Haltes Generaal Armstrong gaan binnenkort uit dienst

Haltes Generaal Armstrong gaan binnenkort uit dienst

De geplande grondige vernieuwing van de Kolonel Silvertoplaan heeft gevolgen voor de beide haltes Generaal Armstrong. Deze haltes worden vanaf dinsdag 31 mei uit dienst genomen en definitief afgeschaft. De haltes worden amper gebruikt door reizigers. De betreffende perrons en schuilhuisjes zullen verdwijnen. 

Wie nog eens gebruik wil maken van de haltes Generaal Armstrong kan dat nog tot en met maandag 30 mei. Vanaf dinsdag 31 mei start een aannemer met de afbraakwerken. In beide richtingen verdwijnen de betreffende perrons en bijbehorende schuilhuisjes. Vanaf dan zal op- en afstappen aan deze haltes niet langer mogelijk zijn. De plaatselijke oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers blijven voorlopig wel behouden.

De beslissing tot het uit dienst nemen van beide haltes op de tramlijnen 4 en 10 is het gevolg van het beperkte gebruik van beide haltes. Een reizigersanalyse wees uit dat er weinig op- en afstappende reizigers zijn door de nabijheid van de haltes Kielpark en de haltes Kolonel Silvertoplaan. Aan deze twee haltes verandert er niets voor de reizigers. De tramlijnen 4 en 10 zullen tijdens de werken kunnen blijven rijden, al zal dat plaatselijk aan een lagere snelheid zijn door de werkzaamheden. 

De grondige heraanleg van de Kolonel Silvertoplaan zal volgen op de herinrichtingswerken in de Sint-Bernardsesteenweg die medio maart van start gingen. De laan wordt integraal heraangelegd, en ook de tramsporen zullen worden vernieuwd.

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.