot.

Contacteer ons
Tom Van de Vreken Woordvoerder VVM De Lijn, De Lijn
Tom Van de Vreken Woordvoerder VVM De Lijn, De Lijn
Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks een of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 36 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar circa 11 miljoen ritten. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grootste werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.