Directie De Lijn en vakbonden bereiken akkoord

Tijdens het overleg van deze voormiddag tussen de directie van De Lijn en de vakbonden werd een akkoord bereikt. Het ontwerpakkoord dat vorige donderdag opgesteld werd en tijdens de verzoeningsvergadering van afgelopen dinsdag verder aangepast werd, is vanmorgen ondertekend door alle partijen. De Lijn verwacht dat de dienstregeling vanaf morgen opnieuw normaal zal verlopen. Momenteel is er nog beperkte hinder in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. De Lijn blijft dan ook de reizigers op de hoogte houden van de huidige situatie via de media en haar eigen kanalen.

 

Aangepast ontwerpakkoord ondertekend

Tijdens het overleg van vorige donderdag werd een ontwerpakkoord opgesteld met betrekking tot de dag- en personeelsplanning van chauffeurs, de vakantieregeling, HR dossiers, aanwervingen en planning voor de Lijncontroleurs. Naar aanleiding van de verzoeningsvergadering werd het ontwerpakkoord verder aangepast en vervolgens dinsdag ook verstuurd naar de vakbonden met de vraag om dit voor te leggen aan hun achterban. Deze aangepaste versie werd vanmorgen ondertekend door alle partijen. 

De directie bevestigt dat er de voorbije maanden onder andere enorme inspanningen geleverd werden op vlak van rekrutering en dat die inspanningen ook zullen aanhouden. Ondertussen zijn ook alle vakantiedagen toegekend voor 2019 en de directie bevestigt ook dat ze de vragen in verband met o.a. dag- en maandplanning van de chauffeurs zal blijven oppikken.

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks een of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 36 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar circa 11 miljoen ritten. De eigen vloot telt 2250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met ruim 8000 werknemers is De Lijn een van de grootste werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.

De Lijn
Motstraat 20
B-2800 Mechelen