Gratis maandabonnement De Lijn voor verhuizers

Gratis maandabonnement De Lijn voor verhuizers

Verhuizen kost geld. In Lier, Diest en Heist-op-den-Berg levert verhuizen echter ook geld op. De drie stapten samen met De Lijn in een uniek proefproject: verhuizers krijgen een gratis maandabonnement van De Lijn. Het is de bedoeling dat het project in de loop van volgend jaar wordt uitgerold in heel Vlaanderen.

Jaarlijkse verhuizen ongeveer 600 000 Vlamingen. Dat zijn ruim een half miljoen Vlamingen die hun verplaatsingsgewoonten veranderen, en die openstaan voor alternatieven. Kortom, het ideale moment om de switch te maken naar duurzame mobiliteit.

De Lijn pakt daarom uit met een gratis probeerpakket voor verhuizers. Dit omvat een gratis maandabonnement voor De Lijn, inclusief een gratis MOBIB-kaart. Er kan dus een hele maand kosteloos gereden worden met alle bussen en trams van De Lijn. Ook cambio en Blue-bike, duurzame mobiliteitspartners van De Lijn, doen een duit in het zakje. Cambio biedt een gratis lidmaatschap voor twee maanden voor zijn deelauto’s. En een deelfiets uitproberen kan twaalf maanden lang met het gratis lidmaatschap van Blue-bike. Zowel cambio als Blue-bike rekenen dus enkel de gebruikerskost aan als een auto en/of fiets wordt ontleend. Het gratis maandabonnement van De Lijn is trouwens geldig voor het hele gezin.

Lier, Diest en Heist-op-den-Berg sprongen meteen enthousiast op de kar, waardoor de actie eerst exclusief bij hen loopt. De actie wordt tijdens de eindejaarsperiode afgetrapt. De pilootsteden en -gemeente krijgen de primeur om als eersten een mooi cadeau in de vorm van dit gratis probeerpakket aan te bieden aan hun nieuwe inwoners. Ook inwoners die binnen hun eigen stad of gemeente verhuizen komen trouwens in aanmerking.

Bert Wollants, schepen van Openbare Ruimte en Mobiliteit, Lier:

'Als stad zetten we graag in op openbaar vervoer, deelfietsen en deelauto's. Dat geeft onze inwoners niet alleen meer mogelijkheden maar het maakt Lier ook vooral leefbaarder en aantrekkelijker voor iedereen. We zijn dan ook meer dan enthousiast om als pilootstad mee aan de kar te trekken om de drempel voor onze nieuwe inwoners nóg verder te verlagen. 

Heel vaak zijn deelfietsen, deelauto's of het openbaar vervoer een veel betere oplossing voor onze inwoners dan die extra auto, maar komen ze er vaak niet aan toe om dat ook in de praktijk uit te testen. Je moet onmiddellijk investeren in een abonnement zonder dat je echt zeker weet of het je wel zal liggen. Dankzij deze samenwerking met De Lijn krijgen onze nieuwe inwoners die unieke kans nu wel.'

 Katleen Vantyghem, schepen van Lokale Mobiliteit, Heist-op-den-Berg:

'Ook in Heist-op-den-Berg willen we volop inzetten op duurzame mobiliteit. Onder meer door in dit project te stappen, creëren we meer bewustwording bij onze burgers over de verschillende mogelijkheden. Verplaatsingen per deelfiets, deelauto en openbaar vervoer dragen bij aan onze milieudoelstellingen.'

Het aanbod geldt eveneens voor wie de voorbije weken verhuisde, tot maximaal drie maand geleden. Het gratis pakket wordt aangeboden via de onthaalloketten, al dan niet digitaal, van Lier, Diest en Heist-op-den-Berg.

De pilootactie loopt een drietal maanden. In het voorjaar van 2021 volgt een evaluatie. Het is de bedoeling om de actie nadien uit te rollen naar alle andere Vlaamse steden en gemeenten die geïnteresseerd zijn.

Contacteer ons
Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.