Hoffelijkheid op bus en tram. Da’s bijna perfect.

Hoffelijkheid op bus en tram. Da’s bijna perfect.

De Lijn start een nieuwe hoffelijkheidscampagne

Respect tonen voor de chauffeurs, andere reizigers,en voertuigen, vooraan opstappen, niet te luid telefoneren, … Dat is slechts een greep uit de hoffelijkheidsregels op het openbaar vervoer. Heel wat reizigers passen ze ook toe zonder na te denken. Sommige regels worden soms echter vergeten. Daarom start De Lijn met een nieuwe hoffelijkheidscampagne om zo een verplaatsing met het openbaar vervoer voor iedereen aangenamer en veiliger te maken. Met de campagne wil De Lijn reizigers die zich hoffelijk gedragen in het openbaar vervoer bedanken. De reizigers die het niet altijd zo nauw nemen met de regels wil ze aanzetten tot hoffelijker gedrag.

Tram- en busreizigers storen zich soms aan hun medereizigers. In het laatste tevredenheidsonderzoek bij reizigers is gebleken dat hoffelijkheid een thema is dat laag scoort. De reizigers verwachten minimale fundamentele beleefdheidsregels op bus en tram. Een recent onderzoek van De Lijn toont aan  dat de grote meerderheid van de reizigers hoffelijkheid zeer belangrijk vindt tijdens hun verplaatsingen, de regels kent en ze ook toepast. Hieronder de meest in het oog springende resultaten:

  • 99% van de reizigers houdt zijn afval bij en gooit het na de rit in de vuilbak
  • 96% laat eerst anderen uitstappen voor ze zelf instappen, zonder drummen
  • 98% duwt enkel op de bel wanneer hij effectief wil uitstappen
  • 93% toont spontaan het vervoersbewijs bij een controle
  • 92% praat of telefoneert niet te luid
  • 90% staat een zitplaats af als iemand anders het meer nodig heeft

Deze cijfers zijn dus bijna perfect maar er blijft een gevoel van ‘net niet’. Vandaar dat De Lijn de hoffelijkheidsregels opnieuw onder de aandacht brengt met een ludieke campagne die precies degenen moet aanspreken die hoffelijk gedrag nog niet altijd in de praktijk brengen. De Lijn benadrukt het belang van hoffelijkheid en wederzijds respect ten opzichte van haar medewerkers en tussen reizigers onderling.

Ann Schoubs, directeur-generaal De Lijn: “Hoffelijkheid staat gelijk aan vriendelijkheid en het geven van erkenning aan anderen. De nieuwe hoffelijkheidscampagne van De Lijn speelt in op dit concept en wil wederzijds respect stimuleren want reizen met De Lijn doen we allemaal samen. Wederzijds respect van en voor je medereizigers, onze personeelsleden en ons materiaal is een belangrijke basis. Zo creëren we samen een fijne, veiligere en duurzamere reiservaring.”

“Naast deze hoffelijkheidscampagne wil De Lijn op korte termijn ook een campagne tegen agressie uitwerken. Want het moet duidelijk zijn dat wij als samenleving agressie tegen chauffeurs, bedienden en controleurs bij De Lijn absoluut niet dulden. De toenemende agressie moeten wij een halt toeroepen", aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

De Lijn zet voor de hoffelijkheidscampagne een waaier aan communicatiekanalen in en hoopt zo haar reizigers te sensibiliseren. Zo komen er affiches op de voertuigen en aan de bushokjes, ondersteund door een opmerkelijke socialmediacampagne, radiospots, advertenties en een campagnepagina op de website.

Voor meer informatie en de hoffelijkheidsregels kunnen reizigers ook terecht op delijn.be/hoffelijkheid.

Contacteer ons
Over De Lijn

Over De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn.

Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

Het net van De Lijn telt ongeveer 1 000 lijnen en 16 000 haltes. Alles samen rijden de bussen en trams per jaar meer dan 200 miljoen kilometer. De eigen vloot telt 2 250 bussen en 400 trams. De privéfirma's die rijden in opdracht van De Lijn hebben zelf ook bussen. Zij nemen ongeveer de helft van de buskilometers voor hun rekening.

Met bijna 8 000 werknemers is De Lijn een van de grote werkgevers van het land. Bij de privé-exploitanten werken nog eens meer dan 2 000 mensen.

Als hoofdaandeelhouder van deelfietsen Blue-bike promoot en ondersteunt De Lijn combimobiliteit. Hierbij kunnen reizigers voor het laatste stuk van hun verplaatsing een bus- of tramrit combineren met een deelfiets.