Extra maatregelen na constructief overleg over Brussel Noord

Extra maatregelen na constructief overleg over Brussel Noord

De Lijn vraagt federale overheid om alternatieve opvang te voorzien: ‘Busstation is geen opvangcentrum’

De directie en vakbonden van De Lijn hebben dinsdagvoormiddag constructief overlegd over de situatie aan het Noordstation in Brussel. Beide partijen delen dezelfde bekommernissen en hebben bijkomende afspraken gemaakt over o.a. de inzet van veiligheidsmensen, sanitair voor de chauffeurs en een verplaatsing van de haltes. De genomen maatregelen worden permanent geëvalueerd.  De Lijn benadrukt dat een busstation geen opvangcentrum is en vraagt de federale overheid om alternatieve opvang te voorzien. De diensten voor de transmigranten (voedselbedeling, verzorging, juridische ondersteuning) kunnen dan mee verhuizen.  

 

Extra veiligheidsagenten / garanties voor netheid

Sinds zaterdag zet De Lijn extra externe veiligheidsagenten in als ondersteuning voor de chauffeurs. Ze zijn voornamelijk actief ter hoogte van de perrons. De Lijn blijft aandringen dat de eigenaar van het gebouw en de beheerder van de openbare weg extra maatregelen nemen op vlak van netheid. Dit omvat bijkomende poetsbeurten.

 

Actieve aanwezigheid (spoorweg)politie

De chauffeurs waarderen de aanwezigheid van de lokale politiediensten ten zeerste.  De Lijn vraagt de bestendiging van deze aanwezigheid overdag en ook op andere momenten van de dienstverlening.  Daarnaast vraagt de vervoermaatschappij dat er wordt opgetreden en geverbaliseerd tegen foutparkeren, sluikstorten en overlast door o.a. voedselbedelingen.

De Lijn vraagt ook een actieve aanwezigheid van de spoorwegpolitie in de wachtzone voor reizigers ter hoogte van het busstation. Vandaag is dat nog niet het geval. Het is ook belangrijk dat de reizigers incidenten melden aan de politie.  

 

Bijkomend sanitair voor de chauffeurs

De chauffeurs kunnen voortaan de klok rond terecht in een lokaal met sanitair. Het onderhoud van de toiletten wordt opgedreven.

 

Herinrichting busstation en garanties voor nieuwe busstation

In overleg met de bevoegde instanties (gewest, politie) voert De Lijn op korte termijn de volgende maatregelen door:

  1. Creëren van ruimte voor tijdelijk halteren van bussen op een parkeergelegenheid in de onmiddellijke omgeving. Dit kan bij voorkeur ter hoogte van het Solvayplein, de Albert II-laan en het Simon Bolivarplein of een gelijkwaardig alternatief.  De precieze locatie wordt vrijdag aanstaande besproken met de lokale overheden.
  2. In- en uitstappen van reizigers met de nodige schuilruimte ter hoogte van het Noordplein. De basis hiervoor is het ontwerp uit de bouwvergunning die in 2017 werd aangevraagd. Als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest akkoord gaat om deze aanpassingen vrij te stellen van een bouwvergunning, zal De Lijn meteen een aannemer zoeken.

De Lijn vraagt bij de verkoop van het CCN de nodige en onmiddellijke garanties voor een ruim en kwaliteitsvol toekomstig busstation dat de Europese hoofdstad waardig is.

Contacteer ons
Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.