Gebruikers De Lijn krijgen flink verbeterde reisinfo

Positie 3000 bussen en trams om de 15 seconden doorgegeven

De realtime reisinfo van De Lijn is vanaf vandaag veel betrouwbaarder. Voortaan wordt de positie van de 3000 bussen en trams elke 15 seconden doorgegeven, zonder onderbrekingen. De reisinfo op de apps, de website, de informatieborden aan bijna 400 grote haltes in heel Vlaanderen en in een aantal premetrostations wordt zo veel accurater. De Lijn ontwikkelde en testte zelf de nodige software, nadat de externe leverancier te lang op zich liet wachten. ‘Dit is een cruciale stap om de dienstverlening op punt te zetten. We willen reizigers te allen tijde laten weten wanneer ze hun bus of tram mogen verwachten’, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

 

Realtime info via apps, website, aan grote haltes en in premetro

De nieuwe realtime informatie verschilt op twee punten ingrijpend met de vorige. Eerst en vooral is er nu een positiebepaling aan hoog tempo, namelijk om de vijftien seconden. In het vorige systeem kon er een halve minuut tot wel vier minuten zitten tussen de positiebepalingen. Bovendien zullen de gegevens voortdurend en zonder onderbrekingen uitgewisseld worden, via een 3G- of 4G-verbinding naar een cloudplatform. Vroeger gebeurde dit via een analoge radioverbinding met een beperktere capaciteit. Als de chauffeur de dispatching opriep, was de radioverbinding niet beschikbaar voor datacommunicatie. De informatie die reizigers kunnen raadplegen via de apps, de website, een paar honderd grote haltes over heel Vlaanderen en vijf belangrijke Antwerpse premetrostations is nu veel accurater.

 

Investering in betere dienstverlening

De sterk verbeterde reisinfo is een belangrijke stap in de verbetering van de dienstverlening van De Lijn. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts:

‘Dit is een belangrijke stap om de Vlaamse vervoermaatschappij tegen 2020 de vergelijking met de privésector te laten doorstaan. Daarnaast staat efficiëntie centraal. Er gaat nu minder belastinggeld naar De Lijn en toch zijn de investeringen nog nooit zo hoog geweest. We investeren in nieuw rollend materieel, maar ook in meer klantvriendelijkheid en een betere dienstverlening. Betrouwbare reisinformatie is cruciaal voor de gebruikers van het openbaar vervoer. De verbeterde reisinfo is daarom essentieel. Onze ambitie blijft om meer Vlamingen te verleiden om te kiezen voor het openbaar vervoer’.

Meer dan 7 miljoen positiebepalingen per dag

De Lijn nam zelf het heft in handen om de nodige software te ontwikkelen en te testen, nadat de externe leverancier in gebreke bleef.

Directeur-generaal Roger Kesteloot:

‘Met de nieuwe software kunnen we elke dag meer dan 7 miljoen positiebepalingen vergelijken met de geplande routes van tot 3000 voertuigen die gelijktijdig op de baan zijn. Deze berekeningen worden vertaald naar realtime doorkomsttijden voor circa 36000 haltes. Hiermee kunnen we eindelijk de betrouwbare reisinformatie aanbieden die onze reizigers verwachten. We hadden dit al vroeger willen afvinken, maar de softwareleverancier kwam de afgesproken termijn niet na. Omdat we niet langer wilden wachten, hebben we zelf onze handen uit de mouwen gestoken. De leverancier heeft intussen een miljoenenboete gekregen.’ 

Online, grote haltes en 5 Antwerpse premetrostations

De verbeterde realtime is beschikbaar via vier platformen. Eerst en vooral via de reisinfoapps van De Lijn en de website. Op het terrein zijn er schermen aan bijna 400 grote haltes in heel Vlaanderen en in 5 belangrijke Antwerpse premetrostations. De overige premetrostations krijgen later realtime info. Schermen die niet of nog niet functioneren, krijgen een technische interventie.

Daarnaast loopt een aankoopprocedure voor extra schermen aan belangrijke bus- en tramhaltes. De uitrol is voorzien voor 2019, de eerste schijf van het raamcontract is goed voor 750 000 euro. Een uitbreiding met nog eens een miljoen is mogelijk. Deze schermen moeten niet meer aangesloten worden op het stroomnet.

De overzichtsborden in 64 busstations krijgen in een volgende fase realtime info. Ze gebruiken andere software, waarvoor momenteel een upgrade wordt ontwikkeld. Reizigers in deze stations worden doorverwezen naar de apps en mobiele website.

Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis:

‘Als de ingebruikname van de realtime info goed verloopt, kunnen we deze open data op korte termijn integreren binnen Slim naar Antwerpen en deze ter beschikking stellen via onze multimodale routeplanner. Deze up-to-date reisinfo zal de beleving van onze reizigers en bezoekers alleen maar verbeteren. Zo kunnen we bovendien de troef van Mobility as a Service in Antwerpen nog beter uitspelen.’

Antwerpse Infotram verdwijnt geleidelijk

Het Antwerpse Infotramsysteem zal geleidelijk aan verdwijnen. Het gaat om een systeem waar een rood LED-lichtje aangeeft over hoeveel minuten de volgende tram er is. Dit systeem werkt met detectielussen in de grond, het is geen echte realtime. Wanneer een tram een detectielus passeert, verspringt het rode lichtje. De Infotrampalen die buiten dienst zijn, zullen verwijderd worden. De aanbesteding hiervoor loopt. De Infotrampalen die nog in dienst zijn, worden op termijn vervangen door modernere schermen met info op basis van de gps-positie.

 

Betrouwbaarheid realtime tegen zomer opgetrokken tot 95 procent

Tegen de zomer wil De Lijn zorgen voor 95 procent accurate reisinfo. Uit tests op het terrein blijkt dat de kwaliteit van de aangeboden realtime informatie 89 procent nauwkeurig is (via de app, website, in de premetro en de schermen met realtime info). Het verschil zit in enkele gps-toestellen en boordcomputers die haperen en chauffeurs die vergeten in te geven dat ze hun eindhalte bereikt hebben. De apparatuur in kwestie wordt nagekeken, voor de chauffeurs loopt een sensibiliseringscampagne.

Contacteer ons
Tom Van de Vreken Woordvoerder VVM De Lijn / Antwerpen, De Lijn
Tom Van de Vreken Woordvoerder VVM De Lijn / Antwerpen, De Lijn
Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks een of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 36 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar circa 11 miljoen ritten. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grootste werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.