Het nieuwe busnetwerk in Brugge gaat vanaf 1 juli in: “Stad krijgt 7 milieu- en klantvriendelijkere midibussen”

Op 1 juli wordt fase 1 van het nieuwe net ingevoerd in Vlaanderen, en dus ook in stad Brugge. Verschillende kleine en grotere verbeteringen aan het vervoersaanbod over heel Vlaanderen worden doorgevoerd. Met Hoppin, de nieuwe mobiliteitsvisie van de Vlaamse overheid, maken we de overstap naar een efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoersnetwerk voor iedereen. De trein en bus blijven vaste waarden en vormen het kernnet. In een volgende fase wordt het flexvervoer of vervoer op maat aangeboden.

In Brugge wordt het bussennetwerk samen met De Lijn hertekend afgestemd op het Brugse fiets- en wegennetwerk.

“We zetten in op een leefbare binnenstad, snellere en frequentere verbindingen op de drukste lijnen én op milieuvriendelijke voertuigen,” aldus Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken.

Voor de reizigers zijn er vier voordelen.

1.  Milieuvriendelijke voertuigen in de binnenstad

Een eerste maatregel is de bediening van de binnenstad met elektrische midibussen. Deze midibussen van 8,5 m worden gefaseerd ingezet op de centrumlijnen 1 en 2. Het is de bedoeling dat, op een uitzondering na (versterkingsrit, functionele rit, …) de binnenstad op termijn enkel door elektrische voertuigen bediend wordt. Ook de streeklijnen worden op termijn bediend met hybride en andere milieuvriendelijke voertuigen. De 7 elektrische midibussen benadrukken de gezamenlijke klimaatambities en reduceren de CO2-uitstoot in en rond de stad.

Minister Lydia Peeters: “De nieuwe elektrische midibussen zijn goed voor een investering van 1,97 miljoen euro. Hiermee geven we gevolg aan de vraag van de stad om zero-emissie busjes in te zetten die rekening houden met de historische binnenstad van Brugge. Deze kunnen geluidloos, vlot en CO2-neutraal rijden in de kleine straatjes.”

2. Meer reizigerscomfort en betere toegankelijkheid

“De nieuwe elektrische midibussen zijn iets compacter dan de huidige city-bussen en comfortabeler dan ooit. Om meer reizigers naar het openbaar vervoer te leiden hebben we de elektrische midibussen zeer reizigersvriendelijk gemaakt,” zegt Ann Schoubs, directeur-generaal van De Lijn.

De bussen beschikken over USB-aansluitingen om je smartphone op te laden, extra-brede schermen met halteaanduiding en actuele ritinformatie, een elektrische oprijplaat voor kinderwagens en rolstoelgebruikers, een comfortabele klimaatregeling, LED-binnenverlichting en zitplaatsen met gerecycleerd leder. De vloerbedekking heeft een aangenaam houtaccent om reizigers zich welkom te laten voelen. Ook aan de veiligheid van de chauffeur en de reizigers is gedacht. Zo zijn de nieuwe bussen bijvoorbeeld uitgerust met camera’s in plaats van spiegels en meerdere veiligheidsdetectiesystemen om voetgangers en fietsers nabij de bus te melden.

Bij deze ganse transitie is niet alleen gedacht aan toegankelijkheid bij de bussen zelf. Ook de haltes in de binnenstad worden allemaal toegankelijk gemaakt voor alle gebruikers: zowel personen met een visuele beperking als rolstoelgebruikers, maar ook mensen met buggy’s, boodschappenwagentjes en rollators.

Burgemeester van Brugge Dirk De fauw: “Naast het inzetten op reizigersvriendelijkheid, efficiëntie en duurzaamheid willen we minstens 50 % van al onze haltes in het Brugse toegankelijk inrichten tegen 2030. Een hele opdracht als je weet dat we zo’n kleine 400 haltes hebben op ons grondgebied.”

3. Een leefbare binnenstad

Er wordt overgestapt van een model waarbij iedere bus door de binnenstad rijdt naar een overstapmodel waardoor de busbewegingen door de kleine straten in de historische binnenstad beperkt kunnen worden. Het station en ’t Zand worden in het nieuwe model de overstappunten om over te stappen tussen lijnen.

Schepen in Brugge Mercedes Van Volcem:Reeds jaren was de gemeenteraad unaniem vragende partij voor compacte, elektrische bussen in de stad. Een historisch centrum met smalle straten en kasseien heeft nood aan aangepast openbaar vervoer. Dit komt de luchtkwaliteit en leefbaarheid in de stad ten goede. De 7 elektrische midibussen zijn een eerste goede stap. Hopelijk volgen er meer.”

4. Hogere frequentie op de drukste lijnen

De meest gebruikte lijnen krijgen een hogere frequentie. De gebruiker zal op deze centrumlijnen dus nooit lang moeten wachten op de bus. Zo wordt een belangrijke drempel voor het nemen van het openbaar vervoer weggewerkt. Lijnen 1 en 2 rijden door het centrum elk om de 10 minuten. Haltes die door beide lijnen worden aangedaan worden zo zelfs om de 5 minuten bediend.

Heel wat voordelen dus. Binnen de vervoerregio Brugge moesten er ook moeilijkere keuzes gemaakt worden. Het nieuwe net vertrekt van een vraaggestuurd uitgangspunt, en moet budgetneutraal zijn. Waar de vraag groter is, wordt er extra frequent gereden. Waar de vraag kleiner is, wordt het aanbod ook aangepast. Op plaatsen waar er weinig vraag is naar openbaar vervoer wordt er in een volgende fase vooral ingezet op flexvervoer en plaatst de stad deelwagens en deelfietsen. Ook de centrumshuttle, die volledig door de stad gefinancierd wordt, zal helpen om de stad bereikbaar te houden voor iedereen. De centrumshuttle rijdt vanaf 1 juli dan ook een aangepast parcours.

De voorbije weken werd er sterk ingezet op communicatie. Er werden infosessies georganiseerd, zowel online als fysiek, voor specifieke doelgroepen en wijken. Alle Bruggelingen ontvingen ook de nodige informatie via het stadsmagazine. Daarnaast lanceerde Stad Brugge een grote campagne op sociale media. Alle Bruggelingen kunnen steeds terecht bij De Lijn voor reisadvies op maat.

Hoppin, een toekomstgericht mobiliteitsnetwerk voor iedereen

Deze aanpassingen kaderen binnen basisbereikbaarheid of Hoppin, de Vlaamse visie op mobiliteit. Daarmee zet Vlaanderen in op een efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. Combimobiliteit staat daarin centraal. Het aanbod wordt beter afgestemd op de vraag van de reizigers. De trein, tram en bus blijven vaste waarden en bedienen de drukke assen met snellere en frequentere verbindingen. Tegelijk zorgen we ervoor dat je makkelijk aan die drukke assen geraakt, door de verschillende vervoermiddelen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Zo maken we werk van de uitrol van veilige en comfortabele vervoersknooppunten waar je gemakkelijk verschillende vervoermiddelen kan combineren om vlot een bestemming te bereiken. Vraag en aanbod worden daarvoor op elkaar afgestemd en alle oplossingen voor het openbaar vervoer worden gebundeld onder één herkenbare naam: Hoppin.

Hoppin maakt combimobiliteit eenvoudig

Centraal in de nieuwe mobiliteitsvisie staat combimobiliteit. Dat wil zeggen dat je verschillende vervoermiddelen combineert om je bestemming te bereiken. Denk aan trein, bus, tram, je eigen wagen, fiets of deelsystemen zoals een deelfiets of -wagen.

Vlot overstappen doe je aan een Hoppinpunt, een knooppunt waar verschillende vervoermiddelen samenkomen, zoals bus, tram, deelsystemen of flexvervoer (flexbus of -taxi).

Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.