Geen nieuwe vergunning e-stelplaats Wissenhage

Geen nieuwe vergunning e-stelplaats Wissenhage

GENT – Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft zopas beslist om De Lijn geen omgevingsvergunning te verlenen voor haar nieuwe stelplaats Wissenhage in Gent-Wondelgem. Volgens de minister voldoet het boscompensatievoorstel niet.

De Lijn vernam vanavond dat minister Demir geen omgevingsvergunning aflevert voor de bouw van een stelplaats in de Wondelgemse Meersen in Gent. De stelplaats is nochtans cruciaal voor De Lijn voor de verdere uitbouw van duurzaam openbaar vervoer in en rond Gent. Wissenhage is bedoeld als e-stelplaats voor de verdere vergroening van de vloot met elektrische en hybride bussen om tegen 2035 emissieloos te kunnen rijden, en als tramstelplaats. Minister Demir oordeelt op basis van de inhoud van het aanvraagdossier dat het juridisch niet mogelijk is om een rechtsgeldige omgevingsvergunning af te leveren. Zo is er geen juridisch sluitend boscompensatievoorstel opgenomen.

De Lijn neemt kennis van deze weigering. Deze komt onverwacht, aangezien eerdere bezwaren van de stad Gent, de brandweer en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) ondertussen in positieve adviezen waren omgezet. Ook vanuit de gewestelijke omgevingscommissie werd een gunstig advies verkregen. Tot op heden was er geen indicatie dat er een probleem zou zijn met de boscompensatie. De Lijn gaat de weigering alleszins grondig bestuderen en zich beraden over vervolgstappen.

De Lijn lanceerde in juni een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag nadat er negatieve adviezen waren gekomen op een eerdere aanvraag begin dit jaar. Zowel ANB als de Stad Gent adviseerden negatief. ANB wenste de groene zones en MER verder uitgewerkt te zien ; de ontbossing van het terrein daarentegen vormde geen onderdeel van de vergunningsaanvraag – die werd eerder reeds door ANB positief geadviseerd. De Stad Gent beroepte zich op een negatief advies van de Gentse brandweer om ook zelf negatief te adviseren. Verder waren er diverse bezwaren van omwonenden.

​Daarop besliste De Lijn om de vergunningsaanvraag op diverse punten bij te werken en de gewijzigde inhoud in te dienen. Hierbij werd maximaal rekening gehouden met de bezwaren van de omwonenden. Zo werd er een gedetailleerd groenplan bijgevoegd, en werd er enkel verharding voorzien daar waar het echt niet anders kon. Ook werd beantwoord aan de opmerkingen van de Stad Gent, de brandweer en ANB. De Lijn diende de nieuwe vergunningsaanvraag met gewijzigde projectinhoud in vlak voor de zomer. Op 13 juni ging een nieuw openbaar onderzoek van start. Vandaag werd bekend dat de Vlaamse Overheid de vervoermaatschappij de gevraagde vergunning dus niet verleent. De Lijn bekwam eerder in 2006 en 2017 ook reeds een omgevingsvergunning voor de nieuwe stelplaats Wissenhage. De PPS-financiering geraakte toen evenwel niet rond, waardoor de werken niet konden starten. Het terrein aan de Wondelgemse Meersen is de enige optie in deze regio die beantwoordt aan alle criteria die nodig zijn voor een nieuwe stelplaats die bovendien naadloos kan aantakken aan het bestaande tram- en busnetwerk.

​Het beoogde terrein is alleszins zwaar vervuild, en werd reeds gedeeltelijk gesaneerd door De Lijn. Er bevindt zich een zware historische vervuiling in het gebied. Het grootste deel van het terrein, naar schatting zo’n 50.000m³ grond, bevat asbest en andere verontreinigingen. De huidige natuurlijke wildgroei bevindt zich dus op zwaar vervuilde, giftige grond. Blootstelling aan de toplaag van het terrein is potentieel kankerverwekkend. Het terrein van de toekomstige stelplaats bevindt zich zelfs op de officiële lijst van 2.500 zwaar vervuilde historische storten, waarvan OVAM recent voor het eerst een kaart publiek maakte. Voorheen waren op het terrein een textielfabriek, een productiebedrijf van elektrische onderdelen, en een stort. Door een wijziging van het Gewestplan in 1999 staat het gebied ondertussen ingekleurd als terrein voor gemeenschapsvoorziening. De Lijn diende sowieso nog een grondwatersanering uit te voeren op het terrein, waarvan reeds een deel werd gesaneerd.

 

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks een of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 36 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar circa 11 miljoen ritten. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grootste werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.