Eerste ritten vernieuwd leerlingenvervoer gestart in De Dageraad in Kortessem/Hasselt

Eerste ritten vernieuwd leerlingenvervoer gestart in De Dageraad in Kortessem/Hasselt

Vlaanderen telt 318 scholen buitengewoon onderwijs waar minstens één leerling langer dan 90 minuten enkele rit op de bus zit. In december besliste de Vlaamse Regering om 11 miljoen extra te voorzien voor bijkomende vervoermiddelen en busbegeleiding voor deze leerlingen. 276 scholen (87%) ontvingen ondertussen een nieuw voorstel voor het vervoer van hun leerlingen en met 172 scholen (54%) zijn al concrete afspraken gemaakt over de start van hun nieuwe planning. 67 scholen wensen te starten op 31 januari, 49 in februari, 42 na de Krokus en 14 nog nader te bepalen in deze periode. Intussen werkt De Lijn in samenspraak met de scholen verder: voor elke leerling die langer dan 90 minuten per rit op de bus zit, moet en zal er een oplossing komen op maat.  De primeur is voor de leerlingen van de Dageraad in Kortessem en Hasselt, waar vandaag de nieuwe regeling al van start gaat.  


11 miljoen
De veel te lange ritten binnen het leerlingenvervoer zijn een oud zeer. Op 21 december bereikte de Vlaamse regering een akkoord rond het leerlingerenvervoer in het buitengewoon onderwijs. De Vlaamse regering voorziet dit schooljaar 11 miljoen euro extra voor onder meer verschillende soorten van bijkomende vervoersmiddelen en de nodige busbegeleiding, wat het nodige maatwerk via minibusjes en taxi’s toelaat.
 

Maatwerk
Na de bekendmaking van het initiatief van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters ging De Lijn meteen aan de slag met het uitwerken van nieuwe voorstellen voor het leerlingenvervoer van de betrokken 4.742 leerlingen van 318 scholen type buitengewoon onderwijs. De hertekening van het leerlingenvervoer is een zeer ingewikkelde oefening: enerzijds door de kwetsbaarheden en bijzondere noden van de doelgroep en anderzijds door de betrokkenheid van diverse partijen. Bovendien worden nu voor het eerst ook taxi’s en minibusjes ingeschakeld. Dit vervoer op maat is  een totaal nieuw gegeven dat grote aanpassingen met zich meebrengt, niet enkel voor De Lijn, de scholen, de ouders maar ook voor de betrokken leerlingen die hun vertrouwde bus en reisgenootjes voortaan zullen moeten missen waardoor deze overgang geen evidentie is.

276 scholen (87%) ontvingen ondertussen een nieuw voorstel voor het vervoer van hun leerlingen. De overige scholen ontvangen normaliter in de loop van deze week een voorstel. Na afstemming met en akkoord van de school kan De Lijn de nodige bestekken voor extra vervoer in de markt zetten. Ongeveer een week later kan de nieuwe planning starten.
 

Geschikt startmoment
Het best geschikte startmoment wordt in nauw overleg met de scholen bepaald. Vandaag zijn met 172 scholen concrete afspraken gemaakt over de start van hun nieuwe planning. Van die 172 scholen gaven 67 scholen aan dat zij eind januari wensen te starten. Voor 49 andere scholen bleek de maand februari beter haalbaar. 42 andere scholen gaven aan graag na de Krokusvakantie van start te gaan. 14 andere scholen zullen ook in de periode februari-krokusvakantie starten maar de exacte datum staat nog niet vast. 172 scholen, zijnde ruimschoots de helft van alle scholen (54%), zijn dus klaar om te starten met hun nieuwe planning. Voor hun 2.732 leerlingen zijn de lange ritten weldra verleden tijd. Met de scholen waarvoor nog geen concrete startdatum kon worden vastgelegd, wordt de komende dagen volop verder overlegd. 
 

Geslaagde testcase
Eén school kan vandaag al beroep doen op minibusjes en taxi’s voor hun leerlingen. De Dageraad in Kortessem (MPI) en OV4 Hasselt tekenden als testcase school volledig de planning uit in nauw overleg met De Lijn. Een meer dan geslaagde testcase: hier gaat de nieuwe regeling vandaag al van start. De komende dagen en weken wordt het maatwerk verder uitgerold  over Vlaanderen. In Kortessem startten vandaag 2 extra bussen, 6 minibusjes en een taxi, in Hasselt voor OV4 komt er 1 extra bus, 1 minibus en 3 taxi’s bij wat voor een grote groep leerlingen een enorme vermindering van ritduurtijd betekent.  


Carina Driessens, directrice BUSO De Dageraad, Kortessem: "Ik ben opgelucht dat Kortessem mee de tanker kan keren voor vele leerlingen in Vlaanderen. Als school mee het vervoer kunnen uittekenen zorgt ervoor dat het welzijn en welbevinden van de leerling prioritair is. Het was veel werk, er moet nog wat gesleuteld worden aan het proces tussen De Lijn en de scholen. Het project van  Kortessem kan dienen als basis voor de verdere uitwerking in de rest van Vlaanderen en dat stemt mij als directeur gelukkig  We zijn alleszins heel tevreden met de 3 extra bussen, 4 taxi’s en 7 minibussen die erbij komen. Onze leerlingen zullen niet langer dan 90 minuten op de bus zitten. Geen enkele leerling moet voor 7u vertrekken, geen enkele kleuter voor 7u30. De schrijnende situaties zijn eruit". 


Scholen reageren 
Het verbeteren van het leerlingenvervoer is maatwerk, dat met vele partijen samen wordt uitgewerkt. Met als uiteindelijk doel om op maat van elk kind de best mogelijke oplossing te voorzien. Dat leidt op diverse scholen al tot tevredenheid.

Jolien Roef, waarnemend directeur van Richtpunt campus Buggenhout: Na een moeilijke start in september en financiële tussenkomst vanuit de overheid, kunnen we stellen dat er door De Lijn en het ministerie sterk is geluisterd naar de scholen en we heel wat ruimte hadden om eigen ideeën in te brengen".

Nele Lipkens, directrice Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs Buidtelberg, Houthalen: “In nauw overleg met De Lijn zijn wij tot een ideale oplossing gekomen waarbij een minibusje en een taxi bijkomend worden ingezet. Dit  is dé oplossing. Voor 8 leerlingen duurt hun rit nu een uur minder lang. We zijn heel tevreden met deze mooie oplossing”.

Peter Vandenberghe, Technisch Adviseur Coördinator Buso Impuls Reynaertschool, Oostakker: “Wij starten met de nieuwe ritten op 31 januari. Wij zijn verheugd met het voorstel dat op tafel ligt. Als dit gerealiseerd wordt dan ziet de toekomst er goed uit, want dit zal een merkelijke verbetering betekenen voor de reisduur van onze leerlingen”.


Infolijn
Om de transitie zo vlot mogelijk te laten verlopen zal De Lijn ook een speciale infolijn in het leven roepen waar de scholen terecht zullen kunnen met alle mogelijke vragen.  

Ann Schoubs, directeur-generaal De Lijn: “Wij zijn zeer blij dat wij vanuit De Lijn nu een oplossing kunnen bieden voor de problematiek van de lange rijtijden. In nauw overleg met de scholen wordt de meest geschikte datum uitgewerkt voor de start van hun nieuwe planning. De eerste resultaten zullen vanaf 31 januari duidelijk zichtbaar zijn op het terrein".

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.